Nødkald

Hvornår kan du få bevilliget nødkald som hjælpemiddel? Og hvordan ansøger du om nødkald? Læs om det her.

Et nødkald består af en faststående sender og en bærbar enhed til at have rundt om halsen eller på armen. Ved at trykke på en af de to sendere, aktiveres nødkaldet og ringer op hos hjemmesygeplejen.

Opkald bliver besvaret døgnet rundt. Herefter sendes hjælp ud som vil være fremme inden for 60 minutter.

Nødkald giver mulighed for at kunne tilkalde hjælp i bestemte situationer, såsom:

  • Ved gentagne fald hvor man ikke selv kan rejse sig op
  • Hvor hurtig hjælp er nødvendig som følge af kronisk nedsat funktionsevne.

Bevilling finder sted efter en visitation fra en sagsbehandlende terapeut fra Hjælpemiddelafdelingen. I visitationssamtalen vil sagsbehandleren søge at afklare om behovet for hjælp kan opfyldes på anden måde. Derfor vil følgende forhold blive gennemgået i samtalen:

  • Er der mulighed for at tilkalde anden hjælp eksempelvis ved brug af mobiltelefon?
  • Er hjemmet indrettet hensigtsmæssigt?
  • Kan gangfunktionen optrænes?
  • Kan evt. sygdom/lidelse behandles bedre?
  • Er evt. medicin vurderet af egen læge inden for de seneste tre måneder?

Lovgivningen forudsætter at alle forhold er belyst og forsøgt afhjulpet før et nødkald bevilliges.

For det meste bevilliges varigt nødkald men i enkelte tilfælde kan der udlånes et midlertidigt nødkald. Et midlertidigt nødkald kan fx udlånes hvis du har haft brækket benet, går til genoptræning og samtidig er usikker på benene.

Nødkaldet bevilliges for ca. tre måneder, hvorefter der er en opfølgende samtale. Afhængigt af opfølgningen kan det midlertidige nødkald tages ned eller blive til en bevilling af varigt nødkald.

Selve nødkaldet og den bærbare sender udlånes af Herlev Kommune.

Du kan ansøge om nødkald digitalt her Ansøg eller ved at kontakte Hjælpemiddelafdelingen enten på telefon 4452 6261 på hverdage mellem 9.00 – 14.00 eller pr. mail hjm-ergo@herlev.dk

Herefter vil du blive ringet op inden for 8 hverdage for at aftale et tidspunkt for visitationssamtalen. Din ægtefælle eller en anden pårørende må gerne være til stede under samtalen.

Hvis du får bevilliget et nødkald sørger hjælpemiddeldepotet  for at det bliver sat op.

Det er et krav, at du får en elektronisk lås BEKEY på din dør. Denne sikrer at hjemmesygeplejen altid kan komme ind i dit hjem.

Herlev Kommune sørger for opsætning, nedtagning og drift af BEKEY og det vil være uden omkostninger for dig.

Når du har et nødkald må der ikke være sikkerhedskæde på døren. Har du en sikkerhedskæde kan det betyde at du ikke kan få hjælp. Hvis døren skal brydes ind kan det medføre udgifter til reparation, som du selv skal betale.

Nødkald er et hjælpemiddel og du har pligt til at passe på det og vedligeholde det, i den tid du låner det. Det betyder at du skal holde det rent og sørge for at det ikke falder på gulvet.

Nødkald rengøres med en blød klud som er hårdt opvredet i lunkent vand tilsat lidt opvaskemiddel.

Når du ikke længere har brug for nødkaldet, flytter til en anden kommune eller i plejebolig, skal du aflevere nødkaldet. Ring til Hjælpemiddelafdelingen på telefon 4452 6261 på hverdage mellem 9.00 – 14.00 for at træffe aftale om aflevering.

Hjælpemiddel
Dildhaven 43
2730 Herlev

44 52 62 61
hjm-ergo@herlev.dk

 
Åbningstider
Mandag 09:00  - 12:00
Tirsdag 09:00  - 12:00
Onsdag 09:00  - 12:00
Torsdag 09:00  - 12:00
Fredag 09:00  - 12:00