Søg tilskud fra puljen ’Kultur- og fritidstilbud til udsatte børn og unge'

Puljen ’Kultur og fritidstilbud til udsatte unge’ støtter initiativer der styrker børn og unges mulighed for vederlagsfrit at opleve og deltage i kultur- og fritidstilbud i Herlev Kommune samt for at styrke den enkeltes netværk.

Derudover har puljen fokus på at støtte initiativer, der kan være med til at forebygge mistrivsel blandt børn og unge. Initiativer skal målrettes børn og unge fra skolealderen og op til 25 år, og der er særligt fokus på den effekt udsatte borgere kan opnå ved at deltager i aktiviteterne. 

Puljen kan søges af følgende aktører:

  • Folkeoplysende foreninger der er godkendt i Herlev Kommune
  • Aktører der er hjemmeboende i Herlev Kommune, som har en berøringsflade med målgruppen
  • Aktører som ønsker at igangsætte initiativer i samarbejde med en kommunal aktør eller en folkeoplysning forening i Herlev Kommune

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgningen skal blandt andet indeholde en beskrivelse af projektets konkrete aktiviteter og formål, periode for projektet, beskrivelse af samarbejdspartnere og målgruppe, budget for ansøgte midler og evt. beskrivelse af den effekt målgruppen opnår. 

Ansøgningsfristen i 2024 er den 1. maj og den 1. september hvert år. 

Kommissorie for puljen 'Kultur- og fritidstilbud til udsatte unge'

Søg tilskud fra puljen

 

Kontakt

Kultur

Herlev Bygade 70
2730 Herlev
20 48 88 71
kultur@herlev.dk

 

Åbningstider
Mandag 8-15
Tirsdag 8-15
Onsdag 8-15
Torsdag 8-17
Fredag 8-14