Fjernvarme

I de kommende år vil ca. 4.000 husstande få mulighed for at blive tilkoblet fjernvarmenettet.

Det er kommunens ambition, at så store områder som overhovedet muligt skal tilbydes fjernvarme, da det er en energieffektiv varmeløsning og et godt valg for den samlede grønne omstilling af samfundet.

Fjernvarmeudbygningen kører i tre spor

  • Resttilslutning af de ca. 160 olie- og naturgaskunder, der ligger i områder, hvor der er blevet udrullet fjernvarme for flere år siden. Denne udbygning forventes at være færdig i 2024. Områderne er markeret med grønt på kortet nedenfor.
  • Udbygning af fjernvarme fase 1 til de knap 2.800 olie- og naturgaskunder, der ligger i de to varmeplandistrikter, som er en del af denne fase. I disse områder har Vestforbrænding fået forsyningsret og forsyningspligt, og udbygningen forventes at finde sted fra slut 2023 til slut 2027.
  • Udbygning af fjernvarme fase 2 til de resterende knap 1.500 olie- og naturgaskunder, der ligger i de fire varmeplandistrikter, som er en del af denne fase. Projektforslag for fjernvarmeudbygning til disse områder skal udarbejdes i 2023, hvilket sikrer, at alle olie- naturgaskunder i projektområdet vil have mulighed for at komme på fjernvarmenettet inden udgangen af 2028.

Se kort over fjernvarmeudbygningen

Vestforbrænding er i gang med at finde entreprenører, der skal stå for resttilslutningen af de ejendomme, som ligger i områder, hvor fjernvarmen blev udrullet for flere år siden.

En nærmere tidsplan forventes at ligge klar i begyndelsen af 2023. De ca. 160 olie- og naturgaskunder vil forventeligt kunne blive koblet på fjernvarmenettet inden udgangen af 2024.

Enkelte ejendomme vil kunne nås med en stikledning, mens der for en større andel vil være behov for først at etablere fjernvarmeledning i den konkrete vej. Dette gælder eksempelvis for rækkehusene fra G/F Herlev-Marielund.

Fase 1 af den større fjernvarmeudbygning blev godkendt i Herlev Kommune den 26. september 2022. Det vedrører bebyggelser omkring Hjortespringvej, Herlevhuse, Eventyrkvarterets nordlig del samt Tvedvangen. Vestforbrænding har lavet en nærmere tidsplan for udbygningen, som fremgår af nedenstående kort (klik på kortet for større version).

Når Vestforbrænding i sommeren 2023 har indgået en kontrakt med de entreprenører, der skal stå for den konkrete fjernvarmeudbygning i Herlev Kommune, vil det være muligt at præsentere borgerne for en langt mere detaljeret tidsplan.

Kort over fjernvarme ulrulning i Herlev Kommune

Fase 2 af den større fjernvarmeudbygning skal afsluttes inden udgangen af 2028, hvilket kun er et enkelt år efter afslutningen på fase 1.

Dette vedrører følgende varmeplandistrikter:

  • Musikkvarteret og Eventyrkvarterets sydlig del
  • Bebyggelser omkring Gammelgårdsvej
  • Bebyggelser omkring Skinderskovvej
  • Hækmosen

Projektforslag for fase 2, der vedrører den sidste tredjedel af kommunes olie- og naturgaskunder, skal udarbejdes i 2023 med henblik på, at alle vil få mulighed for at komme på fjernvarmenettet inden udgangen af 2028.

Herlev Kommune samarbejder med Vestforbrænding om at udbygge fjernvarmen så hurtigt som muligt.

Kontakt

Vestforbrænding

Læs mere om fjernvarmeudbygning på vestfor.dk/fjernvarme

Telefon 70 25 70 60 

Åbningstider
Mandag 07.00-15.30
Tirsdag 07.00-15.30
Onsdag 07.00-15.30
Torsdag 07.00-15.30
Fredag 07.00-15.00