Hjemmehjælp

Du kan søge om hjemmehjælp, hvis du har nedsat funktionsevne og har svært ved at klare de daglige gøremål.

Du kan søge om hjemmehjælp hvis du har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller hvis du har særlige sociale problemer.

Hjælpen bevilges efter en faglig vurdering. Hvis der bor andre på din adresse, der kan udføre den hjælp du søger om, bevilger Herlev Kommune som udgangspunkt ikke hjemmehjælp.

Du skal kontakte Visitationen i Herlev Kommune.

Herefter vil der som udgangspunkt blive planlagt et møde i dit hjem. På mødet vil du og en visitator tale om din situation og dine ressourcer. Efter mødet vil du modtage en skriftlig afgørelse på, om du er berettiget til den hjælp du har søgt om.

Hvis en anden søger om hjemmehjælp på dine vegne, skal vedkommende, der søger, have din tilladelse.

Formålet med hjemmehjælp er at støtte dig i at kunne klare dig selv eller at lette dig i dagligdagen i forhold til praktiske og personlige opgaver. Når du søger om hjemmehjælp, skal det derfor afklares, om din funktionsevne kan forbedres, så dit behov for hjælp kan nedsættes.

Hvis det afklares, at din funktionsevne kan forbedres, bevilges du et træningsforløb i en tidsbegrænset periode. Efter træningsforløbet vil der blive taget stilling til, om du har behov for den hjemmehjælp, du har søgt om.

Hvis det afklares, at din funktionsevne ikke kan forbedres, og du bevilges hjemmehjælp, vil hjælpen blive tilrettelagt sammen med dig. Du og din hjælper vil samarbejde om opgaven, så du er aktiv, hvor det er muligt. Hjælpen udføres med respekt for din livsform.

Ved bevilling af hjemmehjælp har du frit valg blandt kommunens hjemmehjælp og en række godkendte private leverandører. Du kan ansøge om hjælp til følgende indsatser:

  •     Praktisk bistand
  •     Personlig pleje
  •     Indkøb
  •     Tøjvask
  •     Madservice

Læs mere om de enkelte indsatser her

Kvalitetsstandard

I Herlev Kommunes kvalitetsstandard kan du læse om vores serviceniveau.

Lovgrundlag

Hjemmehjælp gives i henhold til § 83, stk. 1-8 i Lov om social service.

Ældretilsyn

Hjemmeplejen Nord

Uanmeldte kommunale tilsyn (Serviceloven)

Hjemmeplejen Nord

Hjemmepleje Syd

Human Care - Privat Leverandør

Årsrapport – Hjemmeplejeleverandører

Kontakt

Visitationen
Rådhus Hjortespring
Dildhaven 43
2730 Herlev
44 52 62 92

visitationen@herlev.dk

Åbningstider
Hverdage 09:00-12.00

Funktionsleder
Annika Nielsen
44 52 62 92
annika.nielsen@herlev.dk

 

Kontakt

Hjemmeplejen
hjemmepleje@herlev.dk 
44 52 61 91

Hvis du har fået bevilget hjælp af Visitationen, kan du kontakte hjemmeplejen.

Åbningstider
Hverdage 8.00-10.00
13.00-14.00
Weekender
&helligdage
7.45-8.15
14.00-15.00
Alle aftener 19.45-20.15 

Akut - syd
Ved akutte problemer kan du kontakte hjemmepleje syd på:
Dag:   29 10 31 15 
Aften: 51 16 28 94

Akut - nord
Ved akutte problemer kan du kontakte hjemmepleje nord på:
Dag:   51 53 76 17
Aften: 51 16 17 72

Funktionsleder
Marianne Kahla
44 52 62 74
marianne.kahla@herlev.dk