Affaldssortering i villa og rækkehus

Bor du i villa eller rækkehus er du omfattet af en række affaldsordninger, se her hvilke.

Samlet beholderoverblik

 • 240 L todelt til mad- og restaffald tømmes fra matrikel* hver uge eller hver 14 dag       
 • 240 L todelt til plast/ mad- og drikkekartoner og papir tømmes op til 5 meter inde på matrikel* hver 14. dag 
 • 240 L todelt til glas og metal tømmes op til 5 meter inde på matrikel*  hver 8. uge                                           
 • 240 L til pap tømmes fra skel hver 4. uge. 
 • Farligt affald (den røde miljøboks) stilles ovenpå din mad- og restbeholder på tømmedagen ved behov for tømning
 • 140 L til haveaffald (frivillig ordning) tømmes fra skel hver anden uge (1. april – 31. oktober) Du kan også benytte papirsække til dit haveaffald * Du skal selv købe og vedligeholde en beholder til haveaffald. Køb en beholder via kommunen.
 • Storskrald afhentes fra skel hver 4. uge. (herunder også tekstilaffald – i gennemsigtig plastpose. Husk knude på posen) Læs mere om reglerne for storskrald længere nede på siden. 

 

OBS Adgangsforholdene skal være i orden, før din beholder kan afhentes på matrikel. Hvis adgangsforholdene ikke er i orden, skal beholderen køres frem til skel for tømning. Læs mere længere nede på siden. 

Læs sorteringsvejledning for villa/rækkehuse 

Deling af beholdere

Har du ikke plads til alle beholderne, kan du dele følgende beholdere med din nabo.

 • Pap beholder
 • Plast/mad- og drikkekartoner og papir
 • Glas/metal

Det kan kun lade sig gøre såfremt de færre beholdere er tilstrækkelig kapacitet for begge husstande. Skriv til affald@herlev.dk for at modtage mere information.

Gå til Mit affald - selvbetjening

I tvivl om sortering? Slå op i sorteringsguiden

Din rest- og madaffaldsbeholder kan afhentes op til 50 meter fra skel, hvis vejen lever op til disse krav:

Din beholder til plast/mad- og drikkekartoner og papir samt din beholder til glas og metal kan afhentes op til 5 meter fra skel, hvis vejen lever op til disse krav:

 • Et jævnt, plant og fast underlag af fx fliser, beton eller asfalt
 • Ingen trin
 • Stigninger på max 10 %
 • Vejen skal være ryddet for sne og is og saltet/gruset
 • Standplads og fortov skal være ryddet for sne og is – og husk at gruse eller salte.
 • Minimum 2.1 meter frihøjde på adgangsvejen. Beskær træer og buske, så de ikke går ind over adgangsvejen
 • Minimum 1 meter bred adgangsvej
 • Ingen forhindringer, fx cykler eller haveredskaber
 • Havelåger skal kunne stå åbne af sig selv
 • Adgangsvejen skal være oplyst

Lever din adgangsvej ikke op til kravene, skal du stille beholder ud til skel senest kl. 7 på tømmedagen.

På dage med sne og isslag starter tømningen kl. 9, så snerydning og glatførebekæmpelse kan ske inden indsamlingen udføres. Ved indsamling på vejrligsdage sker affaldsindsamlingen indtil senest kl. 20.

Rest- og madaffald

 • Rest- og madaffald henter vi én gang om ugen eller hver 14. dag efter dit ønske.
 • Stil beholderen med håndtaget ud af senest kl. 7 på tømmedagen.
 • Er du ved at løbe tør for grønne poser? Bind en grøn pose på håndtaget af din beholder. Så lægger renovatøren poser til dig, næste gang han tømmer din beholder. 
 • Sommertømning fra uge 27-33: Alle får tømt hver uge, også selvom du er tilmeldt 14 dages tømning.
 • Rest- og madaffald tømmes fra en 2-kammer beholder på 240 liter på hjul.
 • Vi tømmer ikke affald den 25. december og den 1. januar, så har du tømmedag der, får du som udgangspunkt hentet dagen før. Hent din personlige tømmekalender.
 • Har du ekstra restaffald, kan du købe mærkater til en ekstra sæk hos Borgerservice på Rådhuset, Genbrugsstationen eller på Herlev Bibliotekerne. Sæt mærkatet på en klar sæk og sæt den sammen med din restaffald. Du kan også købe en ekstra afhentning via vores selvbetjening.

Miljøboks

 • Miljøboksen sætter du på låget af din restaffaldsbeholder inden kl. 7 på tømmedagen, når du ønsker at få dem tømt. Så bytter skraldemanden den til en tom.
 • Miljøboksen er til farligt affald og småt elektronik. Fx kan du komme beholdere til kemikalier eller dine brugte batterier, energisparepærer og din udtjente mobiltelefon i miljøboksen.
 • Vær omhyggelig, når du pakker dit farlige affald. Hvis den ikke bliver pakket og håndteret rigtigt, kan det være farligt at transportere og håndtere.
 • Sørg for at miljøboksen er lukket rigtigt, inden du stiller den ud til afhentning.
 • Husk at skrive navn på miljøboksen. For at leve op til de lovmæssige krav, skal du skrive navn og adresse på det klistermærke, som sidder på miljøboksen. Hvis boksen er uden navn, bliver den desværre ikke hentet.

I tvivl om sortering? Slå op i sorteringsguiden

Du skal vide:

 • Vi tømmer plast/mad- og drikkekartoner og papir (forkortes PMdk/Papir) hver 14 dag. 
 • Beholderen tømmes op til 5 meter inde på grunden, hvis adgangsforholdene er i orden. Læs om krav til adgangsvej længere oppe på denne side.
 • Lever din adgangsvej ikke op til kravene, skal du stille beholderen frem til skel senest kl. 7 på tømmedagen med håndtaget udad.
 • En overfyldt beholder kan ikke tømmes, da der er risiko for at affaldet falder ved siden af, og ender i det forkerte rum. Sørg derfor for, at indholdet ikke overstiger beholderens kanter.
 • Du kan altid aflevere ekstra plast (inkl. mad- og drikkevarekartoner) på genbrugsstationen. 

Du skal vide:

 • Vi tømmer glas og metal hver 8. uge  
 • Beholderen tømmes op til 5 meter inde på grunden, hvis adgangsforholdene er i orden. Læs om krav til adgangsvej længere oppe på denne side.
 • Lever din adgangsvej ikke op til kravene, skal du stille beholderen frem til skel senest kl. 7 på tømmedagen med håndtaget udad.
 • En overfyldt beholder kan ikke tømmes, da der er risiko for at affaldet falder ved siden af, og ender i det forkerte rum. Sørg derfor for, at indholdet ikke overstiger beholderens kanter. 

I beholderen til pap kan du aflevere rent og tørt pap, som f.eks. papkasser, bølgepap og æggebakker.

 • Vi henter pap hver 4. uge. 
 • Stil beholderen ud til fortovet med håndtaget ud mod vejen senest kl. 7 på tømmedagen
 • Beholderen må ikke være overfyldt. Låget på beholderen skal kunne lukkes.
 • Hvis du har mere pap, end der kan være i beholderen eller det er for stort, så kan du bundte dit pap med en snor eller i en papkasse.
 • Pap skal altid være rent og tørt for at det kan genanvendes. Derfor skal pizzabakken f.eks. smides i restaffaldsbeholderen. Mad- og drikkekartoner har plastikfolie på indersiden og har været i direkte kontakt med mad eller drikkevarer, hvorfor de IKKE må afleveres i papbeholderen. De skal afleveres i beholdere til plast, som en del af regeringens øgede krav til sortering.

Du kan få afhentet haveaffald hver anden uge, hvis ikke du har mulighed for at kompostere i din egen have.

Vi anbefaler, at du komposterer haveaffald lokalt i din egen have. Hvis det ikke er muligt, kan Herlev Kommune afhente det og køre det til et anlæg, hvor det omdannes til kompost. Der må derfor ikke være urtepotter, dyrestrøelse, jord eller rødder i affaldet.

OBS: Invasive plantearter som pileurt, bjørneklo, gylderis, elmesyge træer  mv.  må IKKE komme i haveaffald, men skal afleveres i klare sække med knude på i rest efter sortering på genbrugsstationen. Hvis du kun har en lille mængde, kan du aflevere det i din restaffaldsbeholder i en pose med knude på. Dette for at undgå spredning af de invasive plantearter. 

Hvornår henter vi?

Vi henter dit haveaffald hver anden uge fra 1. april til 31. oktober i fast ruteindsamling. Haveaffaldet skal stilles frem på fortovet tidligst aftenen før og senest kl. 7 på afhentningsdagen. Der er ingen begrænsning i mængde, dog må sække maks. veje 15. kg.

Du kan få hentet dit haveaffald på tre måder

 • Bundte det i max 1 meter i længden og grene må maksimalt have en diameter på 15 cm
 • Samle det i en grøn 140 liters beholder. Sådan en kan du købe gennem kommunen. Du kan også købe en beholder på Genbrugsstationen dog kun via MobilePay eller kontantbetaling. Vær opmærksom på, at din beholder ikke bliver for tung. Den må max veje 35 kg. Skraldemanden kan godt afvise at tømme den, hvis han frygter, at gribekanten knækker i tømningen pga. for meget vægt.
 • Samle det i papirsæk. Sækken må ikke lukkes med snor og må max veje 15 kg. Sækkene kan du købe på Genbrugsstationen eller i dagligvarebutikker, byggemarkeder og lignende. Vær opmærksom på, at du ikke må benytte en sæk, hvor der står "dagrenovation" på. Så tager skraldemanden den ikke med, da anlægget ikke må modtage dagrenovation.

Afbrænding

Borgere og grundejere må på egne arealer afbrænde:

 • små mængder rent, tørt brænde på særligt indrettede bålpladser
 • haveaffald Sankt Hans aften.

Køb en ny beholder til haveaffald eller kompost

 

I tvivl om sortering? Slå op i sorteringsguiden

Storskrald hentes i fast ruteindsamling hver 4. uge. Storskrald sætter du ud ved skel senest kl. 7. på tømmedagen. Tingene skal stå adskilt og være let at komme til, så det er let for skraldemanden at sortere det på sin bil.

Vi henter ikke storskrald den 25. december og 1. januar.

3 tommefingerregler til storskrald

Det er en god ide at bruge disse tre huskeregler, når du stiller storskrald ud. På den måde er det let for skraldemanden at fordele det på sin bil, og du passer godt på ham.

 1. Er det skilt ad?
 2. Er det sorteret?
 3. Er det lettilgængeligt?

Storskrald skal sorteres i følgende kategorier:

Stort indbo

Møbler, gulvtæpper og springmadrasser. Er dit møbel over 1 meter skal det så vidt muligt deles i mindre stykker.

Stort jern og metal

Stegepander, gryder, cykler, haveredskaber, barnevognsstel og andet stort og solidt jern og metal kan du stille til storskrald. Sæt en seddel på, hvor der står "storskrald" på cykler, barnevogne, gamle affaldsstativer og græsslåmaskiner, så skraldemanden ikke er i tvivl om, at han skal tage det med.

 

Elektronik

Hårde hvidevarer, computere og tv sættes frit ved skel. Småt elektronik kan du putte i din miljøboks. Har du meget småt elektronik kan du samle det i en klar sæk og sætte til storskrald.

Hård plast - dunke og havemøbler

I denne fraktion indgår større emner, der ikke kan være i plastbeholderen eller i en kube. For eksempel store spande, baljer, dunke, køleboks, havemøbler. Læg så vidt muligt emnerne i en klar sæk. Hvis ikke det kan være i en sæk stiller du det løst. Sækken må ikke indeholde fødevarer.

Keramik og porcelæn

Har du en lille smule porcelæn kan du lægge det i din miljøboks. Større emner afhentes løst eller i plastspand på max 15 liter.

Tekstilaffald

Tekstiler der ikke kan afleveres til genbrug, kan du samle i en klar sæk med knude på og stille ud til storskrald. Posen må maks. veje 12 kg. 

Tekstilaffald kan være 

 • Plettet og hullet tøj
 • Plettede duge
 • Udtjente tæpper 
 • Iturevnet sengelinned og håndklæder
 • Klude

Rest efter sortering

Når du har sorteret dit affald, er der en rest tilbage, som skal til forbrænding. Det er flamingo, dæk fra cykler, knallerter, trillebør og sækkevogn, skumgummi, plexiglas, gavepapir, gavebånd, ringbind, Pak det i en klar sæk og sæt ud til storskrald.

OBS: Invasive plantearter såsom pileurt, gyldenris, bjørneklo mm. må IKKE afleveres til rest efter sortering gennem vores stor skraldeordning. Disse skal afleveres i klare sække med knude på på genbrugspladsen i rest efter sortering. Hvis du kun har en lille mængde, kan du aflevere det i den restaffaldsbeholder i en pose med knude på. 

Mad/restbeholder + Glas/Metal beholder + Plast og Mad- og drikkekartoner /Papir + Papbeholder er alle 240 L:

H: 110 cm. B: 59 cm. D: 74 cm.

Haveaffaldsbeholder 140 L: (frivillig ordning)

H: 110 cm. B: 49 cm. D: 56 cm. 

Skillevægge

Nogle af beholderne er beregnet til flere typer affald, og har derfor en skillevæg. Skillevæggen må ikke fjernes eller flyttes. Hvis du oplever problemer med at have plads til alt dit affald, kan du kontakte os, så kan vi hjælpe dig med at finde en løsning. 

Den røde miljøboks 21 L: (til farligt affald)

Kontakt

Affaldsteamet

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev

44526443
affald@herlev.dk

Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 12:00

Hvad er storskrald ikke?

Vi henter mange ting direkte på din adresse. Men der er også nogle ting, som vi ikke henter.

Genbrugsstationen tager imod:

 • Byggeaffald (gipsplader, mursten, tagplader, isolering og lignende) → Genbrugsstationen tager imod det
 • Jord → Genbrugsstationen tager imod det
 • Glasplader og glaslåger → Genbrugsstationen tager imod det
 • Autodele → Genbrugsstationen tager imod det

Renovatøren er ikke forpligtet til at tage affaldet med, hvis det ikke er omfattet storskraldsordningen.

På Genbrugsstationen tager de gerne imod dig og hjælper dig med at finde den rigtige container.

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på natur, kultur, byliv og alt det, der betyder noget for dig i Herlev.

Felter med (*) skal udfyldes