Leverandører

Som modtager af hjemmehjælp kan du vælge, hvem der skal levere de indsatser, du er bevilliget af Herlev Kommune.

Godkendte leverandører

Herlev Kommune skal sikre, at borgere, der er bevilliget hjælp til personlig og/eller praktiske opgaver, har mulighed for frit leverandørvalg.

Følgende leverandører er godkendte til at levere hjemmehjælp i Herlev Kommune:

Personlig pleje og praktisk bistand

Den kommunale hjemmepleje, 44 52 61 91

Fritvalgsbevis ordning  læs om fritvalgsbevis ordning her (stopper 31. august 2024)

Herlev Kommune har pr. 1. september 2024 indgået aftale med AjourCare om levering af hjemmehjælp

Tlf. 55 34 14 00, privatomsorg@ajourcare.dk

Indkøb

Egebjerg Købmandsgård A/S, 70 25 88 88, www.egebjergkobmandsgaard.dk

Intervare A/S, 70 27 72 33, www.intervare.dk

Tøjvask

Textilia A/S, 44 22 07 07, www.textilia.dk

Elis Danmark A/S, 35 85 32 83, dk.elis.com/da

Madservice

Cafe Heiss, 42 80 10 38, www.cafeheiss.dk

Det Danske Madhus, 70 70 26 46, www.detdanskemadhus.dk

Skift af leverandør

Kontakt Visitationen for nærmere aftale om dit valg. Du skal være opmærksom på, at ved overgang fra én leverandør til en anden leverandør, kan der gå måneden ud plus 30 dage før hjælpen fra den nye leverandør begynder. I den mellemliggende periode vil hjælpen blive leveret af den hidtidige leverandør.

Kontakt

Visitationen
Rådhus Hjortespring
Dildhaven 43
2730 Herlev
44 52 62 92

visitationen@herlev.dk

Åbningstider
Hverdage 09:00-12.00

Funktionschef
Annika Nielsen
44 52 62 92
annika.nielsen@herlev.dk