Rådgivning for voksne - Den Åbne Dør

Den Åbne Dør er et tilbud for dig over 18 år, som har brug for en snak om problemer, som du selv har svært ved at løse.

Tilbuddet er etableret som et rådgivningstilbud med en række tidlige forebyggende indsatser efter servicelovens § 82. Du kan kontakte tilbuddet direkte med forskellige problemstillinger, som du har behov for hjælp til. Det kan eksempelvis være:

  • At få overblik over bolig og økonomi.
  • At skabe struktur i hverdagen.
  • Afklarende samtaler i forhold til eksempelvis dårlig trivsel, personlige problemer, ensomhed eller psykiske udfordringer.
  • Hjælp til at finde frem til den rette afdeling i kommunen.

 

Ved personlig henvendelse vil du blive mødt af et tværfagligt team, som på stedet tilbyder dig en afklarende samtale og rådgivning. Tilbuddet er bemandet af fagpersoner fra myndighed (Handicap og Psykiatri) samt fra de udførende sociale tilbud i Herlev Kommune (Bostøtte Handicap og Bostøtte Socialpsykiatrien). Du kan blandt andet blive tilbudt:

  • Enkeltstående rådgivning.
  • Flere afklarende samtaler.
  • Individuelle forløb eller gruppeforløb.
  • Henvisning til andre frivillige tilbud i kommunen.
  • Videre afklaring i Handicap og Psykiatri.

Den Åbne Dør

Herlev Hovedgade 153

T: 21 26 86 17
E: aabendor@herlev.dk

Åbningstider
Onsdag 9.30-11.30
Torsdag 15.30-17.30

Du behøver ikke at bestille tid, du kan blot møde op.

Har du akut brug for hjælp, kan du henvende dig til Handicap og Psykiatri i rådhusets åbningstid.