PR for din forening

Herlev Kommune ønsker at understøtte kommunens idrætsforeninger med deres kommunikation. I kan også finde gode råd til håndtering af persondata.

Herlev Kommune ønsker at understøtte kommunens idrætsforeninger med deres kommunikation.

Målet er at flere Herlevborgere bliver idrætsaktive, samt at hjælpe borgere og familier med nemt at få overblik over de mange aktivitetstilbud. For jer som forening betyder det, at I har gode muligheder for at skabe synlighed omkring jeres forenings tilbud, og potentielt nå ud til nye medlemmer.

For at kunne hjælpe jer bedst muligt, har vi brug for jeres input til de events, kampe, arrangementer, turneringer mv., der kan skrives om og annonceres for. Der ligger derfor en kommunikationsopgave internt i jeres forening.

Vi gør opmærksom på, at der er begrænset plads og ressourcer til rådighed, så Herlev Kommune kan ikke imødekomme alle ønsker. Der er desuden flere hensyn at tage i forbindelse med ’flowet’ på de forskellige platforme, samt at sikre, at så mange forskellige foreninger som muligt bliver set og hørt. Så det kan ikke forventes, at mere end ét opslag for samme forening/idrætsaktivitet kan formidles på samme tid.

I kan ansøge om at få følgende indhold annonceret på GOHerlevs platforme:

 • Annoncere for større begivenheder og særlige events
 • Annoncere for fx 'åbent hus'-arrangementer 1-2 gange årligt. Tilbagevendende åbne træninger og kampe annonceres i fælles opslag på GOHerlev.dk. I kan ligeledes selv annoncere dette via egne kanaler og på Oplev Herlev
 • Annoncere for nye aktivitetstiltag f.eks. for en ny målgruppe eller samarbejde mellem flere foreninger
   

I menuen nedenfor kan du læse om vores forskellige platforme, og hvilke arrangementer I kan annoncere på de forskellige platforme.

Ønsker I at ansøge om at få indhold på Herlev Kommunes forskellige platforme, opfordres I derfor til at sende os informationen i god tid (minimum 14 dage før arrangementet ønskes annonceret). 

Send input til annoncering af jeres idrætsaktiviteter og events

Har I spørgsmål til annoncering på GOHerlevs kanaler, så kontakt konsulent, Tine Leschly Baadesby på 20 48 88 71 eller kulturogfritid@herlev.dk

 

Herlev Kommune har i februar 2018 iværksat initiativet GOHerlev, som udover en synlig og markant visuel stil (bl.a. logo) har til formål at være "hele Herlevs online klubhus og idrætsopslagstavle."

Formålet med GOHerlev er at inspirere og motivere borgere i Herlev til at være idrætsaktive, ikke mindst i byens idrætsforeninger. En måde at gøre det på er: at styrke og udbrede den positive fortælling om idræt i Herlev.

Websiden goherlev.dk indeholder både en liste over samtlige Herlevs idrætsforeninger, med en kort beskrivelse samt links til jeres forening, og artikler om idrætslivet i Herlev. Her er med andre ord en god mulighed for at gøre opmærksom på jeres forening.

Jeres forening kan på goherlev.dk:

 • Udbrede positive historier om jeres klub og/eller klubbens medlemmer/trænere/frivillige, fx ved jubilæer, særlige præstationer eller andre markante begivenheder
 • Åbent hus arrangementer 1-2 gange om året
 • Skabe opmærksomhed om særlige tiltag eller aktiviteter, fx et nyt projekt eller aktiviteter for en særlig målgruppe 
 • Åbne træninger promoveres samlet for alle foreninger på siden ’Hvornår kan jeg komme til åben træning i en idrætsforening
 • Promovere helt særlige arrangementer eller events, fx åbne turneringer, større mesterskaber, vigtige kampe, feriecamps

 GOHerlev har også oprettet sin egen facebookside, som har til formål både at skabe et samlet sted at dele nyheder, billeder, videoer og historier om idrætslivet i Herlev Kommune - og at tilskynde til et fællesskab om idrætten i Herlev.

Det betyder, at de artikler om idrætslivet i Herlev, som publiceres på goherlev.dk - fx om jeres forening - også deles på og spredes til Herlevborgere via facebooksiden. Men ikke kun det.

Jeres forening kan på GOHerlevs facebookside fx:

 • Få delt interessante opslag fra jeres forenings egen facebookside. Dvs. opslag, som er relevante for borgere og inviterer dem til idrætsaktiviteter eller giver et særligt indblik i jeres forening (og ikke har en intern karakter)
 • Få delt aktiviteter, jeres aktiviteter har slået op jeres facebookside som en 'Begivenhed'
 • Blive synlige og gøre opmærksomme på sig selv via fx billeder og videoer

I flere af Herlev Kommunes idrætsanlæg (Herlev Hallerne, Skinderskovhallen, Hjortespringbadet) er opsat 55" digitale infoskærme.

Disse skærme skal udbrede kendskabet til idrætstilbud og –aktiviteter i Herlev. Særligt det, som foregår på det enkelte idrætsanlæg, men også andre steder i Herlev.

Det, som vises på skærmene, kan omhandle idræt og kultur, skal have en almen karakter (altså ikke være intern foreningskommunikation) - og har tre typer af 'afsendere':

 • Idrætsforeninger på det pågældende idrætsanlæg (stedbundne foreninger), som gør opmærksom på en lokal begivenhed, aktivitet, tilbud mv.
 • Idrætsforeninger et andet sted i Herlev, som gør opmærksom på fx en begivenhed, som kan have hele byens interesse
 • Herlev Kommune, som gør opmærksom på en begivenheden mv. af hele byens interesse inden for idræt og kultur

Jeres forening kan på infoskærmene fx:

 • Annoncere for større begivenheder og særlige events
 • Annoncere for fx 'åbent hus'-arrangementer
 • Annoncere for nye aktivitetstiltag og fx medlemskabstilbud

På Tvedvangen, lige ude foran Herlev Hallerne, er en 'vejpylon' etableret. Denne kaldes af mange også 'lysskilt', 'lysreklame' osv.

Der er under alle omstændigheder tale om en høj og smal dobbeltsidet digital skærm, hvor indholdet (som på infoskærmene) skifter hver ca. 10-12 sekund.

Også vejpylonen har til formål skabe øget opmærksomhed om idrætstilbud, –aktiviteter samt idræts-/kulturbegivenheder i Herlev. Særligt det, som foregår på idrætsanlægget på Tvedvangen (Herlev Hallerne, Herlev Skøjtehal, Herlev Stadion og de omkringliggende fodboldbaner) - men også andre steder i Herlev.

Indhold på vejpylonen omhandler, som på infoskærmene, idræt og kultur, skal have en almen karakter (altså ikke være intern foreningskommunikation eller have et rent kommercielt formål) - og har igen de tre typer af 'afsendere'

 • Idrætsforeninger på det pågældende idrætsanlæg (stedbundne foreninger), som gør opmærksom på en lokal begivenhed, aktivitet, tilbud mv.
 • Idrætsforeninger et andet sted i Herlev, som gør opmærksom på fx en begivenhed, som kan have hele byens interesse
 • Herlev Kommune, som gør opmærksom på en begivenheden mv. af hele byens interesse inden for idræt og kultur

Jeres forening kan på vejpylonen fx

 • Annoncere for større begivenheder og særlige events
 • Annoncere for fx 'åbent hus'-arrangementer 1-2 gange årligt pr. forening.
 • Åbne tilbagevendende træninger og foreningskampe annonceres ikke på vejpylonen. 

Herlevs populære svømmehal, Hjortespringbadet, har også sin egen facebookside. Denne side benyttes - naturligvis - hovedsageligt til at informere om, hvad der sker i selve svømmehallen.

I visse tilfælde kan der dog også skrives på Hjortespringbadets Facebookside om aktiviteter og begivenheder, som foregår på arealet foran/rundt om svømmehallen.

Er jeres forening således vært for et idrætstilbud, som foregår i eller ved Hjortespringbadet, er I velkomne til at forhøre jer om muligheden for at denne kanal indgår i jeres samlede kommunikationsindsats.

Hvilken lovgivning skal jeres forening være særlig opmærksom på?

Den 25. maj 2018 sker der en skærpelse af foreningers behandling af persondata, også kaldet personoplysninger (GDPR). Det er en både god og vigtig anledning til at se sine rutiner.

Der findes allerede i dag regler for, hvordan organisationer og foreninger – store såvel som små – skal opbevare personfølsomme data.

Fra den 25. maj 2018 sker der en kraftig skærpelse på dette punkt – med langt strengene krav til dokumentation for, hvordan personoplysninger (også kaldet persondata) behandles på en forsvarlig måde.

Som det skrives på DGI’s hjemmeside, lyder det svært, men handler egentlig mest om sund fornuft.

Herlev Kommune henviser til og anbefaler alle foreninger at læse mere på fx DGI’s hjemmeside, hvor den skærpede persondataforordning er beskrevet, og låner her definitionen på persondata:

Persondata er alle de oplysninger, som henfører til ét konkret menneske. Det kan være fødselsdato, helbredsoplysninger eller navn. Nogle data anses for at være følsomme som eksempelvis børneattester eller helbredsoplysninger, mens andre som skostørrelse og hold kun anses for at være personlige.

Oplysninger om medlemmer må eksempelvis ikke ligge offentligt tilgængeligt, og det er kun dem, der har behov for at have oplysningerne, som skal have adgang til dem. En træner, der er stoppet, skal altså ikke fortsætte med at have adgang til en liste over deltagere på holdet.

Strengt taget skal der dermed ikke gøres noget anderledes i foreningen, udover at man strammer op på sine rutiner for opbevaring af persondata. Desuden skal man, for at leve op til kravet om dokumentation, kunne beskrive disse rutiner.

Se også den "Vejledning til idrætsforening om behandling af personoplysninger", som DGI og DIF i samarbejde har udarbejdet

Se også vejledning fra Justitsministeriet: Ofte stillede spørgsmål - Frivillige foreningers behandling af personoplysninger

Kontakt

Idræt og folkeoplysning

Skinderskovvej 31
2730 Herlev
44 52 70 00
kulturogfritid@herlev.dk

 
 
Åbningstider
Mandag 8-15
Tirsdag 8-15
Onsdag 8-15
Torsdag 8-17
Fredag 8-14

Nyhedsbrev fra Kultur og fritid

Kultur og fritid udsender nyhedsbrev flere gange årligt. Nyhedsbrevet er målrettet personer der er aktive i foreningslivet ex. i bestyrelsen, som instruktører, frivillige etc.  

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Foreningsrådgivning

Har I brug for rådgivning i forbindelse med etablering og stiftelse af en folkeoplysende forening, kan I kontakte Kultur og Fritid på kulturogfritid@herlev.dk.