Borgerrådgiveren

Borgerrådgiverens formål er at medvirke til at sikre en god dialog mellem Herlev Kommune og kommunens borgere.

Borgerrådgiveren er uvildig og uafhængig af kommunens administration. Det er gratis at henvende sig til borgerrådgiveren.

Borgerrådgiveren kan fx hjælpe dig, hvis:

 • Du har brug for hjælp til at finde vej i kommunens organisation
 • Du har brug for hjælp med at forstå et brev eller en afgørelse fra kommunen
 • Du har brug for hjælp til at klage
 • Du er utilfreds med den måde, din sag er blevet behandlet på
 • Du er usikker på, hvordan du kommer videre med din sag
 • Du synes samarbejdet med kommunen er svært

 

Inden du kontakter borgerrådgiveren

Det er vigtigt, at du først retter henvendelse dér, hvor din sag bliver behandlet, eller hvor opgaven bliver udført, for at få problemet løst. Hvis du ikke får svar på din henvendelse, eller du er utilfreds med det svar, du får, kan du efterfølgende kontakte borgerrådgiveren.

Kontakt borgerrådgiveren

Du kan kontakte borgerrådgiver Camilla Jydebjerg på tlf. 23741197 eller borgerraadgiver@herlev.dk. Du bør sende personfølsomme oplysninger via sikker post. Se hvordan nederst på siden.

Camilla Jydebjerg er uddannet jurist fra Aarhus Universitet i 2003. Hun har 20 års erfaring med socialret og de regler, som gælder, når borgerne møder kommunen. 

Hvis du henvender dig på vegne af en anden

Hvis du vil henvende dig på vegne af en anden, skal personen udfylde en fuldmagt til dig. Den originale fuldmagt skal afleveres samtidig med, at du henvender dig til borgerrådgiveren.

En fuldmagt er nødvendig, fordi borgerrådgiveren normalt kun behandler sager, der indeholder personoplysninger, hvis parterne i sagen har givet samtykke til det.

Det kan borgerrådgiveren

 • Hjælpe dig, hvis du er utilfreds med den behandling, du har fået i Herlev Kommune
 • Hjælpe med at genskabe dialogen med kommunen, hvis sagen er gået i hårdknude
 • Hjælpe dig med at finde vej i systemet, fx med at forstå et brev eller en afgørelse og med at finde vej i den kommunale organisation
 • Hjælpe dig med at forstå din sag og vejlede dig om dine rettigheder
 • Vejlede dig, hvis du vil klage
 • Tilbyde mægling i sager, hvor dette antages at kunne løse konflikter mellem dig og kommunen
 • Viderebringe dine forslag til forbedring af kommunens borgerbetjening og sagsbehandling

Det kan borgerrådgiveren ikke

 • Behandle sager og træffe afgørelser. Hun kan ikke blive din sagsbehandler, bisidder eller repræsentere dig i din sag hos kommunen
 • Ændre på indholdet i afgørelser, der er truffet (afslag, bevillinger, forbud, tilladelser m.v.)
 • Behandle klager over forhold, som diverse klageinstanser tager sig af, eller sager som er indbragt for det kommunale tilsyn, Folketingets Ombudsmand eller domstolene
 • Behandle klager over det serviceniveau, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen eller over forhold som kommunalbestyrelsen har behandlet og taget stilling til
 • Behandle klager, der vedrører ansættelsesforhold i kommunen
 • Borgerrådgiveren behandler normalt ikke sager, der er afsluttet for mere end et år siden

Sådan sender du sikker post til borgerrådgiveren

 • Gå til borger.dk
 • Klik på ”Digital Post” øverst op siden og log in med dit MitID
 • Klik på ”Skriv ny besked” yderst til venstre, hvis du er på en pc eller bærbar eller klikke på ”+ Ny” hvis du bruger mobiltelefon
 • I feltet ”Myndighed” skal du søge efter ”Herlev Kommune” og vælge det fra listen
 • I feltet ”Kategori” skal du indtaste ”borgerrådgiver” og vælge det fra listen
 • Udfyld feltet ”Dit emne”
 • Udfyld feltet ”Din besked”
 • Vedhæft eventuelt relevante filer (hvis du f.eks. har fået en afgørelse, du er utilfreds med).
Kontakt

Borgerrådgiveren

Camilla Jydebjerg
T: 23741197 
E: borgerraadgiver@herlev.dk 

Du kan aftale en tid til en telefonsamtale eller et møde. 

Du bør sende personfølsomme oplysninger via sikker post.

Send sikker post