Lokal erhvervsservice

Her kan du læse mere om de mange former for services Herlev tilbyder erhvervslivet.

Herlev Kommune tilbyder forskellige former for erhvervsservice både til eksisterende virksomheder, nyetablerede virksomheder og iværksættere. Læs mere i boksene nedenfor.         

Erhvervsteamet i Herlev Kommune udgøres af chefkonsulent Birgitte Steenstrup Berchtold og erhvervskonsulent Marie Haenschke.  

Erhvervsteamet står klar til at hjælpe virksomheder i Herlev Kommune. En god erhvervsservice er vigtig for Herlev Kommune, og erhvervsteamet kan fx hjælpe virksomhederne med at finde den rette fagmedarbejder i forvaltningen eller henvise til de mange gratis tilbud, der findes i regi af Erhvervshuset. 

I det hele taget er det tanken, at erhvervsteamet skal være virksomhedernes ambassadører på Rådhuset. Tøv derfor ikke med at tage kontakt til teamet, hvis du har spørgsmål, idéer eller ønsker til samarbejde.

Chefkonsulent Birgitte Steenstrup Berchtold kan kontaktes på 40 32 59 55 eller på birgitte.steenstrup.berchtold@herlev.dk 

Erhvervskonsulent Marie Haenschke kan kontaktes på 21 55 77 70 eller på marie.haenschke@herlev.dk  
 

Erhvervsteamet udsender cirka hver 2. uge et nyhedsbrev til erhvervslivet i Herlev Kommune. Her kan du holde dig opdateret på aktuel information fra kommunen, kommende arrangementer o.l.

Tilmeld dig ErhvervsNyt

Se tidligere og aktuelle nyhedsbreve herunder:

Folketinget vedtog i 2021 en ny metode til vurdering af erhvervsejendomme.

De fleste ejere af erhvervsejendomme vil opleve, at deres vurdering stiger med de nye vurderinger. Til gengæld sænkes skattesatserne markant.

Hvis grundskylden alligevel stiger, indføres en stigningsbegrænsning,
som sikrer, at en eventuel stigning indfases over op til 20 år.

Det er vedtaget med de nye skatteregler fra 2024.

Læs mere om vurdering og beskatning af erhvervsejendomme på vurderingsportalen.dk/erhverv

Se pjece fra Vurderingsstyrelsen om de nye skatteregler

Se pjece fra Vurderingsstyrelsen om nye regler for dækningsafgift

Går du med overvejelser om et byggeprojekt og ønsker en hurtig afklaring på, om det kan lade sig gøre - eller overvejer du at flytte til kommunen, men har nogle spørgsmål - så læs videre herunder.

Afklaringsmøder er et servicetiltag som skal sikre, at virksomheder får belyst  spørgsmål og ideer  fx om et byggeprojekt eller i forbindelse med flytning. Afhængig af problemstillingen samler vi de relevante kommunale medarbejder til et afklaringsmøde.

Ønsker du et afklarende møde, så skriv en mail til erhverv@herlev.dk eller ring til Lars Schou Jensen på 44 52 64 29 for aftale nærmere.

Herlev Erhvervspris uddeles en gang om året og gives til en Herlev-baseret virksomhed, der har gjort en særlig indsats for lokalområdet fx ved at:

 • bidrage til at skabe arbejdspladser og udvikling i Herlev
 • tage initiativer, der inddrager uddannelsesinstitutioner, foreninger eller andre virksomheder
 • tage et socialt ansvar fx ved at ansætte elever, lærlinge eller socialt udsatte
 • udvikle innovative produkter og løsninger
 • bidrage til at profilere Herlev
   

Derudover er det eneste krav til virksomheder, der indstilles, at de er ”bosiddende” i Herlev Kommune.

Alle kan indstille Herlev virksomheder

Indstillinger kan foretages af både virksomheden selv og privatpersoner. 

Blandt indstillinger, der opfylder kravene, udvælger Herlevs Erhvervsråd vinderen af Herlev Erhvervspris og borgmesteren overrækker prisen til vinderen.

Tidligere modtagere af Herlev Erhvervspris

 • 2023: Netto Hækmosen
 • 2022: Lemvigh-Müller
 • 2021: Stanton
 • 2020: Erhvervsprisen blev ikke uddelt grundet corona-situationen
 • 2019: Linatex A/S
 • 2018: Shark Gaming A/S
 • 2017: BIG Bio Herlev
 • 2016: Pack Tech A/S
 • 2015: Terma A/S
 • 2014: kai dige bach
 • 2013: Convatec A/S
 • 2012 - 2011: Wessberg A/S
 • 2010: Schneider Electrics A/S 
 • 2009: Wihlborgs A/S

Rådets opgaver er at drøfte generelle spørgsmål om det lokale erhvervsliv - både generelle erhvervsfremmespørgsmål og mere konkrete områder som veje og miljø.

For perioden 2022-2025 består Erhvervsrådet af

 • Borgmester Thomas Gyldal Petersen (A)
 • Deniz Kücükavci (B)
 • Jacob Aagesen (C )
 • Henning Bruun, Mr Bruun og Herlev Handelsforening
 • Carsten Lauridsen, V. Lauridsen Totalbyg og Herlev Håndværkerforening
 • Stefan Bruun Rasmussen, Dansk Metal
 • Thomas Nielsen, Nordic Bioscience
 • Tony Christrup, AG Gruppen
 • Jack Streit, kai dige bach
 • Kim Eriksen, Morfars.dk
 • June Mejlgaard Jensen, Azets
 • Martin Kramer-Jørgensen, NEXT 
 • Poul Windfeld, AFRY
 • Maj-Britt Damgaard, Farumhus
 • Morten Rosenberg, CPH Steel

Herlev Kommune deler løbende historier i ErhvervsNyt om lokale virksomheder, der arbejder med grøn omstilling eller har fokus på bæredygtighed. Læs historierne herunder og lad dig inspirere.

Skal din virksomhed være månedens grønne casevirksomhed, så skriv en mail til erhverv@herlev.dk og beskriv hvilke erfaringer, I kan give videre til andre virksomheder i Herlev.

Borgmester Thomas Gyldal Petersen har en lang tradition for at besøge lokale virksomheder. Borgmesteren bestræber sig på at besøge en lokal virksomhed en gang om måneden. 

På hvert besøg drøfter borgmesteren aktuelle spørgsmål med de lokale virksomheder. Virksomhederne får også lejlighed til at fortælle om de udfordringer og muligheder, der rør sig i netop deres hverdag.

Tidligere virksomhedsbesøg

 • CPH Steel
 • Gamma Brewing Company A/S
 • NBCD A/S
 • Imerco A/S
 • Incita
 • Stanton
 • Malte Gormsen ApS
 • Core A/S
 • Techpeople

Det er erhvervsteamet, der tilrettelægger borgmesterens besøg. Kontakt teamet på email erhverv@herlev.dk, hvis du har spørgsmål eller forslag til virksomheder, som borgmesteren kan besøge.

Accelerer din produkt- eller forretningsudvikling med EU-støtte. 

Copenhagen EU Office hjælper gratis virksomheder i Region Hovedstaden med at identificere den optimale EU-pulje, finde internationale partnere og komme i gang med ansøgningen.

Hvis du vil arbejde sammen med de bedste virksomheder og forskere i Europa for at accelerere din produkt- og forretnings-udvikling, kan EU-støtte være det rigtige for din virksomhed.

CopenVirk - Copenhagen EU Office's virksomhedsservice

Copenhagen EU Office hjælper gratis virksomheder i Region Hovedstaden med at identificere den optimale EU-pulje, finde internationale partnere og komme i gang med ansøgningen.

Du skal arbejde med teknologier eller processer, der endnu ikke findes på markedet, og produktet skal være rettet mod det internationale marked for at komme i betragtning til EU-støtte.

Typiske projekter handler om at udvikle en prototype eller gøre en prototype færdig til markedet, men EU støtter også europæiske erhvervs-ph.d.’er og offentligt-privat samarbejde om at løse en samfundsmæssig udfordring.

Hvad kan CopenVirk gøre for din virksomhed?

 • identificere EU-støttemuligheder til dine produktudviklingsprojekter.
 • sikre større chancer for succes gennem sparring om forretningsudvikling.
 • vurdere projektets innovationshøjde.
 • hjælpe med at finde de rigtige partnere i Danmark og EU.
 • udarbejde en kort projektbeskrivelse og søger midler fra EUopSTART (hvor det er muligt).
 • give virksomheden et beslutningsgrundlag for at søge EU-støtte, men skriver ikke ansøgningen.

Læs om Copenhagen EU Office og CopenVirk.

CopenVirk ledes og finansieres af Copenhagen EU Office og foregår i samarbejde med repræsentanter for den lokale erhvervsservice, Væksthuset, klyngeorganisationer, GTS-institutter og universiteterne i Region Hovedstaden.

Se, hvilke muligheder du har, hvis du skal sende en e-regning

Send e-faktura via NemHandel

Der findes to metoder til at sende e-faktura via NemHandel. Den første er fakturablanketten på virk.dk. Den anden metode er at benytte NemHandel mailklienten, der er udviklet af IT- og Telestyrelsen.

Send e-fakturaen via et Læs Ind-bureau

Hvis du vælger et Læs Ind-bureau, kan du fortsætte med at bruge papirregninger, men du skal sende dem til et Læs Ind-bureau i stedet for til din offentlige kunde.

Send e-fakturaen via en fakturaportal

En fakturaportal minder om en netbank. Det er en let og hurtig løsning, hvor du går ind på en særlig sikret hjemmeside og indtaster en elektronisk regning.

Send e-fakturaen via eget økonomi- og fakturasystem

Systemet læser fakturafiler fra din virksomheds økonomisystem, omformer dem til elektroniske regninger og sender dem direkte fra din computer til din offentlige kundes økonomisystem. OBS! fra den 1. september 2016 kan vi ikke længere modtage regninger i OIOXML-format. Regningerne skal sendes i OIOUBL-format, hvilket har været meningen i flere år, men nu lukkes der altså helt for det gamle format.

Når offentlige institutioner køber varer og tjenesteydelser, skal der sendes en elektronisk faktura til et EAN-nummer. Her kan du finde Herlev Kommunes EAN-numre.

EAN står for European Article Number (= europæisk varenummer), og alle offentlige institutioner har et EAN-nummer.

Ansatte ved offentlige institutioner skal altid opgive EAN-nummeret, når de afgiver bestillinger, ligesom leverandøren altid skal skrive EAN-nummeret på regningen.

Fakturaer til Herlev skal sendes i OIOUBL-format.

Erhvervshus Hovedstaden

Hos Erhvervshuset kan du gennem 1:1 sparring, workshops, events og dybdegående programforløb få ny viden og værktøjer til udvikling af din virksomhed.

Virksomhedsguiden

Virksomhedsguiden er én samlet digital indgang til hjælp og vejledning om opstart, drift og udvikling af din virksomhed. 

Kontakt

Klima og Erhverv

Chefkonsulent
Birgitte Steenstrup Berchtold
40 32 59 55
Birgitte.Steenstrup.Berchtold@herlev.dk

Erhvervskonsulent
Marie Haenschke
21 55 77 70
Marie.Haenschke@herlev.dk

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev
erhverv@herlev.dk

ErhvervsNyt

Skriv dig op til Herlev Kommunes nyhedsbrev til erhvervslivet for at få information om kommende arrangementer m.m.

Tilmeld ErhvervsNyt