Patientsikkerhed

For at øge patientsikkerheden er det vigtigt, at utilsigtede hændelser (UTH) indrapporteres.

Det betyder, at vi får mulighed for at ændre på vores praksis og forebygge at lignende sker i fremtiden.

Hvis du oplever, at du eller din pårørende har været udsat for en utilsigtet hændelse, kan du rapportere det til Dansk Patient Sikkerheds Database

Hvis du er sundhedsfaglig medarbejder skema

udfylde dette skema

Du kan se mere om Patientsikkerhedsarbejdet i Herlev 

Risikomanager

Solveig Autzen

Lille Birkholm Center, Sennepshaven 2
2730 Herlev
23 41 45 62
Solveig.Autzen@herlev.dk