Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed udfører en række opgaver, som indgår i arbejdet med at styrke patientsikkerheden.

Styrelsen for Patientsikkerhed har som overordnet formål at følge sundhedstilstanden, føre tilsyn med sundhedsfaglig virksomhed og yde sundhedsmæssig rådgivning til stat, region og kommune. Herlev Kommune hører under Tilsyn og Rådgivning Øst og kan modtage risikobaseret tilsyn på alle lokaliteter, hvor der udføres sundhedsfaglig virksomhed ifølge Sundhedsloven. Styrelsen for Patientsikkerhed medvirker på denne måde til at fremme befolkningens sundhed i samarbejde med de lokale myndigheder.

Du kan læse om Styrelsen for Patientsikkerhed 

Styrelsen for Patentsikkerhed udfører en række opgaver, som indgår i visionen om at styrke patientsikkerheden. Du kan læse om disse opgaver her.

Styrelsen for Patientsikkerhed udfører pr. 1. juli 2018 også et Ældretilsyn, som er et risikobaseret tilsyn med den social- og plejefaglige indsats på plejecentre, midlertidige pladser og hjemmeplejeenheder efter Servicelovens §§ 83-87. Du kan læse mere om Ældretilsynet her

Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst
Islands Brygge 67
2300 København S

Telefontid
Tlf. 72 28 66 00 alle hverdage kl. 9.30-15.00.