Akut hjælp

Find kontaktinformationer om vand, kloak, belysning, politi, alarm 112, krisetelefon, offerrådgivning, miljøuheld og rådighedsvagt om børn.

Døgntelefonvagt for trafiksignaler og vejbelysning

Hvis du oplever akutte problemer vedr. trafiksignaler og vejbelysning, så ring på tlf. 44 52 64 70.

Vand- eller kloak (akut)
- døgnbemandet akuttelefon hos HOFOR

Hvis du oplever akutte driftsforstyrrelser i forhold til vand eller kloak, så kontakt HOFORs vagtstation på tlf. 38 88 24 24. Vagtstationen er bemandet døgnet rundt.

Lukninger, større gravearbejder, forsyningssvigt (planlagt)
– driftsinformation hos HOFOR

Find information om planlagte lukninger, større gravearbejder og evt. forsyningssvigt hos HOFOR

Driftsinfo hos HOFOR

Alarm 112

Når du ringer 112, kommer du direkte i forbindelse med alarmcentralen. Bliv ved telefonen, indtil du har givet din besked, og husk altid at opgive det telefonnummer, du ringer fra.

Politi

Herlev hører under Københavns Vestegns Politikreds.

Kontakt politiet

Lægevagt og akuttelefon

Ring 1813, hvis du har brug for hjælp uden for din egen læges åbningstid. Det gælder også, hvis du skal på skadestuen eller har behov for akut tandlægehjælp.

Akuttelefonen

Tilbud om psykisk krisehjælp, når andre tilbud har lukket. Du kan ringe alle dage mellem kl. 23.30 - 07.00 på tlf. 25 25 04 00. Læs mere om Akuttelefonen.

Offerrådgivning

Tlf. 72 21 72 21, døgn-tlf. 23 68 60 37. Ofre for forbrydelser og involverede i voldsomme hændelser kan få akut råd og vejledning hos en lokal offerrådgiver, som er klar til at modtage opkald døgnet rundt. Samtalerne kan foregå anonymt og rådgiverne har tavshedspligt.

Læs mere om offerrådgivningen

Miljøuheld

Ring 112, hvis du opdager et miljøuheld. Derefter er det alarmcentralen, der kontakter politiet, brandvæsenet og kommunen.

Læs om akut forurening.

Rådighedsvagt om børn

Rådighedsvagten kan tage sig af akutte sociale problemer vedrørende børn.

Rådighedsvagten er etableret uden for den almindelige kontortid og skal hjælpe med akutte opgaver, hvor der er lovkrav om, at en kommunal repræsentant skal være til stede - fx til en politiafhøring og fremstilling af børn og unge i retten samt ved løsning af helt akutte sociale problemer.

Det gælder for eksempel, hvis børn ikke hentes i daginstitutionerne.

Rådighedsvagten i Herlev Kommune varetages af medarbejdere fra Gladsaxe Kommune.

Du får kontakt med rådighedsvagten via Københavns Vestegns Politi på tlf. 43 86 14 48

Sikringsrum

Sikringsrum og beskyttelsesrum og er en betegnelse, der dækker alle typer af forstærkede rum, hvis formål er at beskytte befolkningen mod luftangreb. Der findes i Danmark ca. 4,7 millioner pladser i sikrings-/beskyttelsesrum, hovedparten af disse findes i kældre under private bygninger.

I Herlev er der 237 sikringsrum, med i alt 41.118 sikringspladser, fordelt ud over kommunens areal. Såfremt antallet af sikringspladser ændrer sig, i forbindelse med nye opgørelser, vil det senest kendte antal fremgå her.

Vurderer Forsvarsministeriet, at sikkerhedssituationen i Danmark ændrer sig, vil Herlev Kommune såvel som landets øvrige kommuner blive pålagt at klargøre de offentlige sikrings-/beskyttelsesrum. Borgerne vil da få information om, hvor de kan søge beskyttelse.

Find flere information om sikrings-/beskyttelsesrum på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.