Forløb for daginstitutioner

På Naturcenter Kildegården har vi en række spændende forløb for børn i daginstitutionerne.

Forløbene er tilpasset børn i daginstitutionerne, og vi vækker deres nysgerrighed for udelivet, og de dyr og planter, der findes dér.

Forløbene understøtter forskellige læreplanstemaer. I beskrivelserne kan du læse, hvilke temaer, der understøttes af et givent forløb.

Varighed

Så længe vi synes. Vi kan tage madpakker med på turen eller tage hjem og spise.

Tips til dagen

Gummistøvler og praktisk udetøj

Beskrivelse

Vi undersøger søens dyreliv med fiskenet og lupglas. Fokus er på en helt grundlæggende fortrolighed med det at være ude, en respekt for de dyr vi fanger, en undrende og legende tilgang til at være på fisketur. Vi ser på forskelle og ligheder mellem dyrene og opdeler dem efter ydre kendetegn.

Pædagogiske læreplanstemaer

Alle læreplanstemaerne er i spil, men med vægt på Natur, Udeliv og Science.

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

Varighed

Så længe vi synes. Vi kan tage madpakker med på turen eller tage hjem og spise.

Tips til dagen

Gummistøvler og praktisk udetøj

Beskrivelse

Vi undersøger smådyr på land og leder efter dem i forskellige miljøer. Vi studser over, om dyrene er særligt knyttede til bestemte omgivelser, eller om de kan leve overalt. Fokus vil være på en helt grundlæggende fortrolighed med det at være ude, en respekt for de dyr vi fanger, en undrende og legende tilgang til at lede efter dyrene. Vi ser på forskelle og ligheder mellem dyrene og opdeler dem efter ydre kendetegn. Vi kan evt. slutte af med at lave et smådyrsvæddeløb.

Pædagogiske læreplanstemaer

Alle læreplanstemaerne er i spil, men med vægt på Natur, Udeliv og Science.

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

Varighed

1 time – vi kan evt. kombinere fodringen med at kværne korn til mel og lave pandekager.

Tips til dagen

Praktisk udetøj

Beskrivelse

Vi kører rundt med små børnetrillebøre og fodrer dyrene. Vi dufter til høet og ser forskel på hø og halm. Vi snakker om dyrene og ser, om vi kan se forskel på hanner og hunner. Hvorfor har vi dyr på gården, og hvorfor fodrer vi dem kun om vinteren.

Pædagogiske læreplanstemaer

Alle læreplanstemaerne er i spil, særligt Social udvikling og Kultur, æstetik og fællesskab.

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Varighed

1-3 timer afhængig af hvad vi finder på.

Tips til dagen

Praktisk udetøj

Beskrivelse

Vi kan lave pandekager ud fra gårdens råvarer: Kværne korn fra marken, mælk fra ”koen/malke et gummiyver”, hente æg hos hønsene. Vi kan også lave urtefrikadeller og spise dem i pitabrød med creme fraiche dressing. Vi aftaler, hvad der er stemning for, og hvad årstiden byder på.

Pædagogiske læreplanstemaer

Alle læreplanstemaerne er i spil f.eks. Kultur, æstetik og fællesskab, Krop sanser og bevægelse.

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

 

Varighed

1-3 timer afhængig af hvad vi finder på.

Tips til dagen

Praktisk udetøj

Beskrivelse

Vi tager på tur i mosen og leder efter karakteristiske årstidsfænomener. Hvordan ser træerne ud, hvad laver dyrene nu? Er der nogle særlige vejrfænomener for årstiden? Vi snakker om varme og kulde, vådt vejr og tørt vejr – hvordan klarer dyrene de forskellige vejrfænomener, og hvordan gør vi!

Pædagogiske læreplanstemaer

Alle læreplanstemaerne er i spil f.eks.: Natur, udeliv og science og Krop sanser og bevægelse.

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

Varighed

1-3 timer afhængig af hvad vi finder på.

Tips til dagen

Praktisk udetøj

Beskrivelse

Dyrene kan være svære at få øje på, men er der spor efter dem, må de have været der! Vi tager på tur i mosen og leder efter: ædespor, fodspor, ekskrementer, fjer, og hvad vi ellers kan finde.

Pædagogiske læreplanstemaer

Alle læreplanstemaerne er i spil f.eks.: Natur, udeliv og science.

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

Varighed

1-3 timer afhængig af hvad vi finder på.

Tips til dagen

Praktisk udetøj

Beskrivelse

Vi ser på de udstoppede fugle på naturskolen. Hvad fortæller deres næb og fødder om fødevalg og levesteder? Hvem er bedst kamufleret – han eller hunanden? Hvordan er en fjer opbygget, og hvad gør en fugl til en fugl?
Herefter træner vi os selv i at se i kikkert og går derefter ud i mosen og leder efter fuglene og ser, om vi kan få ”pladen fuld”.
Vi kan evt. afslutte dagen med at lave fuglekugler, som børnene får med hjem.

Pædagogiske læreplanstemaer

Alle læreplanstemaerne er i spil f.eks. natur, udeliv og science:

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.