Sæsonfordeling af faciliteter 2024-2026

Nu kan godkendte foreninger og aftenskoler søge om tider til folkeoplysende aktiviteter for sæsonen 2024-2026.

Som noget nyt laves der for sæsonerne 2024-2026 én samlet sæsonfordeling af Idrætsfaciliteter, Skolegymnastikssale, Hjortespring Foreningshus og Mødesalen, Herlev Gl. Skole, og fordeling af faciliteterne for sæson 2024-2026 sker i henhold til ’Retningslinjer for fordeling af offentlige faciliteter for folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Herlev Kommune’.

Nye retningslinjer for brug af faciliteter og fordeling af tider

Forvaltningen har udarbejdet nye retningslinjer for brug af og for fordeling af tider på faciliteterne som er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 20.11.2023. Til retningslinjerne er knyttet et administrationsgrundlag, som bl.a. beskriver hvordan ansøgninger behandles, hvilke tider der lægges ud til fordeling, og hvornår der er offentlige tider på de forskellige faciliteter.    

De nye retningslinjer og administrationsgrundlag skal sikre en ensartet og gennemsigtig fordeling af tider samt den mest optimale udnyttelse af faciliteterne i Herlev til gavn for alle foreninger, aftenskoler og Herlevborgere.    

 

Retningslinjer for fordeling af faciliteter

Administrationsgrundlag for fordeling af faciliteter

Tiderne I kan søge om i den kommende sæsonfordeling er fra medio august 2024 til medio juni 2026.  

I ansøger om sæsontider via Herlev Idrætscenters bookingsystem på herlev.halbooking.dk. I bookingsystemet kan I se de tider I kan søge om på de forskellige faciliteter.

Log-in til bookingsystemet er ligesom ved normal ad hoc booking.

Ansøgninger modtaget på mail eller for sent, indgår ikke i fordelingen af tider. Så ønsker I at komme i betragtning til fordeling af tider til faste ugentlige aktiviteter for de kommende to sæsoner, skal I søge direkte i bookingsystemet.

Ansøgning og fordeling af tid i selve bookingsystemet skal sikre en fleksibel og dynamisk fordeling af tiden i faciliteterne til gavn for alle foreninger og aftenskoler. Herudover er risikoen for manuelle fejl i den administrative håndtering af ansøgningerne langt mindre med denne procedure.

Send ansøgning 

Når I søger om tider skal I specifikt angive hvilket hold eller målgruppe (børn, unge, voksne, seniorer osv.) I søger om tid til. Det gør I ved at vælge den relevante kategori under ’aktivitetstype’. Det betyder, at I ikke skal ansøge om tiden kl. 15-22, men fx om tiden kl. 15-17 til "børn" eller kl. 17-19 til U17. I skal søge om tid til hvert enkelt hold eller gruppe, og I skal søge så specifikt som muligt. I svømmehallerne og badmintonhal skal I vælge de enkelte baner, når I søger om tid.

Under "Evt. bemærkninger" skal I oplyse antal udøvere I ansøger om tid til i det ønskede tidsrum. Hvis I kun søger om en del af sæsonen, fx vinterperioden fra 1. november til 1. april, bedes I også skrive det i feltet bemærkninger.

Ansøgningsfristen er den 1. marts 2024.

Foreninger og aftenskoler har mulighed for at indgå i dialog med forvaltningen og øvrige brugere om fordelingen af tider på fordelingsmøder. På fordelingsmøderne fremlægger forvaltningen forslag til fordeling på de respektive faciliteter. Fordelingsmøderne afholdes på de faciliteter hvor det er nødvendigt, altså hvis der er flere ansøgere der søger de samme tider. Kan der ikke opnås enighed om fordelingen på møderne, har forvaltningen den endelige beslutningskompetence.  

Sæsonfordelingen behandles politisk ultimo maj 2024, og foreninger og aftenskoler kan forvente svar på deres ansøgning i juni 2024.   

Når I logger ind i bookingsystemet, kan I se hvilke tider I specifikt kan søge om på de forskellige faciliteter

 • Idrætsfaciliteter: 
  I administrationsgrundlagt kan I se hvor mange timer der er udlagt til fordeling af tider på de forskellige idrætsfaciliteter.

 • Mødesalen Herlev Gl. Skole
  2/3 af tiden kan fordeles til faste ugentlige aktiviteter, mens den resterende tid holdes åben for ad hoc booking

 • Skolegymnastikssale
  Der kan søges om tider i skolegymnastiksalene i hverdagene fra kl. 16/17-21.30/22, og på nogle skoler også i weekenderne.

 • Hjortespring Foreningshus
  Der kan søges om tider til fordeling i hverdagene kl. 8-17 samt to aftener om ugen.

Vær opmærksom på, at nogle lokaler er mere egnede til bestemte aktiviteter end andre, og at udendørs aktiviteter, som f.eks. fodbold, prioriteres lavere end almindelige indendørs aktiviteter i en indendørs hal eller sal.

I kan kontakte Rikke Alstrup-Hansen hvis i har spørgsmål. Rikke kan kontaktes på mail Rikke.Alstrup-hansen@herlev.dk

Herlev Idrætscenter

Skinderskovvej 31, 1. sal
2730 Herlev
44 52 58 58
idraet@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09.00-15.00
Tirsdag 09.00-15.00
Onsdag 09.00-15.00
Torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-13.00
 

 

 

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts.