Forældresamarbejde og styrelsesvedtægt

Her finder du mere information om forældresamarbejdet og styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet.

Herlev Kommune samarbejder på flere måder med forældrene. Her finder du styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet samt information om Dialogforum.

Styrelsesvægten er rammen for, hvordan Herlev Kommunes dagtilbud drives. Den definerer ansvarsfordelingen mellem kommunalbestyrelsen, brugerbestyrelsen og dagtilbuddet.

Læs styrelsesvedtægten for Herlev Kommunes dagtilbud 2023

Dialogforum for dagtilbud

Dialogforum for Herlev Kommunes dagtilbud samt selvejende institutioner har til formål at skabe rum for orientering og inspiration på dagtilbudsområdet.

Dialogforum skal:

  • Udtale sig i spørgsmål som forelægges dialogforum.
  • Drøfte aktuelle emner og pædagogiske temaer af generel karakter.
  • Videreformidle erfaringer fra dagtilbud til Herlev Kommune og vice versa til inspiration og orientering.

Dialogforum består af:

  • En repræsentant for hvert kommunalt dagtilbuds forældrebestyrelse og for hver af de selvejende institutioners bestyrelser.
  • Én repræsentant for dagplejen.
  • Børne- og Uddannelsesudvalget, syv medlemmer.
  • Op til to dagtilbudsledere og medarbejdere, der udvælges til at deltage på baggrund af og med udgangspunkt i mødets dagsorden.
  • Én repræsentant for BUPL.
  • Én repræsentant for FOA.

Formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget er formand for dialogforum.

De enkelte institutionsbestyrelser kan stille forslag til dagsordenen. Forslag til dagsordenen skal indsendes senest 4 uger før afholdelse af mødet.

Dialogforum vælges for en toårig periode.

Det er en forudsætning for at sidde som repræsentant for et dagtilbud, at man er medlem af forældrebestyrelsen.

Center for Dagtilbud og Skole fungerer som sekretariat for dialogforum.

Dialogforum afholder to ordinære møder årligt samt ét fælles temamøde for samtlige forældrebestyrelsesmedlemmer og ledere af de enkelte dagtilbud. På møderne kan en eller flere af lederne af de enkelte dagtilbud deltage.

Kontakt

Sekretariatet for Velfærd

Dildhaven 43, 2730 Herlev
Tlf: 44 52 71 10
Email: dagtilbudogskole@herlev.dk

Send sikker post

Telefontider
Man - fre 11-14