Tilbud til børn og unge i udsatte positioner

Se oversigten over tilbud for 0-18 årige i udsatte positioner.

Tilbudsviften beskriver Herlev Kommunes tilbud målrettet børn, unge og familier i udsatte positioner samt fagprofessionelle, der i det daglige arbejder med børn og unge.

Tilbuddene tager udgangspunkt i og understøtter Herlev Kommunes principper om at forebygge og sætte rettidig ind overfor tegn på, at børn og unge ikke trives og udvikler sig.

De skal have den støtte, der sikrer, at de trives og oplever progression i deres liv.

Dette skal medvirke til, at børn og unge fra en tidlig alder vokser op med forudsætninger for at lære og udvikle sig i en retning, der sikrer uddannelse og beskæftigelse, livskvalitet og selvforsørgelse.

Tilbud til udsatte børn og unge i Herlev Kommune

Se kommunens principper om forebyggelse og rettidig indsats