Åben anonym familierådgivning

Åben anonym familierådgivning til børn og deres forældre.

Familierådgivningen er åben for fysisk fremmøde i rådgivningens åbningstid. Du kan også henvende dig telefonisk i og uden for åbningstiden på tlf. 29 11 78 66. 

Er du ung og over 13 år, skal du eller dine forældre henvende jer til åben anonym ungerådgivning

Vi giver rådgivning eller vejledning til forældre og børn, der på eget initiativ søger og ønsker professionel hjælp og rådgivning.

Det kan være vedrørende individuelle eller familiemæssige problemer, når et barn ikke trives eller er i risiko for at komme i mistrivsel.

Samtalerne tager udgangspunkt i familiens egne ønsker.

Familier, forældre og børn, der på eget initiativ søger og ønsker hjælp og rådgivning.

Tilbuddet er rettet mod personer, hvor det vurderes, at samtaler med fokus på den enkeltes ressourcer kan skabe positive forandringer uden inddragelse af andre foranstaltninger.

Samtalerne finder altid sted på baggrund af, at barnet ikke er i trivsel eller er i risiko for at komme i mistrivsel og dermed er i målgruppen for § 28-31 i Barnets Lov.

Relevante udfordringer for åben rådgivning kan være familiemæssige vanskeligheder og/eller egen trivsel eller bekymringer for barnet.

Bekymringerne kan omhandle:

  • Skolevægring
  • Angstproblematikker
  • Skilsmisseproblematikker, som påvirker børnene negativt
  • Konflikter mellem børn og forældre
  • Social tilbagetrukkenhed/isolation hos barnet
  • Uhensigtsmæssige opdragelsesmetoder
  • Lettere selvskadende adfærd hos barnet.

Ønsker du en samtale i familierådgivningen, henvender du dig enten direkte i åbningstiden tirsdage fra kl. 15.00-18.00. Du kan også ringe på tlf. 29 11 78 66.

Indsatsen består af 1-5 samtaler.

Samtalerne varetages af forskellige fagpersoner fra enten sundhedsplejen, Børne- unge- og familierådgivningen, Familiehuset eller PPR/Det Udgående Ressourceteam.

Tilbuddet er anonymt, og der oprettes derfor ingen sag i Børne-, unge og familierådgivningen. Der føres udelukkende notater til fagpersonens eget brug.

Fagpersonerne er fortsat omfattet af skærpet underretningspligt og er lovmæssigt forpligtet til at underrette Børne-, unge- og familierådgivningen, hvis der er alvorlig bekymring for familien eller barnet.

Forældrene bliver orienteret om en evt. fremsendelse af underretning, med mindre det omhandler overgreb mod børn.

Åben anonym familierådgivning

Herlev Bygade 50C
2730 Herlev
29 11 78 66

 
Åbningstider
Tirsdag 15:00  - 18:00

Rådgivningen har lukket for fysisk fremmøde i skolernes ferier.