Forløb for indskoling

På Naturcenter Kildegården har vi forløb er tilpasset de yngste skolebørn.

Vi har en række forløb tilpasset de yngste skolebørn i 0.-3. klasse. Der er forløb, der foregår inde, og forløb der foregår udenfor. I kan f.eks. lave mad på bål med råvarer fundet i naturen eller lære mere, hvad der gør en fugl til en fugl.

Målgruppe

0.-3. klasse

Fag

Natur/teknologi

Varighed

3 timer

Udbydes i perioden: maj – okt.

Beskrivelse

Vi tager til søen og undersøger livet der, bevæbnet med fiskenet og lupglas og andet godt grej. Vi kigger på ungdoms- og voksenformer af dyrene, snakker om fuldstændig og ufuldstændig forvandling, ser på hvilke dyr lever hele deres liv i vand, og hvilke der tager på land som voksne. Ud fra billedgenkendelse prøver vi at sætte navn på dyrene. Dyrene slippes enten ud igen, eller fodres til vores akvariefisk, mens vi kommer ind på begrebet fødekæde.

Tips til dagen

Gummistøvler og udetøj

Færdigheds- og vidensmål

 • Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur.
 • Eleven har viden og dyr, planter og svampe.
 • Eleven har viden om organismers opbygning.

Eksempler på læringsmål

 • Eleven introduceres til begreberne fuldstændig og ufuldstændig forvandling.
 • Eleven kan søge målrettet efter bestemte dyr.
 • Eleven får indblik i en fødekæde.

Målgruppe

0.-3. klasse

Fag

Natur/teknologi

Varighed

3 timer


Udbydes i perioden: April – oktober

Beskrivelse

Vi drager ud i mosen bevæbnet med skeer, terrarier og lupglas og leder efter smådyr. Vi leder skiftevis efter dyrene på mørke og fugtige steder, i det høje græs og mellem blade og grene på buske og træer. Vi fokuserer på, hvilke dyr vi finder hvor og snakker om dyrenes livsbetingelser og tilknytning til et specifikt miljø. Vi tæller deres ben og forsøger at opdele fangsten i dyregrupper som: spindlere, insekter, snegle mv. Vi indretter terrarier efter det miljø, vi har fundet dyrene i.

Tips til dagen

Praktisk udetøj som må blive beskidt.

Færdigheds- og vidensmål

 • Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur.
 • Eleven har viden og dyr, planter og svampe.
 • Eleven har viden om organismers opbygning.

Eksempler på læringsmål

 • Eleven får kendskab til dyrenes tilknytning til et bestemt miljø.
 • Eleven kan gruppere dyr f.eks. antal ben.
 • Eleven kan håndtere dyrene forsvarligt.

Målgruppe

0.-3. klasse

Fag

Natur/teknologi

Varighed

3 timer
Udbydes i perioden: Hele året

Beskrivelse

Vi tager på tur i mosen og leder efter karakteristiske årstidsfænomener. Hvordan ser træerne ud, hvad laver dyrene nu? Er der nogle særlige vejrfænomener for årstiden? Vi måler temperaturen og snakker om solen og dagslængden. Vi indsamler årstidstegn og præsenterer dem for hinanden.

Tips til dagen: Udetøj

Færdigheds- og vidensmål

 • Eleven har viden om karakteristika ved årstider i Danmark.
 • Eleven kan undersøge lys, vand og vejr i hverdagen.
 • Eleven har viden om dagslængde, temperatur og nedbør.

Eksempler på læringsmål

 • Eleven får kendskab for årstidsspecifikke vejrfænomener.
 • Eleven får kendskab til temperatur og kan aflæse et termometer.
 • Eleven får kendskab til dyr og planters årscyklus.

Målgruppe

0.-3. klasse

Fag

Natur/teknologi

Varighed

3 timer

Udbydes i perioden: Hele året.

Beskrivelse

Afhængig af årstiden indsamler vi spiselige urter og frugter, spæder til med indkøbte råvarer og tilbereder et måltid over bålet. Vi kan f.eks. kværne korn til mel og bage brød eller pandekager, slagte en høne, se på organer og tilberede kødet. Indsamle vilde urter og lave urtefrikadeller eller pesto. Måltidet vil i udgangspunktet være plantebaseret, medmindre vi slagter en høne eller finder på noget andet.

Tips til dagen

Praktisk udendørs tøj

Færdigheds- og vidensmål

 • Eleven har viden om dyr, planter og svampe.
 • Eleven har viden om organismers opbygning.
 • Eleven har viden om organismers årscyklus.

Eksempler på læringsmål

 • Eleven introduceres for vilde spiselige urter, og at ikke alt kan spises!
 • Eleven introduceres for madlavning over åben ild.
 • Eleven introduceres for fødevarernes oprindelse.

Målgruppe

0.-3. klasse

Fag

Natur/teknologi

Varighed

3 timer
Udbydes i perioden: Hele året.

Beskrivelse

Dyrene kan være svære at få øje på, men er der spor efter dem, må de have været der. Vi tager på tur i mosen og leder efter ædespor, fodspor, ekskrementer, fjer, og hvad vi ellers kan finde. Tilbage på Kildegården kan vi, hvis sætter tid af til det, lave vores egne aftryk i gips af forskellige tørrede dyrefødder.

Tips til dagen

Praktisk udendørstøj.

Færdigheds- og vidensmål

 • Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur.
 • Eleven har viden om og dyr, planter og svampe.
 • Eleven har viden om organismers opbygning.

Eksempler på læringsmål

 • Eleven får kendskab til forskellige typer af spor.
 • Eleven får kendskab til, hvor man skal lede efter bestemte spor.
 • Eleven kan lave sit eget spor i gips ud fra rigtige dyrefødder.

Fag

Natur/teknologi

Varighed

3 timer
Udbydes i perioden: nov. - april.

Beskrivelse

Vi kører rundt til dyrene med små trillebøre og fodrer med hø, halm og hvad de ellers skal have. Vi snakker om landbrug, fødevarer og dyrehold. Vi kigger på de forskellige dyr og prøver at se forskel på hanner og hunner, deres adfærd og snakker om, hvorfor vi har dyr på Kildegården.
Efter at vi har fodret dyrene, skal vi fodre os selv! Vi kværner korn til mel og laver pandekager på bålet til frokostdessert.

Tips til dagen

Praktisk udendørstøj

Færdigheds- og vidensmål

 • Eleven har viden og dyr, planter og svampe.
 • Eleven har viden om organismers opbygning.
 • Eleven har viden om organismers årscyklus.

Eksempler på læringsmål

 • Eleven får kendskab til formålet med landbrug.
 • Eleven kan kønsbestemme får, geder, køer og høns.
 • Eleven lærer hvor udvalgte råvarer kommer fra.

Målgruppe

0.-3. klasse

Fag

Natur/teknologi

Varighed

3 timer

Udbydes i perioden: maj – oktober

Beskrivelse

Afhængig af årstiden ser vi på blomster, knopper, blade, frugter og frø. Vi prøver at inddeler blomster efter farve og udformning. Vi kan evt. lave en kollage af blade, presse blomster eller andet kreativt.

Tips til dagen

Praktisk udendørstøj.

Færdigheds- og vidensmål

 • Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur.
 • Eleven har viden og dyr, planter og svampe.
 • Eleven har viden om organismers opbygning.

Eksempler på læringsmål

 • Eleven kan inddele planter efter selvvalgte parametre.
 • Eleven introduceres til planternes årscyklus.
 • Eleven kan fremstille indsamlede planter på en æstetisk måde.

Målgruppe

0.-3. klasse

Fag

Natur/teknologi

Varighed

3 timer
Udbydes i perioden: maj – oktober

Beskrivelse

Med afsæt i bænkebidere ser vi på nedbrydning af stof i naturen. Vi snakker nedbryderkæder og fødekæder. Der findes lidt under 30 arter af bænkebidere i Danmark. Ud fra en bestemmelsesnøgle og lup undersøger vi vores fangst og forsøger at sætte artsnavn på dyrene. Vi undersøger bænkebidernes anatomi og undres over deres 7 par ben og pseudogæller. Vi snakker om almindelige og sjældne arter.

Tips til dagen

Praktisk udendørstøj

Færdigheds- og vidensmål

 • Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur.
 • Eleven har viden og dyr, planter og svampe.
 • Eleven har viden om organismers opbygning.

Eksempler på læringsmål

 • Eleven introduceres til nedbryderkæden
 • Eleven introduceret til artsbegrebet.
 • Eleven introduceret til bestemmelsesnøgle og lup.

Målgruppe

0.-3. klasse

Fag

Natur/teknologi

Varighed

3 timer

Udbydes i perioden: Hele året.

Beskrivelse

Vi ser på de udstoppede fugle på naturskolen. Hvad fortæller deres næb og fødder om fødevalg og levesteder? Hvem er bedst kamufleret – han eller hunanden? Hvordan er en fjer opbygget, og hvad gør en fugl til en fugl?
Herefter træner vi os selv i at se i kikkert og går derefter ud i mosen og leder efter fuglene og ser, om vi kan få ”pladen fuld”.
Vi kan evt. afslutte dagen med at lave fuglekugler, som børnene får med hjem.
Tips til dagen: Udendørstøj til årstiden.

Færdigheds- og vidensmål

 • Eleven har viden og dyr, planter og svampe.
 • Eleven har viden om organismers opbygning.
 • Eleven har viden om organismers årscyklus.

Eksempler på læringsmål

 • Eleven kan ved at se på næb og fødder fortælle om fuglens fødevalg og evt. levested.
 • Eleven får kendskab til fugles opbygning.
 • Eleven bliver introduceret til at bruge en kikkert.