Underretning

Har du kendskab til et barn eller en ung i vanskeligheder i forhold til sine daglige omgivelser, har du pligt til at underrette.

Du har pligt til at underrette børne- og ungerådgivningen, hvis du får kendskab til, at et barn eller en ung i vanskeligheder i forhold til sine daglige omgivelser, lever under utilfredsstillende forhold eller har behov for særlig støtte.
 
 
Underretning fagperson
Fagpersoner bedes kontakte børne- og ungerådgivningen på tlf. 21 58 27 61.

Alle har pligt til at underrette kommunen, hvis de får kendskab til, at et barn eller ung har vanskeligheder i forhold til sine daglige omgivelser, lever under utilfredsstillende forhold - eller har behov for særlig støtte.

Utilfredsstillende forhold kan være omsorgssvigt som f.eks. misbrugende forældre eller mangler i den basale omsorg (mad, tøj, hygiejne m.v.). Det kan også være mistanke om overgreb som f.eks. fysisk eller psykisk vold eller seksuelle krænkelser, eller andet, som gør dig bekymret for, om barnets eller den unges forhold er i orden.

Du underretter elektronisk via en af de to røde bjælker øverst på denne side - alt efter om underretningen skal ske ikke-anonymt eller anonymt.

Når du henvender dig til kommunen med bekymring om et barn eller en ung, laver du en såkaldt underretning. Underretningen skal, så vidt muligt, bygge på faktiske, konkrete iagttagelser, hvad man har set, hørt osv.

Der ligger ingen formelle krav til, hvordan underretningen skal ske, en underretning kan være skriftlig, telefonisk, personligt eller via e-mail.

Du kan underrette børne- og ungerådgivningen på flere måder:

Underretninger kan ske anonymt. Ønsker du at være anonym skal du ikke oplyse navn, telefonnummer eller andre personlige data. Har du gjort det, kan du ikke være anonym.

 • Du underretter elektronisk via en af de to bjælker øverst på denne side - alt efter om underretningen skal ske ikke-anonymt eller anonymt.
 • Send underretningen som et brev til:
  Rådhus Hjortespring, børne- og ungerådgivningen, Dildhaven 43, 2730 Herlev.
 • Underret telefonisk ved at kontakte børne- og ungerådgivningen på tlf. 21 58 27 61 
 • Underret personligt på Rådhus Hjortespring, Dildhaven 43, 2730 Herlev. Det gør man ved at møde op i Rådhus Hjortesprings åbningstid.
  Benyt velkomstskærmen og vælg:
  • at man ikke har en aftale
  • at man vil tale med en medarbejder i børne- og ungerådgivningen
  • at man vil ringes op (indenfor 24 timer) eller at man selv vil ringe op (det anbefaler vi). Når man ringer får man fat i afdelingens hovednummer og bliver derfra omstillet til underretningsteamet.
 • Underret akut uden for rådhusets åbningstid til Vestegnens Politi på tlf. 43 86 14 48. Politiet kontakter herefter Rådighedsvagten.

Når du har underrettet forvaltningen, vil du modtage en kvitteringsskrivelse inden seks dage. Du vil ikke kunne få oplyst, hvad forvaltningen gør i den konkrete situation på grund af forvaltningens tavshedspligt. Hvis du underretter anonymt modtager du ikke en kvitteringsskrivelse.

Når børne- og ungerådgivningen modtager en underretning om et barn eller en ung, kontaktes forældrene og sagsbehandleren vurderer, om der skal iværksættes en socialfaglig undersøgelse efter servicelovens regler. Forældrene deltager i videst muligt omfang. En underretning vil indgå i barnets eller den unges sag. Forældrene og unge over 15 år vil blive informeret om underretningen, og de har ret til aktindsigt i underretningen.

Der vil ske en vurdering af underretningen senest 24 timer efter modtagelsen af en underretning. børne- og ungerådgivningen vil vurdere, om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge.

Af Barnets Lov § 15, stk. 2 fremgår det, at kommuner skal udarbejde et skriftligt beredskab til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge og til behandling af sager om sådanne overgreb. Beredskabet skal være offentligt tilgængeligt.

Beredskabsplanen ved mistanke om vold og overgreb mod børn og unge er målrettet ledere og medarbejdere, der arbejder med børn og unge i alderen op til 18 år.

Planen beskriver, hvad ledelse og medarbejdere skal gøre ved mistanke om vold eller seksuelle overgreb mod børn og unge.

Derudover beskriver planen, hvad man som fagprofessionel bør være opmærksom på i arbejdet med at forebygge og opspore vold og overgreb.

Beredskabsplan 2023 2027 ved mistanke om vold eller seksuelle overgreb mod børn i alderenmaj 24 .pdf

 

Af Barnets Lov § 15, stk. 3 fremgår det, at kommuner skal udarbejde et skriftligt beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal være offentligt tilgængeligt.

Beredskabsplan ved håndtering af sager om social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme er målrettet ledere og medarbejdere, der arbejder med børn og unge i alderen 0-18 år og/eller unge over 18 år.

Planen beskriver, hvad ledelse og medarbejdere skal gøre ved bekymring om negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme.

Derudover beskriver planen, hvad man som fagprofessionel bør være opmærksom på i arbejdet med at forebygge og opspore negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme.

Bekymring om negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme på børne- og ungeområdet kan også omfatte over 18-årige, f.eks. familiens voksne, på en måde, der afkræver handling på voksenområdet, hvorfor et samarbejde på tværs af områderne omkring en helhedsorienteret indsats er vigtig.

Beredskabsplan 2024 2027 - Håndtering af sager om social kontrol æresrelaterede konflikter og .pdf