Et Samlet Patientoverblik

Et Samlet Patientoverblik er en digitale løsninger til bedre koordinering, samarbejde og overblik for patienter, pårørende og sundhedspersoner i sundhedssektoren.

Aftaleoversigten og Fælles Stamkort er udarbejdet i tæt samarbejde med sundhedspersoner og er blevet afprøvet og evalueret med deltagelse af patienter og deres pårørende, sundhedspersoner fra Region Midt- og Nordjylland, Aarhus og Frederikshavn samt udvalgte lægepraksis i de førnævnte områder. Pilotprojektet har bidraget med konkrete erfaringer med brug af løsningerne hos sundhedspersoner i deres dagligdag. Det har givet input til forbedringer af løsningerne samt gevinster – også hos patienterne og deres pårørende.

Der har været en juridiske afklaringer og sikring af hjemmel for deling af oplysningerne i henhold til databeskyttelsesforordningen og sundheds loven.

Fælles Stamkort er digital deling af borgerens/patientens stamoplysninger på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet.

Løsningen giver Borgere/patienter mulighed for at tilgå deres eget stamkort og indtaste udvalgte stamoplysninger via sundhed.dk.
Borgere/patienter kan give deres pårørende adgang til stamkortet ved en fuldmagt. Sundhedspersoner har også adgang til Fælles Stamkort og dermed et fælles overblik over borgerens/patienters stamdata i sundhedsvæsenet.

Sådan kan Fælles Stamkort bruges
Borgernes/patienters stamoplysninger er i dag fordelt i en række registre og en lang række lokale systemer. Det betyder, at patienterne ofte bliver bedt om at bekræfte, at oplysningerne i det lokale system er korrekte, og at ændringer i stamoplysningerne skal rettes i alle systemer, i stedet for at patienten kan nøjes med at rette dem ét sted. Samtidig bruger sundhedspersoner ofte tid på at finde frem til de rette stamoplysninger om patienter og deres pårørende. 

For borgeren/patienten og pårørende
Fælles Stamkort giver patienter og deres pårørende mulighed for selv at indtaste og redigere stamoplysninger, som også bliver tilgængelige for sundhedspersoner på tværs.

Her vises er et eksempel på hvordan Fælles Stamkort så ud for patienter og pårørende under pilotprojektet. På sundhed.dk kan patienter også spærre for tværsektoriel deling af data i Fælles Stamkort.

I kommunerne
Medarbejdere i kommuner kan undgå at bruge tid på at finde fx telefonnummer til patienter og pårørende via Krak eller sende et brev ved at tilgå oplysningerne i Fælles Stamkort.

På hospitalerne
På hospitalerne kan Fælles Stamkort anvendes fx hvis patienten bliver indlagt i en akut situation og pårørende skal kontaktes.

Hos praktiserende læger
De praktiserende læger har ofte patientens stamoplysninger i forvejen. I Fælles Stamkort har de mulighed for at se supplerende oplysninger om fx pårørende, midlertidig adresse og sprog.

Aftaleoversigten er en kalender, hvor borgere/patienter kan se deres aftaler med hospitalet, kommunal sundhed og pleje samt egen læge samlet ét sted fx på sundhed.dk. Med en fuldmagt kan borgeren/patienterne også give pårørende adgang til oversigten.
Løsningen giver også sundhedspersoner adgang til at se patientens aftaler hos de andre parter i sundhedsvæsenet i deres eget system. I forbindelse med koordinering af behandling og pleje kan patientens aftaler med andre parter indgå i planlægningen og bidrage til mere effektiv koordinering og planlægning.

Sådan kan Aftaleoversigten bruges
Det kan være svært for borgere/patienter med flere forløb og mange aftaler hos kommune, hospital og egen læge at få et samlet overblik over deres aftaler i sundhedsvæsenet. Desuden er det et problem for læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner, at de ikke har nem adgang til aftaler hos andre parter på sundhedsområdet, eksempelvis når de skal booke nye tider til patienten eller skabe sig et overblik over patientens samlede situation.
Aftaleoversigten giver borgere/patienter og deres pårørende et samlet overblik over deres aftaler med hospitaler, kommuner og egen læge, og samtidigt får sundhedspersoner bedre mulighed for at koordinere patientens aftaler på tværs.

I kommunerne
Medarbejdere kan bruge Aftaleoversigten bl.a. som en del af planlægningen af indsatser, fx hvis borgerE/patienter skal til kontrol på hospital eller egen læge inden deres besøg. Aftaleoversigten kan også anvendes ved koordinering af udekørende hjemmepleje/sygepleje til at vise sammenfaldende aftaler hos andre parter og dermed undgå forgæves besøg eller til at planlægge kørsel.

På hospitalerne
På hospitalerne kan Aftaleoversigten bruges til at danne et overblik over borgerens/patientens situation fx ved udskrivelse.

Hos praktiserende læger
De praktiserende læger kan bl.a. anvende borgerens/patientens tidligere og fremadrettede aftaler til at danne sig et overblik over behandlingsforløb og de relevante indsatser og hjælpe borgeren/patienten med koordineringen af sit forløb.

For borgere/patienter og pårørende
Borgere/patienter og pårørende tilgår Aftaleoversigten via sundhed.dk. Her vises er et eksempel på hvordan Aftaleoversigten så ud for patienter og pårørende under pilotprojektet. På sundhed.dk kan patienter også spærre for tværsektoriel deling af data i Aftaleoversigten.