Børnetræningen

Rådgivning, vejledning og genoptræning af børn og unge i alderen 0-18 år med motoriske og/ eller sansemotoriske udfordringer.

Børnetræningen består af 4 fysioterapeuter, som varetager fysio- og ergoterapeutiske opgaver. Formålet er at styrke barnets trivsel og udvikling, så barnet får optimale muligheder for at deltage aktivt i hjemmet, dagtilbud, skole og fritidsaktiviteter.

Børneterapeutens arbejde er at:

 • Undersøge og afdække børns motoriske og sansemotoriske udfordringer gennem observationer, screening, tests og ved deltagelse i tværfaglige møder
 • Rådgive og vejlede forældre, dagplejere, pædagoger og lærere
 • Tilbyde kortere forløb til børn med motoriske og sansemotoriske udfordringer
 • Varetage vedligeholdende træning af børn med motoriske funktionsnedsættelser
 • Genoptræne børn fra 0 og op til 18 år, der har fået en genoptræningsplan via hospitalet
 • Varetage diverse hold, herunder motorikhold, babyhold og genoptræningshold.

Børneterapeutisk tilbuds indhold:

 • Samtale med barnets omgivende voksne
 • Observation af barnet i dagtilbuddet, skolen eller i hjemmet
 • Testning og/eller screening af barnet
 • Rådgivning og vejledning i barnets dagtilbud, skole og/eller hjemmet
 • Træning og vejledning af grovmotoriske, finmotoriske, oralmotoriske eller sansemotoriske problematikker, individuelt eller på hold
 • Afprøvning og tilpasning af hjælpemidler.

Det første møde:

På det første møde deltager børneterapeut, forældre, personale og andre relevante faggrupper.

På mødet drøftes barnets motoriske og sansemotoriske funktionsniveau, vanskeligheder, styrkesider, interesser, motorisk udvikling og eventuelle bekymringer.

Deltagerne på mødet kan herefter beslutte, om barnet skal indstilles til Børnetræningen, såfremt der ikke allerede foreligger en indstilling.

 

Motorikhold:

Børn fra 0-6 år med motoriske og sansemotoriske udfordringer kan optages på et af børneterapeuternes motorikhold. Børneterapeuten vurderer i samarbejde med sundhedsplejerske, personale i dagtilbud og forældre, om et barn vil have glæde af at deltage på et af børnetræningens motorikhold. Der bliver løbende oprettet hold i det omfang, der er behov og mulighed for det.

Genoprtræning:

Børnetræningen varetager genoptræning af børn og unge op til 18 år. Hvis dit barn efter kontakt med hospitalet har brug for genoptræning, ordineres det af lægen på hospitalet. Hospitalet udarbejder en genoptræningsplan, som sendes til Herlev Kommunes Børnetræning. Barnet vil herefter blive indkaldt til genoptræning.

Genoptræning kan indeholde:

 • • Indledende individuel undersøgelse/eventuel test
 • • Genoptræning individuelt eller på hold
 • • Rådgivning og vejledning

Kontakt:

Bliver familie og/eller institution opmærksom på en eller flere problematikker hos et barn, hvor inddragelse af fysio- og/eller ergoterapeut kan være relevant, kan kontakt til Børnetræningen ske på to forskellige måder:

Indstilling fra institution/skole og hjem sendes elektronisk til Børnetræningen

Eller

Børneterapeut deltager i et konsultativt møde

 

Børnetræningen

Rådhus Hjortespring Dildhaven 43 2730 Herlev