Patientforeninger

Find oplysninger om patient- og handicapforeningers tilbud til patienter og pårørende.

På sundhed.dk finder du information målrettet dig, som lever med sygdom eller er pårørende til en, der gør. Du kan finde frem til tilbud, der er relevante for dig. Du kan for eksempel finde rådgivningstilbud eller tilbud med fokus på smertehåndtering, rollen som pårørende, netværk og sociale aktiviteter.

I Herlev er der ansat forskellige sygeplejersker med særlig viden indenfor demens, sår, kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL), hjertekar sygdomme, diabetes, palliation og parkinson m.fl.

Patientforeninger på Sundhed.dk

Kontakt

Parkinsonkoordinator

Corinne Skov-Martinet
corinne.skov-martinet@herlev.dk
23 45 70 86 / 44 52 61 91

Demens

Demensvejleder Nord
Anna Malling 
21 19 33 78 

Demensvejleder Syd
Mette Bitsch Sørensen
21 19 33 77 

Faglig demenskoordinator
Stine Elisabeth Schiermer 
24 59 29 95 
demens@herlev.dk

Telefontid: Hverdage 09:00-14:00

KOL kronisk obstruktiv lungelidelse koordination

Oplysninger er på vej

Sårspecialister

Oplysninger er på vej

Diabetes

Oplysninger er på vej

Palliation

Oplysninger er på vej