Sygepleje

Sygepleje er for dig, som har behov for pleje i forbindelse med sygdom, kroniske lidelser og optræning.

Formålet med sygepleje er at imødekomme behov for pleje i forbindelse med sygdom, kroniske lidelser og optræning. Plejen finder sted i dit eget hjem i det omfang det er medicinsk og socialt forsvarligt.

Al behandling sker efter lægehenvisning og på baggrund af en telefonisk aftale.

Som udgangspunkt er sygepleje gratis men visse udgifter skal du selv betale.

Afgørelsen om hvilken hjælp du kan få træffes på grundlag af dit behov.

Samarbejde

Det er vigtigt at holde sig så sund og rask som muligt. Vi forventer derfor at du holder dig i gang og følger de aftaler vi træffer. Vi forventer også at du og dine pårørende deltager aktivt i plejen og behandlingen, så vi sammen kan opnå det bedst mulige resultat.

Det betyder at vi oplærer dig i selv at varetage mest muligt omkring din sygdom/lidelse. På den måde behøver du ikke vente på at sygeplejersken kommer, men bevarer dit selvværd og selvbestemmelsen over dit liv.

Besøgstider

Besøg hos dig planlægges enten formiddag mellem kl. 8.30-12.00 eller eftermiddag mellem kl. 12.30-14.30. Sygeplejen kan ikke give et fast klokkeslæt, planlægningen vil forsøge at tilgodese, hvis du har andre aftaler.

Hvis du ikke kan være hjemme den dag vi har aftalt, skal du informere os 3 hverdage i forvejen.

Krav til dig

Når du modtager sygepleje bliver dit hjem en arbejdsplads. Vi sikrer arbejdsmiljø og hygiejne ved at anvende håndsprit, handsker og andet som er anbefalet af Sundhedsstyrelsen.

For at vi kan udføre sygepleje og behandling forsvarligt er der også visse krav til dig og din bolig:

  • Boligen skal have udvendigt lys så sygeplejen kan orientere sig.
  • Der må ikke ryges under besøget i henhold til dansk rygepolitik.
  • Du skal selv betale dosisæsker til medicin og cremer mv.
  • Nødvendige hjælpemidler (fx plejeseng) skal være til rådighed for at sygeplejen kan udføres under forsvarlige forhold.
  • Der skal være en god lyskilde som arbejdslys dér hvor sygeplejen udføres.
  • Der skal være et bord hvor sygeplejeartikler og andet kan lægges.
  • Husdyr skal om nødvendigt være lukket inde.

Tilsynsrapporter

 

 

 

 

Kontakt Sygeplejen

Kommenhaven 17
T: 44 52 61 91
Åbningstider
Hverdage 8.00-10.00
13.00-14.00
Weekender
&helligdage
7.45-8.15
14.00-15.00
Alle aftener 19.45-20.15 

Funktionsleder
Pernille Bidsted
T: 44 52 61 80
E: pernille.bidsted@herlev.dk