Rådgivning for voksne - Den Åbne Dør

Den Åbne Dør er et tilbud for dig over 18 år, som har brug for en snak om problemer, som du selv har svært ved at løse.

Tilbuddet er etableret som et rådgivningstilbud med en række tidlige forebyggende indsatser efter servicelovens § 82. Du kan kontakte tilbuddet direkte med forskellige problemstillinger, som du har behov for hjælp til. Det kan eksempelvis være:

  • At få overblik over bolig og økonomi.
  • At skabe struktur i hverdagen.
  • Afklarende samtaler i forhold til eksempelvis dårlig trivsel, personlige problemer, ensomhed eller psykiske udfordringer.
  • Hjælp til at finde frem til den rette afdeling i kommunen.

 

Ved personlig henvendelse vil du blive mødt af et tværfagligt team, som på stedet tilbyder dig en afklarende samtale og rådgivning. Tilbuddet er bemandet af fagpersoner fra myndighed (Handicap og Psykiatri) samt fra de udførende sociale tilbud i Herlev Kommune (Bostøtte Handicap og Bostøtte Socialpsykiatrien). Du kan blandt andet blive tilbudt:

  • Enkeltstående rådgivning.
  • Flere afklarende samtaler.
  • Individuelle forløb eller gruppeforløb.
  • Henvisning til andre frivillige tilbud i kommunen.
  • Videre afklaring i Handicap og Psykiatri.

Kontakt Den Åbne Dør

Mød personligt op hos Den Åbne Dør.

Tilbuddet kræver ingen tidsbestilling. 

Hvis du ikke har mulighed for at møde personligt op, så kan du ringe eller skrive til os. Når du henvender dig på mail, får du et autosvar med det samme. I autosvaret står der, at du enten kan møde op i "Den Åbne Dør", ellers bliver du kontaktet af os inden for fire hverdage.

Hvis du har akut brug for hjælp, kan du henvende dig i rådhusets åbningstid i Handicap og Psykiatri.

Du finder os her:

Herlev Hovedgade 153
2730 Herlev
21 26 86 17
aabendor@herlev.dk

 
Åbningstider
Onsdag 09:30  - 11:30
Torsdag 15:30  - 17:30