Politikker

Vi har spurgt borgerne i Herlev, hvad vi skal stå på, og hvor vi skal bevæge os hen, når vi skal samarbejde om det gode liv i Herlev.
De mange input fra Herlevs borgere har givet stor værdi i udviklingen af politikker for sundhed, handicap og ældre.
Vi takke alle, der har bidraget til udviklingen af politikkerne.

Politikker med sammenhæng

De tre politikker for handicap, sundhed og ældre er skabt i en sammenhæng og med en fælles borgerinddragelse og politisk proces.

Politikkerne er opbygget med en ensartet struktur fra fælles overordnede værdier til prioriterede fokusområder med udvalgte pejlemærker.

Tilsammen skal de tre politikkers værdier og fokusområder række ud mod hinanden og spille sammen med Herlevs øvrige politikker.

Vi ønsker, at politikkerne gør en forskel ved at skabe sammenhæng og sætte retning for kommunens udvikling.

Læs politikkerne her

Ældrepolitik Sundhedspolitik Handicappolitik

 

Hør mere om ældrepolitikken