Byplanlægning

Her kan du læse om kommuneplan, planstrategi, lokalplaner, miljøvurdering af programmer m.m.

Planstrategien er kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for den fysiske udvikling af Herlev Kommune. Strategien bygger dermed dels på visionen for kommunens udvikling, dels på den udvikling der sker i kommunen og i samfundet omkring os.

Kommunalbestyrelsen skal vedtage og offentliggøre en planstrategi hvert 4. år. Med strategien beslutter kommunalbestyrelsen, blandt andet i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

Planstrategi 2019 – ”Fremgang og fællesskab i en bæredygtig by” er kommunalbestyrelsens strategi og vision for, hvordan vi sammen udvikler Herlev Kommune fysisk. Det er en strategi for, hvordan vi kan udvikle byen mere bæredygtigt – socialt, miljømæssigt og økonomisk. 

Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for Herlev Kommunes udvikling i de kommende 12 år.

Herlev Kommunes Kommuneplan 2023-2035

Herlev Kommunes Kommuneplan 2023-2035 er fra januar 2024.

Nogle gange vedtages der et tillæg til kommuneplanen for at muliggør en anden planlægning, end den som kommuneplanen tillader. Du kan se en oversigt over de tillæg, som er vedtaget siden sidste kommuneplan her:

Oversigt kommuneplantillæg

Herlev Kommunes Kommuneplan 2013-2025

Her kan du læse Herlev Kommunes forrige Kommuneplan 2013-2025

 

 

Erhvervskvarteret

Kommunalbestyrelsen vedtog den 17. januar 2024 Udviklingsplan for Marielund. 

Udviklingsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Vision for Erhvervskvarteret og de fem hovedgreb: Grønt Loop, Centrale mødesteder, Fintmasket netværk, Herlev nabolag og Eksisterende kvaliteter. Den overordnede vision for området er at omdanne området fra klassisk erhvervskvarter til en levende, blandet bydel, der kan danne rammen for det gode hverdagsliv med plads til fællesskab og gode grønne områder.

Se den digitale Udviklingsplan for Marielund på hjemmesiden for planen (Åbner i nyt vindue).

Se Vision for Erhvervskvarteret (Åbner i nyt vindue).

En lokalplan er en detaljeret beskrivelse for et område i kommunen.  

Alle Herlev Kommunes lokalplaner samt de ældre byplanvedtægter kan findes på Herlev Kommunes Lokalplanportal.

Der skal som udgangspunkt altid gennemføres miljøvurderinger forud for beslutninger, der kan påvirke miljøet væsentligt.

En miljøvurdering omfatter en vurdering af sandsynlige, væsentlige miljøbelastninger ved gennemførelse af en plan eller et program.

Miljøvurdering af konkrete projekter (tidligere VVM) foretages for anlægsprojekter, inden bygherre får tilladelse til at gå i gang med projektet.

Afgørelser om miljøvurderinger annonceres her på hjemmesiden under Høringer og Afgørelser.

Kontakt

Byplan

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev
44 52 70 00
byplan@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 8-15
Tirsdag 8-15
Onsdag 8-15
Torsdag 8-17
Fredag 8-14
 

Læs om planlægning hos Erhvervsstyrelsen