Forebyggelse og rettidig indsats

Principper for forebyggelse og rettidig indsats for de 0-18 årige.

”På sporet af det gode børne- og ungeliv - principper for forebyggelse og rettidig indsats"  udstikker principper for samarbejdet mellem familier og fagprofessionelle om forebyggelse og rettidig indsats.

Principperne er præsenteret under de tre følgende afsnit, der har fokus på henholdsvis forebyggelse og rettidig indsats, samarbejdet med familier og nære netværk samt det fagprofessionelle samarbejde.

 

Forebyggelse og rettidig indsats

  • Fagprofessionelle anvender metoder, der fremmer alle børn og unges udvikling
  • Metoderne anvendes i samarbejde med børn, unge forældre og deres nære netværk og på tværs af fag og specialer
  • Fagprofessionelle sætter ind, så snart de ser et behov.

 

Barnet, den unge, familien og det nære netværk

  • Barnet, den unge, forældre og øvrige nære netværk bliver inddraget og er en aktiv del af løsningen på problemer.

 

Det tværgående samarbejde

  • Forældre, det nære netværk og fagprofessionelle arbejder helhedsorienteret med problemstillinger
  • Fagprofessionelle har kompetencer til at målrette indsatserne til den enkelte families behov.

 

Afsnittet om forebyggelse og rettidig indsats beskriver, hvordan det forebyggende arbejde skal styrke alle børn og unges deltagelse i fællesskaber. Fællesskaberne skal motiverer til deltagelse, læring og udvikling, og der skal sættes ind overfor tidlige tegn på mistrivsel og manglende progression. Ved behov for specialiserede indsatser, skal det tilstræbes, at disse finder sted tæt på børn og unges nære miljø, er af midlertidig varighed og har fokus på børn og unges tilbagevenden til det almene område. 

Afsnittet om samarbejde med familier og nære netværk har fokus på at inddrage børn og unges familier og nære netværk som et aktiv i løsningen af problemer og systematisk følge op på børn og unges progression.

Afsnittet om det fagprofessionelle samarbejde har fokus på at finde sted på tværs af fag og specialer og sammen med familier. Det skal danne ramme om helhedsorienterede løsninger og sikre sammenhæng i børn, unge og familiers liv.

 

Bilag Størrelse
Principper for forebyggelse maj 2022 623.24 KB