Ældrerådet

Ældrerådet arbejder med spørgsmål, der har betydning for Herlev kommunes ældre over 60 år.

Ældrerådet består af otte medlemmer over 60 år, som vælges for en fireårig valgperiode, som følger kommunalvalgsperioden.

Ældrerådets medlemmer står til rådighed og kan kontaktes, hvis du har spørgsmål eller andet du ønsker at fortælle om ældres vilkår i kommunen.

Du er altid velkommen til at tage kontakt til Ældrerådets forperson.

Ældrerådet drøfter bl.a. spørgsmål, der vedrører serviceniveauet for ældre i kommunen eller udformningen og indsatsen for ældre og handicappede i kommunen. Ældrerådet drøfter også fordeling af midler, der er afsat til aktiverende og omsorgsmæssige formål til ældre. 

Alle sager, der vedrører ældre, skal til høring i Ældrerådet, før sagerne behandles politisk.

Find dagsorden, referater og bilag fra møderne i ældrerådet

Forperson

Grethe Klarskov Simonsen


Næstforperson

Lea Dorthe Rosfort

 

Øvrige medlemmer

Kirsten Leth-Nissen

Bent Nikolajsen

Berith Mohr Weishaupt

Jørgen Mulbjerg

Jørgen Nielsen

Ulla Løvhøj

Koordineringsudvalget drøfter aktuelle tiltag og aktiviteter for ældre i kommunen. Formålet med udvalget er at styrke det tværgående samarbejde mellem pensionistforeningerne og kommunen. Derudover skal udvalget sikre en løbende vidensdeling mellem foreningerne og kommunen.

Udvalget består af repræsentanter fra alle pensionistforeninger i Herlev Kommune. Koordineringsudvalget styres af Ældrerådet og møder afholdes løbende.

Ønsker du at læse et referat fra koordineringsudvalget, kan du skrive til sundhedogvoksne@herlev.dk

Kontakt Ældrerådet

Forperson
Grethe Klarskov Simonsen
29 91 52 17
Grethe.Simonsen@herlev.dk