Plejecentre

Du kan læse mere om det enkelte plejecenter og finde praktiske informationer og de nyeste kommunale tilsynsrapporter her.

Plejecentret ligger i Herlev Midt, er kommunens ældste og er overvejende til demente borgere. Centret har 22 boliger til demente, 13 almindelige plejeboliger, 15 beskyttede boliger og 4 midlertidige boliger til demente.        

Lidt om Herlevgaard Center

Herlevgaard Center blev taget i brug i 1959 og ombygget i 1990. Centret ligger tæt på bymidten lige ved Herlev Kirke og gadekæret. Centrets boliger er små og hyggelige og den fælles have er anlagt, så den giver mulighed for trivsel og aktivitet udendørs.

 

Centret består af 39 plejeboliger fordelt på 3 etager. Af disse er 4 boliger bestemt til aflastning og venteplads for demente. Centret har desuden 2 skærmede afdelinger for demente i stuen og på 2.sal.
I tilknytning til Herlevgaard Centers plejeafdeling er der 15 beskyttede boliger. Disse boliger er primært til borgere som har brug for at være i institutionelle rammer men hvis plejebehov ikke er så omfattende.
Se plantegninger

Der holdes møder med brugere og pårørende på hver afdeling 3-4 gange årligt, hvor der f.eks. tales om aktiviteter, kost og tilsynsrapporter. Se pjecen mad og måltidspolitik på ældreområdet

Herlevgaard Center huser også hjemmeplejens Team Syd, omsorgstandplejen og en frisør.

Café Palmehaven

På centret ligger Café Palmehaven, der er åben for centrets beboere og deres pårørende. Caféen er åben alle hverdage kl. 11.30-14.00 og weekend og helligdage kl. 11.30 -13.30. I caféen kan man betale kontant eller med MobilePay.

Læs kontrolrapporten her

Fælles terrasse og sansehave

I forbindelse med Café Palmehaven har centret en stor fælles terrasse for husets beboere og caféens gæster, samt en lukket have for plejehjemmets beboere. Haven er indrettet som sansehave for demente.

 

Aktiviteter

Herlevgaard Center har tilknyttet terapeuter og aktivitetsmedarbejdere. De tilbyder forskellige beskæftigelses- og aktivitetstilbud samt lettere vedligeholdende træning afpasset til den enkelte beboer. Læs evt. mere om vedligeholdende træning

En række af ældreklubberne i Herlev Kommune holder også til i lokaler på centret. Det giver både gode muligheder for at deltage i forskellige aktiviteter og liv i huset.

Organisatorisk opbygning

Kommunens plejecentre ledes af funktionsleder Pernille Bidsted, som har kontor på plejecentret Lille Birkholm og kan træffes på mail eller telefon 44 52 61 80.

På Herlevgaard Center er der 2 teamledere. Demensafdelingerne har Karina Søttrup som teamleder og den almindelige plejeafdeling og de beskyttede boliger har Yelva Hansen  som teamleder.

Interesserede er altid velkomne til at rette henvendelse.
Se pjecen Velkommen til herlev kommunes plejecentre

Plejecentret ligger i Herlev Nord og er kommunens nyeste. Centret har 8 boliger til demente borgere, 40 almindelige plejeboliger og 16 midlertidige pladser.

Lidt om Lærkegaard Center

Centret er taget i brug i 1996 og udvidet i 2003. Det er bygget i ét plan og er omgivet af en stor have med frugttræer og blomster. Der er udgang til haven fra de fælles dagligstuer ligesom hver bolig har egen terrasse. En plejebolig er på ca. 63 m2 inkl. gang og fællesareal.

Lærkegaard Center set fra haven

Plejecentret er opdelt i små bo-grupper hvor der bor 8 borgere i hver. En afdeling består af 2 bo-grupper. Den ene af bo-grupperne er en skærmet enhed for demente. To af centrets boliger er indrettet som ægtepar-bolig. Der er desuden tilknyttet 16 midlertidige pladser til centret hvor borgere bor midlertidigt, fordi de har behov for genoptræning eller udredning.
Se plantegninger her

Der holdes møder med brugere og pårørende på hver afdeling 3-4 gange årligt, hvor der f.eks. tales om aktiviteter, kost og tilsynsrapporter. Se pjecen mad og måltidspolitik på ældreområdet

Kommunens Hjælpemiddelafdeling, Genoptræningsafdeling, Dagcentret Lærken, sagsbehandlende terapeuter og omsorgstandpleje har også til huse på Lærkegaard Center.

Café

Caféen på centret bliver brugt af beboere, pårørende og personale på hverdage mellem kl. 10-13. Det er også her vi samles, når vi holder fælles fester. I caféen kan man betale med MobilePay.

Se kontrolrapporter her

Aktiviteter

Lærkegaard Center har tilknyttet terapeuter og aktivitetsmedarbejdere. De tilbyder forskellige beskæftigelses- og aktivitetstilbud samt lettere vedligeholdende træning afpasset til den enkelte beboer. Læs evt. mere om vedligeholdende træning

Mange beboere har glæde af fuglene i buret på gangen

Haven bruges flittigt - særligt om sommeren hvor der dyrkes krydderurter og blomster og man spiser udenfor. Desuden arrangeres ofte forskellige udflugter med centerets bus.

Organisatorisk opbygning

Kommunens plejecentre ledes af funktionsleder Pernille Bidsted, som har kontor på plejecentret Lille Birkholm og kan træffes på mail eller telefon 44 52 61 80. 

På Lærkegaard Center er der 3 teamledere. Helle Pradel er teamleder for afdeling 32B og 30A+B, hvor 30B er en skærmet enhed for demente, teamleder for afdeling 32A og 34A+B har Susanne Frølich som teamleder og Linda Hergott Andersen teamleder for de midlertidige pladser.

Interesserede er altid velkomne til at rette henvendelse til centret.
Se pjecen Velkommen til Herlev Kommunes plejecentre

Plejecentret ligger i Herlev Nord og er omgivet af en stor park. Centret har 54 plejeboliger, 7 beskyttede boliger og 15 midlertidige pladser.

Lidt om Lille Birkholm Center

Lille Birkholm Centret blev taget i brug i 1977. Det ligger i forbindelse med Omsorgscentret Hjortespring som ledes af Københavns Kommune, hvor Herlev Kommune har tilkøbt sig nogle boliger.

Lille Birkholm Center er bygget i 4 etager. Stueetagen er forbeholdt Dagcentret Birkely, aktivitetscentret, hjemmeplejens Team Nord, Café Fregatten og diverse kontorer. Her huses desuden omsorgstandplejen, frisør og fodterapeut.

På 1., 2. og 3. sal er der 18 plejeboliger på hver etage samt et antal beskyttede boliger og midlertidige pladser i tæt tilknytning til afdelingen.
Se Se plantegninger

Der holdes møder med brugere og pårørende på hver afdeling 3-4 gange årligt, hvor der f.eks. tales om aktiviteter, kost og tilsynsrapporter. Se pjecen mad og måltidspolitik på ældreområdet

Otte af de midlertidige pladser er beregnet til borgere, der er udskrevet fra et hospital og som kan have behov for rehabiliterende træning eller vurdering.

Fire af de midlertidige pladser er målrettet aflastning. Rullende aflastning tilbydes hver 4. uge fra mandag til mandag. Der er dog mulighed for at aftale ferieaflastning og anden aflastning, hvis der er ledige perioder.

Lille Birkholm Center set fra havesiden

Centret har dejlige grønne omgivelser med rosenhave, stor græsplæne med en lille sø og flere terrasser. Alle boliger har enten en almindelig eller en fransk altan. Til hver afdeling er der en stor fællesaltan med havemøbler og blomster, krydderurter og grøntsager som er til glæde for beboerne om sommeren.

Café Fregatten

Centrets café hedder Fregatten. Her kommer beboere, pårørende, aktivitetscentrets brugere og personale. Caféen bruges også til fester og andre større aktiviteter i aktivitetscentret. Du kan betale med MobilePay.

Åbningstider alle hverdage:
Salatbar og smørrebrød kl.11 - 13
Varm mad kl. 11.30 - 13

Menuplan kan købes i caféen for 1 kr.  

Se kontrolrapporter her

Aktiviteter

Lille Birkholm Center har tilknyttet terapeuter og aktivitetsmedarbejdere. De tilbyder forskellige beskæftigelses- og aktivitetstilbud samt lettere vedligeholdende træning afpasset til den enkelte beboer. Læs evt. mere om vedligeholdende træning

Organisatorisk opbygning

Kommunens plejecentre ledes af funktionsleder Pernille Bidsted, som har kontor på plejecentret Lille Birkholm og kan træffes på mail eller telefon 44 52 61 80. 

På centret er der desuden 3 teamledere. Gitte Lykke Sørensen er teamleder for 1. sal og de midlertidige pladser, Jeanett Frost er teamleder for 2. sal og Wivi Dreuser Dzemali er teamleder for 3. sal og aflastningspladserne.

Du er altid velkommen til at henvende dig.

Se pjecen Velkommen til Herlev Kommunes plejecentre

Tilsyn

Omsorgscentret Hjortespring ligger i Herlev Kommune, som har tilkøbt pladser til kommunens borgere, men drives af Københavns Kommune.

Læs mere om Omsorgscentret Hjortespring

Se de seneste rapporter om plejecentrene i Herlev Kommune

Sundhedsfagligt tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed (Sundhedsloven)

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører tilsyn med behandlingssteder i sundhedsvæsenet i forhold til sundhedsloven. Styrelsen gennemfører både risikobaseret tilsyn og reaktive tilsyn. Et risikobaseret tilsyn gennemføres som stikprøvebaserede tilsyn på udvalgte behandlingssteder i sundhedsvæsenet. Det reaktive tilsyn gennemføres, når der er en konkret bekymring om problemer med patientsikkerheden fra personalet, pårørende eller fra omtale i medier.

Lærkegaard Center

Tilsynsrapport Sundhedsloven 2023

Lille Birkholm Center

Tilsynsrapport Sundhedsloven

Herlevgaard Center

Ældretilsyn

Lille Birkholm Center

Ældretilsyn, September 2021

Det uanmeldte kommunale tilsyn (Serviceloven)

Herlev Kommune har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter servicelovens §§ 83, 83a og 86 stk. 2 løses i overensstemmelse med de politiske vedtagne kvalitetsstandarder. I Herlev gennemføres tilsynene i forhold til serviceloven af en uvildig ekstern virksomhed én gang om året.

Læs Herlev Kommunes Tilsynspolitik 2024

Lærkegaard Center

Kommunalt tilsyn, december 2022

Lille Birkholm Center

Kommunalt tilsyn, november 2022

Herlevgaard Center

Tilsynsrapport Serviceloven, december 2021

Årsrapport – Plejecentrene

Årsrapport 2022

Kontakt Plejecenter

Herlevgaard Center

Herlevgårdsvej 3-7
2730 Herlev
44 52 62 10
hgc@herlev.dk

Lærkegaard Center

Persillehaven 28-34
2730 Herlev
44 52 62 90
lgc@herlev.dk

Lille Birkholm Center

Sennepshaven 2
2730 Herlev
44 52 62 00
lbc@herlev.dk

Vurderingspladserne 2.sal

20 11 07 16

Omsorgscentret Hjortespring

Sennepshaven 4
2730 Herlev
82 56 24 00
P909@kk.dk