Støtte i hverdagen

Der er flere muligheder for at få støtte i hverdagen, så det er lettere for dig at blive i egen bolig.

Hvem kan søge post til døren?

Hvis du ikke er i stand til at hente din post i en brevkasse eller i et brevkasseanlæg, kan du søge om at få posten bragt til din dør.

Post til døren er ifølge loven et personligt anliggende. Det har ingen betydning for bevillingen, om andre i husstanden kan hente post.

Hvordan søger du om post til døren?

Hvis du får hjælp fra kommunen:

Hvis du ikke er i stand til at hente din post, og du modtager hjælp i henhold til serviceloven eller sundhedsloven, kan du bevilges post til døren.

Hvis du ikke får hjælp fra kommunen:

Hvis du ikke får hjælp fra kommunen i henhold til serviceloven eller sundhedsloven, vil vi bede om dokumentation for dit behov for post til døren. Det kan for eksempel ske ved en lægeerklæring, som du selv skal betale for.

Hvis du ved hjælp af en lægeerklæring kan dokumentere behovet, vil kommunen bevilge dig post til døren.

Ansøgning

Søg online om at få post til døren

Når vi modtager din ansøgning, tager vi stilling til, om du er berettiget til post til døren. Vi giver PostNord besked, hvis du skal have din post bragt helt til døren.

Snerydning er et servicetilbud til borgere, der bor i Herlev Kommune.

Hvem kan godkendes til snerydning

Betingelserne for at få snerydning er, at der ikke bor en anden rask person på din adresse, at du er kronisk syg og/eller har en varig funktionsnedsættelse, som kan være:

at du er meget gangbesværet og benytter kørestol eller andre hjælpemidler.

at du lider af dårligt hjerte eller nedsat lungefunktion, som udelukker hård fysisk aktivitet.

at du af anden årsag er fysisk og/eller psykisk svækket.

Der er et begrænset antal pladser i ordningen, og du vil derfor blive skrevet på venteliste, hvis der er flere ansøgere, end der er pladser til.

Hvad koster ordningen?

Ordningen er gratis.

Hvad indebærer ordningen?

Der bliver ryddet sne på hele dit fortov, på havegangen fra fortov til hoveddør og fra hoveddør til affaldsstativ og postkasse.

Der ryddes sne på hverdage kl. 7-15. Hvis der er kommet meget sne, må du være forberedt på, at der kan gå flere dage, før der bliver ryddet sne hos dig. Derfor bør du være opmærksom på, at du som grundejer har det formelle ansvar for, at fortovet bliver ryddet for sne.

I starten af november vil Herlev Kommune levere en spand salt på din adresse. Hvis der er behov for mere salt, kan du rekvirere det hos Serviceafdelingen.

Du skal være opmærksom på, at spanden genbruges og ombyttes ved hver levering af salt.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til udførsel af snerydning, herunder levering af salt, skal du kontakte Serviceafdelingen.

Hvis du har spørgsmål til snerydningsordningen, herunder ansøgning og venteliste, skal du kontakte Visitationen.

Ansøgningsskema

Hvis du mener, at du opfylder betingelserne ovenfor og gerne vil ansøge om snerydning, skal du udfylde ansøgningsskemaet  og sende til os som anført.

Kontakt

Visitationen
Rådhus Hjortespring
Dildhaven 43
2730 Herlev
44 52 62 92

visitationen@herlev.dk

Åbningstider
Hverdage 09:00-12.00

Funktionsleder
Annika Nielsen
44 52 62 92
annika.nielsen@herlev.dk