Drift og nyheder på affaldsområdet

Hvis vi har driftsinformationer på affaldsområdet, kan du læse dem på denne side.

Drift

I sne og frost skal affaldet hentes

I denne vintertid med sne og frost har renovationsmedarbejderne skiftet deres kasketter ud med tykke huer og pandelamper. Tempoet er reduceret af hensyn til sikkerheden for både medtrafikanter og dem selv.

Hvis beholderen ikke er sat tilbage på plads efter tømning, kan det skyldes manglende is- og snerydning og at renovatøren har ydet ekstra service ved at hente den på trods af sne og is inde på standplads. 

Du kan være med til at hjælpe for at gøre det mere sikkert at færdes ude i vintervejret – her er lidt gode råd til hvordan, du kan hjælpe renovationsmedarbejderne.

  1. Ryd for sne og is – og husk at gruse eller salte – fra beholdernes standplads og helt ud til vejen.
  2. Stil affaldsbeholderne frem til skel - i god tid og senest kl 9 på tømmedagen. Husk at stille beholderne med håndtaget ud mod vejen.
  3. Sørg for at have oplyste adgangsveje.

Tak for at hjælpe skraldemændene i kulden!

Rest/mad fryser sig fast i beholderen, hvilket kan forårsage manglende tømning i et kammer af beholderen. Dette kan desværre ikke afhjælpes og vi må vente på bedre vejr.

På dage med sne og isslag starter tømningen kl. 9, så snerydning og glatførebekæmpelse kan ske inden indsamlingen udføres. Ved indsamling på vejrligsdage sker affaldsindsamlingen indtil senest kl. 20


Juletræsafhentning

OBS! Hvis dit juletræ ikke bliver hentet i uge 2 vil det blive hentet ugen efter.

Dit brugte juletræ vil blive afhentet i uge 2 - uden pynt, glimmer og juletræsfod.

Vær opmærksom på, at stammen ikke må være mere end 15 cm i diameter og ikke højere end 1 meter - højere træer skal saves over.

For villa/rækkehuse:

Du kan få afhentet dit juletræ i uge 2 eller uge 3 på den ugedag, du normalt vil få afhentet haveaffald. Ugedagen for hvornår du normalt får afhentet haveaffald kan du se i din tømmekalender. Du kan finde din tømmekalender via https://herlev.dk/borger/affald/selvbetjening-mit-affald

Juletræet skal lægges ud ved skel senest kl. 7.00 på tømmedagen.

For boligforeninger:

Du kan få afhentet dit juletræ via haveaffaldsordningen. Du skal blot lægge dit træ, der hvor der bliver afhentet haveaffald normalt, så bliver det afhentet i uge 2.

Hvis din boligforening ikke har haveaffaldsordning, skal du selv køre deres juletræ på genbrugsstationen. Hvis du ønsker at komme af med dit juletræ inden, kan du naturligvis aflevere det på genbrugsstationen.

 

Fra den 1. september 2023 vil der være ændringer i din affaldsordning. Derfor vil der også være længere svartid på henvendelser via telefon og mail. 

Ændringerne er således:

  • Pap og storskrald afhentes nu hver 4 uge i stedet for hver 2. uge 
  • Haveaffald afhentes nu hver 2. uge i perioden 1. april til 31. oktober i stedet for én gang om ugen

Har du mere haveaffald, end der kan være i en beholder, kan du fortsat stille ekstra sække med haveaffald ud til afhentning. Ligesom du også kan stille ekstra pap ud til storskrald.

Du kan se din nye tømmekalender på selvbetjeningsportalen.

Skriv til affald@herlev.dk hvis du har spørgsmål til den nye affaldsordning. 

Du kan i øjeblikket opleve længere svartid hos affaldsteamet på telefon og mail i en begrænset periode. Dette skyldes indkøringsperioden med den nye renovatør. 

Du kan benytte selvbetjeningen, hvor du f.eks. kan finde den nye opdaterede tømmekalender med de nye tømmedage samt tilmelde dig sms-service. 

Læs mere om Ændringer i affaldsordning

 

Nyheder 

Tekstilaffald

Nu er det muligt at få afhentet tekstilaffald både hvis du bor i villa eller rækkehus og hvis du bor i etagebolig. 

Tekstiler der ikke kan afleveres til genbrug, kan du samle i en klar sæk med knude på og aflevere til den dertilhørende ordning. Hvis du bor i etageejendom kan du aflevere det i dertilhørende container på en containerplads nær dig. Hvis du bor i villa eller rækkehus kan du sætte den lukkede pose ud til storskrald. Posen må maks. veje 12 kg og tekstilerne skal være tørre.

 Pjece om tekstilaffald

Tekstilaffald kan f.eks. være 

  • Plettet og hullet tøj
  • Plettede duge
  • Udtjente tæpper 
  • Iturevnet sengelinned og håndklæder
  • Klude

Direkte genbrug af mursten

Herlev Kommune og Vestforbrænding kører i 2023 et forsøg med at indsamle brugte mursten til direkte genbrug.

Mursten kan genbruges og give sjæl til nye huse og ved renovering af gamle bygninger. Samtidig er det en gevinst for miljøet.

I forsøget opdeles den nuværende container ”Mursten og Tegl” i to selvstændige containere, der hedder ”Mursten” og ”Tegl”. I forsøgscontaineren til Mursten skal man sortere hele og halve mursten.

I forsøgsperioden går mursten indsamlet på tre genbrugsstationer til virksomheden Gamle Mursten. Gamle Mursten behandler murstenene med en særlig teknologi, hvor murstenene renses med vibrationer og uden brug af kemikalier eller vand. Dermed sker der ingen udledning af farlige stoffer.

De brugte mursten genbruges derefter i nye byggerier og renoveringer.

 

 

Ekstraordinært mange har sat miljøbokse ud til ombytning. Vi har desværre ikke så mange pladser på vores biler. Du kan derfor opleve, at din miljøboks ikke er blevet ombyttet. Hvis det er sket for dig, vil din miljøboks blive ombyttet senest fredag. Lad den derfor stå på din mad- og restbeholder.

Du kan også altid give os besked, hvis du er blevet glemt.

Genbrugsstationens åbningstider

Mileparken 23
2730 Herlev
affald@herlev.dk
 
Åbningstider
Man-Fre 12:00 - 18:00
Lørdag 10:00 - 18:00
Søndag 10:00 - 18:00
Helligdag 10:00 - 18:00

Genbrugsstationen er lukket den 1. januar og 24., 25., 26. og 31. december. Dette gælder også ordningen med døgnåbning.

Affaldsteamet i Center for Teknik og Miljø

 

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44526443
affald@herlev.dk

 
Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 14:00

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på natur, kultur, byliv og alt det, der betyder noget for dig i Herlev.

Felter med (*) skal udfyldes