Handicaprådet

Handicaprådet arbejder med spørgsmål, der har betydning for personer med handicap og deres pårørende.

Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og behandler emner, der har betydning for mennesker i Herlev med fysiske handicap og psykiske problemer. Her er et par eksempler fra Handicaprådets arbejde:

 • Byens indretning, så den tager hensyn til borgere med handicap
 • Samarbejde med idrætsforeningerne om at få flere aktive handicappede med i foreningerne
 • Rådgivning i forbindelse krisetelefonen – et gratis tilbud for alle voksne herlevborgere, der oplever at stå i en akut psykisk krise.

Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold.

Dagsordener og referater fra Handicaprådets møder kan læses her

Medlem af Handicaprådet er et hverv, som man bestrider ved siden af sit almindelige virke. I arbejdet trækker medlemmerne på viden og erfaring fra deres egen hverdag – nogle er pårørende, andre arbejder med mennesker med handicap og psykiske problemer.
Handicaprådets frivillige arbejde foregår i medlemmernes ’fritid’.

Handicaprådets medlemmer for perioden 2022-2025
Udpeget af Kommunalbestyrelsen:

 • Gitte Friberg Bomholdt (A) (formand) - kontakt-mail
 • Lars Mann Pedersen (A)
 • Hanne Bjørn (C)
 • Marianne Dithmer (Ø)
 • Betina Skovby (F)

Udpeget af Danske Handicaporganisationer Herlev (DH Herlev):

 • Malene Hyldekrog (LEV) (næstformand) - kontakt-mail
 • Lis Særmark-Thomsen (Diabetesforeningen)
 • Anne Sørensen (Høreforeningen)
 • Inge Rasmussen (Parkinsonforeningen)
 • Peter Schlæger (ADHD foreningen) 

Handicappolitik

Herlev Kommunes Handicappolitik omhandler alle borgere i kommunen med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Politikken skal understøtte det gode liv for alle i Herlev og står på de fire værdier:

 • Tillid
 • Tidlig handling
 • Bedst sammen
 • Sammenhæng. 

Når værdierne omsættes i den daglige praksis, er det med fokus på:

 • At være med i fællesskabet
 • Et aktivt og selvstændigt liv
 • Tilgængelighed til byens liv og rum
 • At være sammen om helhed og sammenhæng

Politikken skal samtidig inspirere til dialog mellem borgere og kommune om, hvordan vi sammen gør handicappolitikken til virkelighed, og den skal være en invitation til samarbejde og partnerskaber mellem kommune, region, civilsamfund og borgere i Herlev.  

Herlev Kommune Handicappolitik

 

Handicapprisen

I anledning af FN's internationale handicapdag den 3. december, uddeler Herlev Kommunes Handicapråd hvert år Handicapprisen til en lokal person, virksomhed, organisation eller institution, som har forbedret vilkårene i kommunen for personer med funktionsnedsættelse og gjort en særlig indsats for at: 

 • personer med funktionsnedsættelse kan komme ind på arbejdsmarkedet
 • personer med funktionsnedsættelse sikres bedre livsvilkår og livskvalitet. Det kan f.eks. være i forbindelse med behandling, pædagogisk arbejde, deltagelse i fritidsaktiviteter, beskæftigelse eller via information i bred forstand
 • personer med funktionsnedsættelse kan få større tilgængelighed til eksempelvis boliger, foreninger, restauranter eller andre institutioner og virksomheder.

Indstil kandidat til handicapprisen 2024

Tidligere modtagere af Handicapprisen:

2023: Susanne Nilsson
2022: Mindsteps
2021: Daginstitution Mælkevejen/Ønskeøen
2020: Steen Elton Jensen, Herlev hjælpemiddelcentral
2019: Ikke uddelt
2018: Lis Særmark-Thomsen
2017: Nikolaj Nielsen, Rema 1000
2016: Birgitte Bjørkman
2015: KFUM spejderne, Klausdal Gruppen
2014: Eleverne i 5. a. på Kildegårdsskolen Øst samt klassens lærer
2013: Ejendomskontoret Tubberupvænge afd. II Herlev Nord
2012: Svanestuen, børneinstitutionen Anishaven
2011: Café Harlekin
2010: Jørgen Kjeldsen og Finn Andersen
2009: Føtex i Herlev Bymidte

 

Handicaprådet

Dildhaven 43
2730 Herlev
21 58 57 61 (sekretær)
bornogfamilie@herlev.dk

Kontakt til formandskabet - se under fanen her på siden "Medlemmer i perioden 2022-2025"