Månedens grønne casevirksomhed: BibMedia – solceller og omlægning af transport bidrager til at nå klimamål

Publiceret 21-03-2024

Læs mere om hvordan BibMedia arbejder med grøn omstilling.

BibMedia er Danmarks største leverandør af klargjorte fysiske udlånsmaterialer til biblioteker og skoler. BibMedia har eksisteret siden 1994 og har været i Herlev siden 2017.

BibMedia har hovedkontor i Herlev, mens produktionen er lokaliseret i Odense, hvor der håndteres omkring 1,8 millioner enheder om året. Virksomheden beskæftiger cirka 55 fuldtidsmedarbejdere og har derudover også flere fleksjobbere ansat.

Det var igennem et forløb hos Erhvervshus Hovedstaden, at direktør hos BibMedia René Milholt første gang fik blod på tanden, for at arbejde målrettet med bæredygtighed. Efterfølgende har han også gennemført en bæredygtighedsuddannelse og i 2023 var BibMedia klar med sin første ESG-rapport.

ESG-rapport sætter mål for CO2-reduktion

BibMedias ESG-rapport opgør udledninger fra både scope 1, 2 og 3. Det vil sige både de direkte udledninger fra virksomhedens driftsaktiviteter og de indirekte udledninger fra blandt andet indkøb af varer, som produceres andre steder (se faktaboks).

BibMedia har sat sig en målsætning om at reducere udledninger fra scope 1 og 2 med 37,5 procent senest i 2030.

For at nå de knap 38 procents reduktion har BibMedia sat gang i både større og mindre indsatser. For eksempel er lyskilder udskiftet til LED, papirforbruget er reduceret, vand på flasker er skiftet ud med vand i kander og selv kaffen der serveres, er nøje udvalgt efter miljø- og klimakriterier.

BibMedia har også indført ordningen Pap+, hvor kunderne har mulighed for at tilbagelevere papkasserne, som materialerne er blevet leveret i. Kasserne kan så bruges igen, og på den måde kan BibMedia undlade at indkøbe nye. Renè Milholt fortæller at der i 2023 blev returneret mere end 3000 papkasser til genbrug.

Ifølge René Milholt, skal de største CO2-reduktioner dog findes i energiforbruget til produktionen og transporten af varer.

Transport af varer er reduceret

BibMedia leverer til alle landets kommuner, og derfor kommer en stor del af CO2-udledningen fra transporten af varer. For at nedbringe udledningen har BibMedia valgt at reducere hyppigheden af de ugentlige leveringer rundt i landet:

”Tidligere blev der leveret 5 gange om ugen til kommunerne, men det er nu reduceret til 3 gange om ugen”, fortæller Renè Milholt.

Derudover arbejder BibMedia på at finde et transportfirma, som kan levere fossilfrit, men det er desværre ikke lykkedes at finde nogen endnu.

Solceller kan dække over halvdelen af energiforbruget

For at reducere udledninger fra energiforbruget, fik BibMedia i 2023 installeret et stort solcelleanlæg på taget af produktionsanlægget i Odense. René Milholt fortæller, at anlægget kan dække cirka 60 procent af strømforbruget når solen skinner.

Anlægget har kostet lige omkring 800.000 kr. og har en forventet tilbagebetalingstid på cirka 10 år – afhængigt af de svingende energipriser.

Savner større fokus på bæredygtighed i SKI-udbud

BibMedia er leverandør til alle landets kommuner og deltager derfor i det fælles udbud, der foregår via SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice). Ifølge Renè Milholt har BibMedias store fokus på bæredygtighed dog ikke være et afgørende parameter for, at de har vundet udbuddet og det ærgrer ham.

”Jeg savner et større fokus på bæredygtighed i SKI-udbud og at det er et konkurrenceparameter på lige fod med økonomi”, lyder det fra Renè Milholt.

Det manglende fokus afholder dog ikke BibMedia for at arbejde videre med den bæredygtige dagsorden. René Milholt fortæller, at man er ved at undersøge, om der kan bruges en ny type klargøringsmateriale, som er fremstillet af 50 procent genbrugsplast. Derudover skal man også til at se på mulighederne for at genanvende bøgerne, når de har udtjent deres levetid.

Brug Erhvervshus Hovedstaden til at komme i gang med bæredygtighed

Til slut giver Renè Milholt et godt råd til andre virksomheder, som vil arbejde med bæredygtighed. Ifølge ham er det en rigtig god idé at se på de tilbud som findes i regi af det offentlige:

”Det kan være svært at vide hvor man skal starte, så derfor vil jeg anbefale at man tager fat i Erhvervshus Hovedstaden. Vi har selv benyttet os af flere forskellige tilbud og har fundet det meget givtigt”.

Erhvervshus Hovedstaden tilbyder alle virksomheder i Region Hovedstaden uvildig 1:1 sparring med erfarne forretningsudviklere samt ny viden og værktøjer gennem workshops og events.

Læs mere om BibMedia på deres hjemmeside.

 

Fakta om scope 1, 2 og 3

Scope 1: Direkte udledninger fra virksomhedens drift for eksempel fra energiforbrug i bygninger, transport og industrielle processer.

Scope 2: Indirekte udledninger forårsaget af importeret energi fra forsyningsnettet til blandt andet el- og varme.

Scope 3: Indirekte udledninger fra værdikæden for eksempel importerede varer, som fødevarer eller andre produkter.

Kilde: CONCITO