Gæld til Herlev Kommune

Herlev Kommunes opkrævning arbejder for, at alle kommunens borgere og virksomheder betaler, hvad de skal - og til tiden.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os i kommunens åbningstid eller sende os en mail.

På Mit Betalingsoverblik kan du betale med både kort og MobilePay.

Gå til Mit Betalingsoverblik

MobilePay understøtter ikke længere Internet Explorer. Det anbefales derfor, at der logges på med browserne Chrome, Edge, Firefox eller Safari.

Betal regninger til kommunen via "Mit Betalingsoverblik"

På Mit Betalingsoverblik kan du se dit mellemværende til Herlev Kommune.

Her kan du betale dine regninger til Herlev Kommune med betalingskort eller MobilePay.
Du kan også tilmelde til automatisk betaling. Vælg mellem:

  • MobilePay - tilmeld dig med ét swipe i appen
  • Betalingsservice - indtast en række oplysninger i din netbank eller på tilmeldingsformular. 

Når du er tilmeldt, sker betalingerne helt automatisk fra den konto eller det kort, du har valgt. Uanset om du har tilmeldt dig med Betalingsservice eller MobilePay. 

Gå til Mit Betalingsoverblik

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal opkræves et gebyr på 250 kr. for 2 rykkerskrivelse vedrørende ikke rettidigt betalte ydelse, der opkræves af kommunen.

Gebyr opkræves i henhold til § 2 i "lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og Kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden".

Hvis du ikke kan betale til tiden, er det vigtigt, at du kontakter opkrævningen hurtigst muligt.

Opkrævningen fastsætter en afdragsordning ud fra en tabeltakst fastsat i bekendtgørelse nr. 1513 af 13/12/2013. Tabellen viser, med hvilken procentdel af din nettoindkomst, du skal afdrage din gæld.

Restancer bliver registreret hos SKAT til brug for modregning i udbetalinger fra det offentlige.

Manglende betaling af krav til kommunen samt misligholdelse af indgået afdragsordning medfører, oversendelse til restanceinddrivelsesmyndigheden SKAT.

Ved oversendelse til SKAT pålægges der både renter og gebyrer. Renter er fradragsberettigede. SKAT har ansvaret for inddrivelse af restancer til det offentlige.

Hvis du har fået et brev fra SKAT om, at de inddriver din gæld, skal du betale den eller kontakte dem på telefon 70 15 73 04

De fleste kommunale regninger kan tilmeldes betalingsservice. Når du har modtaget det første giroindbetalingskort fra kommunen, kan du tilmelde betalingen til betalingsservice via din netbank

Renter beregnes med 4,5 % af den til enhver tid værende restgæld.

Renter beregnes med 0,4 % pr. påbegyndt måned.

De borgere som ikke har tilmeldt ejendomsskatter til betalingsservice, vil modtage et indbetalingskort i E-boks ca. 10 dage før betalingsdagen. vi gør opmærksom på, at girokortet fremsendes i E-boks til den ejer, som er registreret som hovedhæfter

Opkrævning

 

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 70 75

 
Åbningstider
Mandag 9-14
Tirsdag 9-14
Onsdag 9-14
Torsdag 9-17
Fredag 9-14