Energiforbrug og regler for solfangere og solceller

Læs om hvordan du tænker energiforbruget ind i dit byggeri, og få information om solfangere og solceller.

Energiforbrug

 

Du kan skære toppen af energiforbruget i dit hus eller lejlighed, hvis du tænker energi ind, når du renoverer.

SparEnergi.dk giver dig overblik og gode råd om energirenovering af din bolig.

Læs mere om Renovering

I Casebanken på SparEnergi.dk kan du se, hvordan andre har renoveret deres boliger og læse om deres erfaringer og få gode råd.

Læs mere om Casebanken

BedreBolig på SparEnergi.dk hjælper både til rådgivning og til at udføre din renovering. En BedreBolig-rådgiver fører dig trygt gennem hele renoveringen - fra overblik til færdig renovering.

Læs mere om BedreBolig

 

Solfangere og solceller

 

Opsætning af solfangere, solceller eller solcelleanlæg kan som regel ske uden byggetilladelse. I enkelte lokalplaner eller byplanvedtægter kan der dog være bestemmelser som begrænser mulighederne.

 

Skal jeg have en byggetilladelse?

 

Nej - på almindelige villaer kan solfangere eller solceller normalt opsættes uden byggetilladelse. Etableringen skal heller ikke anmeldes til kommunen.

Byggetilladelse er kun aktuel, hvis anlægget påvirker bygningens konstruktive forhold eller ændrer højden og afstandsforhold.

Hvis anlægget ønskes etableret på jorden eller på etageboliger og institutioner m.v. skal der søges om byggetilladelse.

 

Er der begrænsninger i lokalplan eller byplanvedtægt?

 

Uanset at der ikke kræves en byggetilladelse, kan lokalplanen eller byplanvedtægten indeholde bestemmelser, der regulerer udseende eller forhindrer opsætning af solfangere og solceller.

Nogle lokalplaner indeholder bestemmelserne omkring blanke, reflekterende eller genskinnelige materialer. Hvis det er tilfældet, skal du anvende refleksfri solcellepaneler og vælge en model med matte kanter.

Inden for nogle områder kræver opsætning af alternative energianlæg, herunder solcelleanlæg en dispensation. Du søger om dispensation ved at sende en mail vedlagt en illustration, der viser placeringen.

Der kan desuden være bestemmelser omkring ensartethed. Her vil det kræve en nærmere sagsvurdering, før der kan træffes en afgørelse.

Du kan se hvilke planbestemmelser, der er aktuelle for din ejendom her. Hvis du er i tvivl, kan du henvende dig til Center for Teknik og Miljø på tm@herlev.dk

Herlev Kommune kan efter begrundet ansøgning og konkret vurdering meddele dispensation for planbestemmelserne.

 

Er der andre begrænsninger?

 

Din ejendom kan også være omfattet af en servitut eller deklaration med konkrete bestemmelser eller vilkår for udformning og udseende. Tinglyste servitutter på en ejendom kan findes på www.tinglysning.dk.

Endeligt kan det være en god ide at orientere din grundejerforening og naboerne om dit projekt, da du ved en god dialog ofte kan undgå klager.