Brændeovne

Overvejer du at anskaffe en brændeovn eller har du allerede en brændeovn, kan du finde relevante oplysninger her.

Det er vigtigt at vælge/have en brændeovn, der passer til det areal, der skal opvarmes. Brændeovnens effekt måles i kW, og en tommelfingerregel siger, at 1 kW varmer 10-20 m2 op med normal loftshøjde alt efter husets isolering – dårlig isolering betyder ca. 10 m2, mens isolering i top betyder 20 m2. Skal du opvarme flere rum, er det ofte en bedre ide at bruge to mindre brændeovne end én stor.

Hvis brændeovnen er for stor, eller varmen for voldsom, er der mange, der lukker for lufttilførslen for ikke at få det for varmt i rummet. Det er imidlertid en rigtig dårlig ide, da det betyder en dårlig forbrænding af træet med øget forurening og soddannelse til følge. Forureningen går ud over dig og din familie og dine naboer. Soden sætter sig i skorstenen og kan dermed forårsage skorstensbrand. Det bedste, du kan gøre, hvis rummet er blevet for varmt, er at lukke op for vinduerne og fyre for gråspurvene - og så huske at bruge mindre træ næste gang.

Vælg en brændeovn med så høj en virkningsgrad som muligt - så tæt på 100% som muligt. Placer den gerne op ad en indervæg, så fordeler varmen sig bedre end hvis den er placeret op ad en ydervæg. Vælg en brændeovn af god kvalitet. Miljøstyrelsen anbefaler køb af miljømærkede (svanemærkede) brændeovne, da det er en garanti for, at brændeovnen lever op til bestemte miljøkrav.

Andre brændeovne kan muligvis leve op til de samme krav, men det er så bare lidt mere besværligt at finde ud af – brændeovne testes ikke altid for de samme typer udslip, som gælder for svanemærket.

Mindre skorstene, der er tilsluttet oliefyr, pillefyr, pejse, brændeovne og tilsvarende ildsteder i en enfamilie-bolig, skal ifølge loven fejes mindst én gang om året, mens større skorstene skal fejes mindst to gange om året.

Skorstensfejeren tjekker også, at skorstene, ildsteder og røgrør ikke har mangler. Det gør han for at forhindre brande, forgiftninger og eksplosioner. Skorstensfejeren søger også for, at der er det rigtige skorstenstræk og er en garanti for en korrekt tilslutning.

Skorstensfejerarbejdet i Herlev Kommune udføres af:
Skorstensfejeren i Herlev, Ballerup & Værløse
V/ Marc Bring Zepernick
Skovlunde Byvej 12, st.
2740 Skovlunde

Tlf. 44 92 25 85
marc@skorstensfejer.nu

Brændeovnen skal overholde kravene i Brændeovnsbekendtgørelsen

En metode til at opnå bedre forbrænding er såkaldt omvendt optænding, eller på nydansk top-down-optænding. Med omvendt optænding vendes bålet i brændeovnen så at sige på hovedet.

  1. Tænd op i toppen af brændet
  2. Brug kun tørt træ
  3. Sørg for rigeligt luft til flammerne
  4. Tjek, at røgen er næsten usynlig

Fyrer du korrekt vil røgen fra din skorsten være næsten usynlig og uden grim lugt. Omvendt er tydelig sort røg med en grim lugt et sikkert tegn på at du gør noget forkert og dermed forurener luften med sundhedsskadelige partikler.

Følger du ovenstående råd ordentlig bør der ikke være problemer. Tjekker du jævnligt røgen fra skorstenen kan du kontrollere at du bruger tørt nok brænde, tænder op på den mest hensigtsmæssige måde og forbrænder dit brændsel godt nok.

Du må ikke fyre med reklamer, mælkekartoner eller andet affald. Det kan afgive miljø- og sundhedsskadelige stoffer.

Du må heller ikke fyre med malet, behandlet træ eller træpaller.

Luk helt for luftspjældet, når ovnen ikke er i brug. Ellers opstår der varmetab via skorstenstrækket.

Undgå at skrue helt ned for luftspjældet for at gemme gløder til senere. En dårlig forbrænding afgiver sundhedsskadelige partikler og kan tilmed give risiko for brand i din skorsten.

Flæk hellere dit brænde en gang for meget end engang for lidt - dit brænde skal max være 7x7 cm i diameter.

Kontakt

Miljøteamet

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev
44526453
miljo@herlev.dk

Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 14:00