Støj fra virksomheder og bygge- og anlægsarbejder

Har du en virksomhed i Herlev Kommune, skal du bygge hus eller andet, skal du være opmærksom på en række regler.

Den almindelige arbejdstid i Herlev Kommune for støjende aktiviteter, er mandag til fredag fra 7-18 og lørdag fra 7-14 ifølge Herlev Kommunes forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter.

I forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter benyttes ofte maskiner som medfører en betydelig støj- og støvgene. For at begrænse generne for omkringboende naboer skal bygherre og entreprenører overholde Herlev Kommunes Forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter.

Forskriften indeholder retningslinjer for arbejdstider, støj, vibrationer og støv. Forskriften er delt op i egentlige bestemmelser, som skal overholdes og en vejledningstekst.

En række midlertidige aktiviteter skal stadig anmeldes til kommunen på et særligt skema. Der drejer sig f.eks. om:

  • Asfaltanlæg
  • Anlæg for behandling af forurenet jord
  • Overfladebehandling af større stålkonstruktioner
  • Spildevands- og slambehandlingsanlæg, herunder kalkstabiliseringsanlæg
  • Nedknusningsanlæg for bygge- og anlægsmaterialer

Anmeldelsen skal ske i en mail til Natur- og Miljøteamet, og skal indeholde en beskrivelse af arbejdet.

Spørgsmål om midlertidige aktiviteter kan også rettes til teamet.

Virksomheder kan give anledning til støj til omgivelserne fra for eksempel produktionsanlæg, ventilation og transport. Støj reguleres ud fra Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.        

Herlev Kommune kan give dispensation til bygge- og anlægsarbejde udenfor normal arbejdstid.

Dispensation kan evt. være betinget af, at entreprenøren skriftligt skal orientere beboerne i omliggende boliger.

Der er udarbejdet en særlig forskrift for håndtering af støj ved anlæggelse af Letbanen gennem Herlev, læs mere om støjhåndtering ved letbanen.

Kontakt

Miljøteamet

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev
44526453
miljo@herlev.dk

Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 14:00