Adresse- beskyttelse

Ønsker du adressebeskyttelse, kan du henvende dig personligt i Borgerservice, eller skriftligt til Folkeregistret

Adressebeskyttelse kan registreres i op til ét år ad gangen

Vejviserbeskyttelse

Hvis du ikke ønsker optagelse i de lokale vejvisere, kan du få registreret en vejviserbeskyttelse. Denne kan registreres for livstid. Det vil sige, at du skal anmode Folkeregistret om slettelse, hvis du senere ønsker optagelse i de lokale vejvisere.

Forskerbeskyttelse

Du kan, ved personlig henvendelse i Borgerservice eller skriftlig henvendelse til Folkeregistret, få indsat en markering i CPR, der sikrer dig mod henvendelse i forbindelse med statistiske og videnskabelige undersøgelser, hvortil Indenrigsministeriet leverer oplysninger fra CPR om, at du frabeder dig henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed. Denne beskyttelse gælder for livstid.

Reklamebeskyttelse

Du kan ved personlig henvendelse i Borgerservice eller skriftlig henvendelse til Folkeregistret få indsat en markering i CPR om, at du frabeder dig henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed. Denne beskyttelse gælder for livstid. Med hensyn til husstandsomdelte reklamer, kan du rette henvendelse til det lokale distributionscenter og oplyse, at du ikke ønsker at modtage disse. En seddel på postkassen om, at du ikke ønsker at modtage reklamer, skal også respekteres.

Søg adressebeskyttelse

Det er folkeregistret som varetager ansøgninger om adressebeskyttelse.

Ansøg om adressebeskyttelse