PPR's kriseteam

Læs mere om, hvordan PPR's kriseteam arbejder og gode råd til, hvordan du handler i eller efter en krisesituation.

PPR´s kriseteam kan kontaktes i tilfælde af alvorlige ulykker og dramatiske hændelser, der fordrer en større, koordineret indsats, og som berører flere børn/unge og deres familier samt forskellige former for personale.

Kriseteamet kan også rekvireres, hvis ulykken eller den dramatiske hændelse indtræffer i fritiden.

Der kan rettes henvendelse til PPR inden for åbningstiden eller til leder af PPR Bine Baadsgaard.

En krise kan opstå, når ændringer i dagligdagen sker pludseligt og uventet samt har dramatisk og chokerende karakter.

En krise kan medføre overvældende psykiske og fysiske belastninger for de berørte.

Børn/unge kan reagere meget forskelligt på en dramatisk hændelse eller ulykke alt efter deres aktuelle livsomstændigheder, familieforhold og robusthed.

De fleste børn/unge, som oplever voldsomme alvorlige ulykker og dramatiske hændelser, klarer sig ved hjælp fra forældre, lærere, pædagoger og øvrige netværk. 

Den første reaktion på det skete kan være præget af chok og handlingslammelse. Efterfølgende kan de psykiske og fysiske reaktioner være forskellige og varierer meget – også inden for kort tid.

Der vil kunne forekomme eksempelvis

 • angst
 • vrede
 • tristhed
 • mismod
 • flashbacks
 • søvnproblemer
 • skam og selvbebrejdelse
 • rastløshed
 • være mere nærtagende
 • koncentrationsvanskeligheder
 • ønske om at være alene
 • fysisk ubehag f.eks. hoved- og mavepine

Nogle børn/unge forekommer får ingen tydelige reaktioner, hvilket også er en almindelig reaktion.

Du hjælper bedst: 

 • Ved at tale med barnet/den unge om oplevelsen - at være lyttende og tålmodig og undlad at afbryde.
 • Ved at tale med barnet om den faktuelle viden (det mindsker fantasierne om det skete).
 • Ved at støtte barnet i at få genskabt dagligdagens rytmer og rutiner så tæt som muligt på den almindeligt kendte.
 • Ved at erkende barnets reaktioner som almindelige efter en uoverskuelig og truende oplevelse – at udtrykke accept og forståelse over for barnet
 • Ved at yde omsorg, der er tilpasset dit barns behov og alder - at være opmærksom på at barnet/den unge kan have andre behov end før.
 • Vær opmærksom på hvordan du selv har det og om du selv har brug for støtte

Bearbejdning af voldsomme ulykker og dramatiske hændelser kan for nogle børn/unge tage tid. Der kan for enkelte børn/unge og deres familier være brug for særlig hjælp. Dette kan for eksempel gøre sig gældende, når følgende former for reaktioner viser sig:

 • Barnets/den unges væremåde ændres radikalt og vedvarende
 • Barnet/den unge reagerer med kraftig selvbebrejdelser
 • Barnet/den unge fravælger kontakt med jævnaldrende/venner og voksne
 • Barnets/den unges reaktioner vedbliver længe efter det skete
Kontakt

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

T: 40 24 07 76
E: ppr@herlev.dk 

Telefontider
Mandag -
onsdag
9-11.30
12-14
Torsdag 9-11.30
12-17
Fredag 9-11.30
12-13 

Send sikker post

Send fortrolige eller personfølsomme oplysninger via sikker post, som fx CPR-nummer, oplysninger om indtægts-, formue- eller helbredsforhold.

Send sikker post på borger.dk