Aktuelle projekter i grønne områder

Foto af køer i Lindholmfolden

Her kan du se de aktuelle projekter for etablering og udvikling af grønne områder i Herlev

Hvorfor afbrænde?

Herlev Kommune ønsker at afbrænde naturgræsarealer som et alternativt til slåning og afgræsning. Formålet med afbrænding er at fjerne vissent græs, som dækker jordoverfladen, så frø og rødder fra andre plantearter kan vokse op. Det vil fremme de blomstrende urter i området til fordel for biodiversiteten.

 Er der en risiko forbundet med afbrændingen?

 Nej. Afbrændingen gennemføres med faglig og praktisk bistand fra konsulentfirmaet Natur 360 (https://natur360.dk/). Natur 360 er et lokalt firma med kontorer på Hørkær 20. Firmaet har solid erfaring i naturpleje ved afbrænding fra opgaver med afbrænding i hele landet. Natur 360 har desuden alt det nødvendige udstyr til at styre afbrændingen uden risiko for at ilden spreder sig.

 Hvordan ser områderne ud efter afbrænding?

Umiddelbart efter afbrænding er områderne domineret af sort svedent græs og bar jord, og det ligner mest af alt en krigszone, men allerede efter et par uger, vil nye frø og plantedele spire. I løbet af sommeren vil mængden af blomster og sommerfugle være øget betragteligt i forhold til tidligere år, og mængden af græs er gået tilbage.

 Hvor er der gode erfaringer med afbrænding?

Afbrændinger i andre kommuner tæt på Herlev har medvirket til at fremme en del forskellige vilde urter og sommerfugle, herunder også mere sjældne urter og sommerfugle. Der er bl.a. med held gennemført afbrænding på Nørrevangssletten i Birkerød, Rørmosen Baunesletten, Sandet og ved vejrabatter i Furesø Kommune samt ved Høje Gladsaxe park i Gladsaxe kommune.

 Hjortespring Golfklub har også anvendt afbrænding af en del af rough-områderne i de sidste par år.

 Hvad koster det af afbrænde?

Det er relativt billigt at brænde naturgræsarealer sammenlignet med at slå græs og fjerne afklip, som er den plejemetode, som tidligere er anvendt. Udgifterne til afbrænding er afhængige af vejret. En effektiv afbrænding gennemføres bedst lige før græs og urter begynder at spire i tørt vejr uden for meget blæst. Med tørre og relativt vindstille dage i starten af marts vil det være muligt for 5-6 medarbejdere at gennemføre de planlagte afbrændinger på ’en arbejdsdag.

 Er der ulemper forbundet med afbrændingen?

Der vil være røggener fra afbrændingen, så det er ikke godt at tørre tøj tæt på områder med afbrænding. Desuden er der en brandrisiko, hvis der ikke er vand nok i nærheden af afbrændingen, eller hvis der ikke er planlagt tilstrækkeligt brede brandbælter op mod afbrændingsfelterne. Brandbælter er typisk klippet græs, som vandes forud for afbrændingen. Endelig kan afbrændingen også skabe unødvendige bekymringer, hvis der ikke er kommunikeret tilstrækkeligt tydeligt om afbrændingen.

 Hvor skal der afbrændes i Herlev i 2024

Engen i Skinderskoven

Sydvendt græsskrænt ud mod Klausdalsbrovej mellem Skinderskovvej og Gammelgårdsvej

 

Store popler ved legepladsen ved Kildegårdsskolen Vest skal fældes af sikkerhedsmæssige årsager

Træerne fældes pga. alder. Træerne er så gamle. at de gradvis sygner hen, og store grene i kronerne knækker af i stor højde. 

Træerne udgør derfor en sikkerhedsrisiko for børn og voksne i skolegården.

Træerne fældes i ca 1 m. højde, så stubbene kan fungere som levested for insekter mv. og til efteråret plantes nye træer til erstatning for de gamle træer.

I efteråret 2023 etableres tre nye folde i Hjortespringkilen. I foldene vil dyr gennem deres afgræsning og færden bidrage til at fremme naturoplevelser og biodiversiteten i området.

Foldene kommer til at ligge ved Fedtmosen, Smørmosen og Lindholm, og deres placeringer ses på nedenstående kort.

Forpagtningen af foldene har været udbudt, og der er indgået aftaler om dyreafgræsning. Fedtmosefolde og Smørmosefolden skal afgræsses med Galloway-kvæg fra Grantoftegård i Ballerup. Lindholdfolden skal afgræsses på skift af kvæg, heste, får og grise fra privat dyreholder med adresse på Tibbevangen.

Opsætningen af hegn og læskure er også udbudt. Denne kontrakt er vundet af PODA-hegn

I begge udbud er det tillagt stor betydning, at adgangen til foldene bliver let for alle, der ønsker at opleve naturen i området til fods. Der kommer 4-6 køer i Fedtmosefolden og ca 2 køer i Smørmosefolden. Lindholmfolden bliver kun afgræsset periodevis af køer, heste, grise og får. Når der ikke er dyr på folden ved Lindholm, vil lågerne stå åbne.

Omkring alle 3 folde er etablerede stier rundt om foldenes hegn, så der er også mulighed for at færdes i områderne uden nødvendigvis at gå ind i foldene. Billedet viser udbredelsen og placeringen af de tre folde i Hjortespringkilen i det nordlige Herlev.

Et anlægsprojekt med at plante flere træer og buske i Herlev Kommune er gået i gang.

Træplantningsprojektet sker i Den Grønne Akse, hvor vi planter mere end 1.000 nye træer og buske for at tilføre området flere oplevelsesmuligheder og øge biodiversiteten lokalt. Området omfatter de grønne friarealer mellem Dildhaven, Hjortespringcenteret og Kildegårdsskolen Vest. 

Den Grønne Akse er en meget anvendt cykel- og gangsti, og arealerne udgør et lokalt parkområde. Med etableringen af den nye og varierede beplantning øger vi både nytte- og brugsværdien for nærområdets beboere, de kommende brugere af Rådhus Hjortespring og skolens elever. 

I træplantningsprojektet anvendes der forskellige plantearter, der hovedsageligt er hjemmehørende, og hvor en del bærer frugt eller bær, til gavn og nytte for både forbipasserende og dyrelivet. Vi sår også frø i dele af græsarealet, der skal pryde med vilde blomster sommeren igennem. Frøene stammer fra plantearter, som du kender fra den vilde danske natur. I foråret vil du fremover se påskeliljer og krokus blomstre. 

Anlægsprojektet starter i december og varer frem til november 2023.

 

Senest opdateret 05-07-2023
Kontakt

Grønne Områder

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev
44 52 64 04
gronneomrader@herlev.dk

Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 14:00