Borgmesteren

Læs om borgmester Thomas Gyldal Petersen (A), se hans CV og download pressebilleder.

CV

Thomas Gyldal Petersen er født den 1. august 1975. Han har altid været bosiddende i Herlev.

Uddannelse

 2003       Cand. scient. pol. fra Københavns Universitet
 1994          Student fra Herlev Gymnasium

Erhverv

 2008-2011  Ansat som politisk konsulent i Dansk Metal
 2006-2008  Ansat som erhvervspolitisk konsulent i Dansk Byggeri
 2002-2006     Ansat i den socialdemokratiske folketingsgruppe

Politik

 2020-2022 Medlem af KL's formandskab
 2018- Formand for Børne- og Undervisningsudvalget
 2017- Bestyrelsesmedlem, Kommunernes Landsforening (KL) pr. 1. juli 2017
 2014- Bestyrelsesmedlem, HOFOR
 2014-2022 Bestyrelsesmedlem, Herlev Gymnasium og HF (til 1. maj 2022)
 2014-2018

Formand for bestyrelsen i Trafikselskabet Movia

Bestyrelsesmedlem, BIOFOS

Bestyrelsesmedlem, I/S Vestforbrænding

 2013-2014 Næstformand i pensionskassen PenSam Liv (udpeget af Danske Regioner/KL)
 2011-2018

Medlem af KL's Løn- og Personaleudvalg

 2011-

Medlem af Kommunekontaktrådet for Hovedstadsregionen (KKR Hovedstaden)

 1. december 2011 Borgmester i Herlev Kommune
 2010-2011 Formand for Børne- og Undervisningsudvalget i Herlev Kommune
 2002-2010 Formand for Børne- og Kulturudvalget i Herlev Kommune
 1998-2002 Formand for Idrætsudvalget i Herlev Kommune
 1998- Medlem af Herlev Kommunalbestyrelse

Billeder af Thomas Gyldal Petersen

Billederne af borgmester Thomas Gyldal Petersen kan benyttes efter aftale med copyright-angivelse: Herlev Kommune, akkreditering fotograf Ulrik Jantzen.

Borgmester

Thomas Gyldal Petersen
T: 44 52 70 07
E: borgmester@herlev.dk

Du kan også kontakte borgmesteren via Direktionssekretariatet på dirsekr@herlev.dk

Henvendelser om bolig

Har du spørgsmål om bolig, skal du kontakte Borgerservice på:

T: 44 52 70 60
E: borgerservice@herlev.dk