Takster, affaldsplan og regulativ

Læs mere om Herlev Kommunens regulativ for husholdningsaffald og den gældende affaldsplan.

Se oversigten over takster for renovation i 2023. Samtlige priser af angivet i kr. og med moms

Årlig husholdningsafgift (fællesudgifter):

Fællesgebyr (villa) - kr. 3.633,75

Dækker udgifter til storskrald, haveaffald, pap, glas/metal og Plast, MDK og papir, samt brug af Genbrugsstation.

Fællesgebyr (Kollektivbebyggelse og haveforening) – kr. 1.912,50

Dækker udgifter til kollektiv indsamling af storskrald, haveaffald, pap, glas/metal og Plast, MDK og papir samt brug af Genbrugsstation. 

Årlig afhentningsafgift for rest- og madaffald for villaer:

240 liter 2-kammer rest- og madaffald (ugetømning) – kr. 2.068,75

240 liter 2-kammer rest- og madaffald (14 dags tømning) – kr.1.375,00

140 liter 1-kammer restaffald (ugetømning) – kr.1.871,25

Årlig afhentningsafgift for rest- og madaffald for kollektive bebyggelser:

125 liter sæk restaffald (ugetømning) – kr. 1.766,25

140 liter madaffald (ugetømning) – kr. 2.088,75

240 liter restaffald (ugetømning) – kr. 2.026,25

400 liter madaffald (ugetømning) – kr. 2.965,00

400 liter restaffald (ugetømning) – kr. 2.970,00

660 liter restaffald (ugetømning) – kr. 3.392,50

800 liter restaffald (ugetømning) – kr. 3.626,25

Nedgravet restaffald (ugetømning) – kr. 16.187,50

Nedgravet restaffald (14. dags tømning) – kr. 8.322,50

Nedgravet madaffald (ugetømning) – kr. 16.215,00

Nedgravet madaffald (14. dags tømning) – kr. 8.418,75

Nedgravet pris pr. ton behandlet (restaffald) – kr. 462,50

Nedgravet pris pr. ton behandlet (madaffald)– kr. 462,50

Komprimator restaffald (ugetømning) – kr. 66.045,00

Komprimator restaffald (14. dags tømning) – kr. 32.632,50

Priser på beholdere og ekstra tømning

Kompostbeholder – kr. 650,00

Beholder til haveaffald– kr. 300,00

Ekstra sække til haveaffald (købes på Genbrugsstationen) – kr. 5,00

Mærkat til ekstra klar sæk til restaffald (købes på rådhuset, Genbrugsstationen og Herlev Bibliotekerne). Kan også købes via selvbetjening – kr. 30,00

Herlev Kommunes regulativ for husholdningsaffald gældende fra 18. juni 2021 fastsætter reglerne for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Herlev Kommune.

Miljø- Klima- og Teknikudvalget vedtog den 20. september 2021 Affaldsplan 2022 - 2033 for Herlev Kommune på vegne af Herlev Kommunalbestyrelse.

Læs Affaldsplan 2022 - 2033 

Affaldsplan 2022-2033 består af tre dokumenter:

  • Affaldsplanen som indeholder en redegørelse for kommunens overordnede vision, eksemplificeret ved tilhørende temaer, indsatsområder og aktiviteter.
  • Bilag 1 Kortlægning, som indeholder en status over kommunens nuværende affaldsmængder, indsamlingsordninger og den tilhørende økonomi.
  • Bilag 2 Fremskrivning, som vurderer de fremtidige affaldsmængder bl.a. i forhold til kapaciteten til forbrænding og deponering.

 

Affaldsplanen arbejder med fem overordnede temaer

  • Tema 1 - Forebyggelse
  • Tema 2 - Mere og bedre genanvendelse
  • Tema 3 - Smartere affaldsløsninger
  • Tema 4 - Sammen om affald
  • Tema 5 - Skadelige stoffer ud af affaldet 

 

Under disse teamer har kommunen fastlagt en handlingsplan med 19 indsatsområder, som hvert sætter fokus på udvalgte affaldsfraktioner eller bestemte målgrupper. Under det enkelte indsatsområder er der konkrete aktiviteter og mål.

Herlev Kommune har etableret en tømmeordning for kuber, nedgravede og seminedgravede affaldsbeholdere. I Herlev Kommune har boligselskaber og ejerforeninger (benævnes herefter "ejer") mulighed for at etablere nedgravede og seminedgravede affaldsbeholdere (benævnes herefter ”nedgravede beholdere”). Nedgravede beholdere er som udgangspunkt ejers ejendel.

Ved etablering af nedgravede beholdere skal alle krav være opfyldt. Det er ejers ansvar, at der leves op til alle krav. Leves der ikke op til alle krav kan ejer blive påbudt at tage andre løsninger for affaldshåndtering i brug.

Herlev Kommune har udarbejdet en vejledning til etablering af nedgravede beholdere.

Vejledning til nedgravet materiel

Affaldsteamet i Center for Teknik og Miljø

 

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44526443
affald@herlev.dk

 
Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 14:00