Tillæg, særlig støtte og hjælp i særlige tilfælde

Udover din faste ydelse kan du i nogle tilfælde få ekstra økonomisk hjælp. Her kan du læse mere om tillæg, særlig støtte og hjælp i særlige tilfælde.

Hvis du er under 30 år, kan du have ret til et aktivitetstillæg i forbindelse med tilbud om aktivering. Herlev Kommune afgør, om du kan få aktivitetstillæg.

Tal med din rådgiver i Jobcenter Herlev, hvis du har spørgsmål om aktivitetstillæg.

Hvis du har høje boligafgifter eller en stor forsørgerbyrde, har du mulighed for at søge om særlig støtte hos Herlev Kommune

Kontakt Team Ydelse på tlf. 44 52 86 51 med eventuelle spørgsmål.

Du kan søge Herlev kommune om hjælp til at afholde udgifter, som er rimelige og helt nødvendige for, at du kan klare dig selv (enkeltydelse).

Derfor gælder:

  • Hvis du kan få hjælp efter anden lovgivning, skal denne mulighed udnyttes først
  • Du kan ikke få en enkeltydelse, hvis den direkte kompenserer for en sanktion i f.eks. din kontanthjælp eller uddannelseshjælp
  • Du kan som hovedregel ikke få dækket udgifter, som du allerede har betalt for
  • Det er ikke muligt at yde hjælp til betaling af gæld til det offentlige, hvis du f.eks. skylder penge til SKAT, ikke har betalt til daginstitution eller ikke har betalt bøder

 Du kan søge om enkeltydelser på borger.dk

Vi kan desuden yde efterlevelseshjælp, hvis din ægtefælle eller samlever er afgået ved døden.

Tilskud til enkeltudgifter er skattefrie.

Du kan læse mere om økonomiske tilskud fra kommunen på borger.dk.

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist under gammel ordning (før 2003), kan du søge om personligt tillæg og helbredstillæg.

Læs mere om personligt tillæg på borger.dk.

Læs mere om helbredstillæg på borger.dk.

Hvis du vil ansøge om økonomisk hjælp, skal du udfylde et ansøgningsskema, hvor du oplyser om:

  • Hvad du søger om
  • Din begrundelse for at søge
  • Dine forsikringsforhold
  • Din formue, plus eventuel ægtefælles/samlevers
  • Dine indtægter, plus eventuel ægtefælles/samlevers
  • Dine udgifter, plus eventuel ægtefælles/samlevers

 

Find og udfyld ansøgningsskema på borger.dk. Husk at vælge Herlev som kommune.

Obs. - for at vi kan behandle din ansøgning, er det nødvendigt, at du vedlægger relevant dokumentation.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, kan du klage til Ankestyrelsen. Du skal klage, inden der er gået 4 uger, efter du har modtaget afgørelsen. Du kan kontakte Ankestyrelsen på telefon 33 41 12 00 eller via mail ast@ast.dk.

Kontakt

Borgerservice

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev
44 52 70 60

Åbningstider
Mandag 9-14
Tirsdag 9-14
Onsdag 9-14
Torsdag 13-18
Fredag 9-14
Kontakt

Kontanthjælp, pension og ydelser

T: 44 52 86 51

Send Digital Post

Få svar på spørgsmål om udbetaling af kontanthjælp, uddannelseshjælp, enkeltydelser, 225 timers reglen, lån til boligtilskud og andet.