Miljøuheld

Når der sker miljøuheld, skal du straks ringe 112. Læs mere her.

Hvis du opdager en forurening eller selv er skyld i et miljøuheld, skal du hurtigst muligt ringe til alarmcentralen på tlf. 112. Derefter er det alarmcentralen, der kontakter politiet, brandvæsenet og kommunen.

 

 

En akut forurening kan være udledning af olie, benzin, kemikalier og spildevand. Men det kan også være en luft-, lugt- eller støjforurening. Forurening af miljøet kan blandt andet komme fra virksomheder, olietanke, utætte hydraulikslanger på lastbiler eller væltede tankbiler. Et andet forureningsproblem kan være voldsom algevækst i søer og vandløb. Er du i tvivl så ring 112 for en sikkerheds skyld.

Kontakt

Miljøteamet

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev
44526453
miljo@herlev.dk

Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 14:00