Send og modtag Digital Post

Send sikker Digital Post til Herlev Kommune eller andre offentlige myndigheder.

Når du skal sende personlige og fortrolige oplysninger med mail, skal indholdet krypteres og signeres, så dine personlige oplysninger ikke kan misbruges. Fortrolige oplysninger er data, som i forhold til persondataloven anses for fortrolige. Disse omfatter bl.a. CPR-nr. og oplysninger om indtægts-, formue- samt helbredsforhold.

Hvis du vil sende post til det offentlige på en sikker måde, skal du benytte Digital Post på borger.dk eller virk.dk for virksomheder.

Med Digital Post kan du nemt og sikkert skrive til det offentlige, modtage svar og opbevare din digitale post. Dette kræver ikke installation af certifikater på din pc, men blot at du har MitID eller NemID.

Du tilmelder dig Digital Post fra det offentlige enten på borger.dk eller i e-Boks.dk, alt efter hvad du foretrækker. Du kan godt være tilmeldt på begge hjemmesider, men det er ikke et krav. Når du er tilmeldt, behøver du kun tjekke din post et sted.

Uanset om du logger på borger.dk eller e-Boks.dk, er det den samme indbakke og den samme post, du ser - der er nemlig to indgange til den samme post.

Du kan bede om at få besked på både sms og e-mail, når du har modtaget ny Digital Post fra det offentlige. Så er det nemmere at holde øje med, om du får Digital Post.

Digital Post bliver sendt til en sikker digital postkasse. Den er knyttet til dit cpr-nummer og beskyttet af dit NemID-login. Derfor kan du være sikker på, at dine fortrolige oplysninger ikke ender i de forkerte hænder. Samtidig følger postkassen dig, uanset om du flytter adresse eller skifter e-mail.

Du kan blive fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige, hvis du:

  • Har en funktionsnedsættelse, som hindrer dig i at modtage post digitalt
  • Ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i dit hjem eller på dit opholdssted
  • Er registreret som udrejst af Danmark
  • Er hjemløs
  • Har praktiske vanskeligheder ved at skaffe NemID
  • Ikke behersker dansk, hvilket gør det svært at anvende Digital Post

For at blive fritaget fra Digital Post fra det offentlige skal du udfylde en blanket og aflevere den personligt i Borgerservice.

Du kan også bede andre fritage dig på dine vegne ved brug af en fuldmagt. Fuldmagten er på side 2 på fritagelsesblanketten. Vedkommende skal aflevere den personligt i Borgerservice.

Kontakt

Borgerservice

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev
44 52 70 60

Åbningstider
Mandag 9-14
Tirsdag 9-14
Onsdag 9-14
Torsdag 13-18
Fredag 9-14