Aktiviteter og events

Der er flere spændende muligheder, hvis I har lyst til at promovere foreningen.

I kan bl.a. deltage i forskellige arrangementer og aktiviteter.

 

 

Herlev Festuge er en årlig tilbagevendende begivenhed, der finder sted hvert år i uge 35.

Jeres forening har mulighed for at deltage med en aktivitet hvor I viser hvad I kan. Deltagelse i festugen giver også god mulighed for at komme i kontakt med potentielle nye medlemmer.

Læs mere om hvordan du deltager på festugen

Herlev Kommune tilbyder hvert år et væld af spændende sommerferieaktiviteter i samarbejde med foreninger og institutioner. Som forening opnår I flere gevinster ved at tilbyde en sommerferieaktivitet for børn i Herlev. Foreningen bliver mere synlig og I kommer i kontakt med potentielle nye medlemmer.

Formål og målgruppe for aktiviteten

Foreninger og institutioner kan i samarbejde med Herlev Kommune arrangere sommerferieaktiviteter for skolebørn i alderen 6-16 år bosat i Herlev Kommune.

Formålet med aktiviteterne er at give børn og unge gode oplevelser i sommerferien, og inspirere til at de også efterfølgende har et varieret udbud af fritidsaktiviteter de kan deltage i.   

Rammer for en aktivitet

I 2024 køres en forsøgsordning, hvor sommerferieaktiviteterne strækker sig over 3-5 dage, fordelt på 10-30 timers aktivitet pr. uge. Dvs. at det er muligt kun at deltage med en aktivitet 3 ud af ugens 5 hverdage. Det er også muligt fortsat at have aktiviteter fra mandag til fredag. Hvis I ikke holder aktivitet alle ugens 5 dage, så husk at angive hvilke dage i den pågældende uge der er aktivitet, når I tilmelder jer.      

Skolernes sommerferie er i 2024 i ugerne 27-32, og I kan komme med ønsker til hvilke dage og uger I gerne vil lave aktiviteter. Forvaltningen koordinerer ønskerne, så udbuddet af aktiviteter passer med efterspørgslen, og så der er aktiviteter hele sommerferien.

Der skal minimum være tilmeldt 8-10 deltagere for at aktiviteten gennemføres. Aflyses aktiviteten pga. for få deltagere, sygdom hos instruktøren eller andet, udbetales honoraret ikke. Evt. tilmeldte deltagere får tilbudt plads på en anden aktivitet hvis det er muligt.

Foreningen står selv for planlægningen og afviklingen af aktiviteten herunder aftaler med instruktører, lokalebooking, indkøb af materialer og forplejning m.m.

Folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Herlev samt Herlev Kommunes institutioner prioriteres først i forhold til udbuddet af aktiviteter.

Honorarmodel og udbetaling af honorar

Kultur og Fritid udbetaler et honorar for gennemførte aktiviteter, og pengene kan I enten udbetale til instruktørerne, eller de kan gå i foreningens kasse.

I honoraret skal der indgå en eller anden forfriskning (f.eks. et stykke frugt og et glas saft eller lign.), og nogen vælger også at tilbyde frokost – det er frivilligt og skal ske indenfor honoraret. Alternativt kan I bede deltagerne om selv at medbringe madpakke – det er der allerede nu en del, der gør. Vi kan ikke tilbyde yderligere honorar, selvom man vælger en dyr instruktør. Honoraret udbetales til foreningens CVR-nummer.

Honorar 

Der gives 366 kr. i honorar pr. aktivitetstime (en time hvor der afholdes aktiviteter for de deltagende børn, f.eks. kl. 9-14). Tid til klargøring og oprydning tæller ikke med som aktivitetstimer. 

Der kan holdes fra 10-30 timers aktivitet fordelt på tre-fem hverdage. 

 

Tilmelding og tidsfrister

 • OBS: sommerferieaktiviteterne afvikles kun såfremt evt. gældende corona restriktioner fra myndighederne tillader det på tidspunktet for afvikling
 • Vælg hvilken uge I vil afholde aktivitet
 • Skriv ønsker til brug af lokaler/faciliteter i ansøgningsskemaet. Forvaltningen koordinerer ønsker til brug af Herlev Kommunes lokaler, og booker lokalerne til jer efterfølgende. Har I egne lokaler I benytter, så skriv det gerne i ansøgningsskemaet. Se lokaler I Herlev  
 • Tilmeld jer aktiviteten ved at udfylde tilmeldingsskemaet
 • Forvaltningen laver en samlet vurdering af alle indkomne tilmeldinger, og sender herefter bekræftelse på at tilmeldingen er modtaget og I får besked om hvorvidt aktiviteten kan gennemføres
 • Planlæg aktiviteten - lav aftaler med instruktører, indkøb materialer, forplejning etc.
 • Når I har afholdt aktiviteten, sendes et par ord om hvordan aktiviteten er forløbet til Kultur og Fritid
 • Forvaltningen udbetaler honorar efter afholdt aktivitet
 • Frist for tilmelding er den 15. marts 2024

Salg af aktiviteterne

Kultur og Fritid står for salg af aktiviteterne og salget er åbent så længe der er ledige pladser. Salg af aktiviteterne foregår normalt i starten af juni måned. Deltagerlisterne sendes ud til en kontaktperson fra hver forening når salget af aktiviteterne er afviklet. Deltagerne betaler 100 kr. for en uges aktivitet.

Hvis I ikke har afholdt sommerferieaktiviteter før, eller hvis du/I er nye kontaktpersoner for sommerferieaktiviteterne, råder vi jer til at tage kontakt til Tine Baadesby eller Katja Roth, før I tilmelder jer. Har I spørgsmål til sommerferieaktiviteterne, så kontakt Tine Baadesby på kulturogfritid@herlev.dk eller 20 48 88 71 eller Katja Roth på 44 52 58 28.

Læs mere om sommerferieaktiviteterne her

 

Herlev Kommune ønsker med arrangementet at anerkende den store indsats, som byens mange frivillige yder.

Samtidig giver topmødet anledning til at mødes og skabe netværk på tværs samt til at få ny viden og inspiration. Det er ligeledes på Topmøde for frivillige at Herlev Kommunes Frivillighedspris uddeles.

Læs mere om Topmøde Frivillige

Har du spørgsmål til Topmøde for Frivillige eller til Herlev Kommunes Frivillighedspris, så kontakte Emma Cecilia Dyreborg på telefon 23 66 93 13.

Herlev Kommune indbyder hvert år byens idrætsforeningerne til at indstille udøvere, ledere, trænere eller andre frivillige, der i årets løb (det foregående år) har gjort sig fortjent til deltagelse i idrætsfesten for seniorudøvere eller burgerparty for ungdomsudøvere.  

Burgerparty og Idrætsfest

 • Burgerparty afholdes torsdag den 2. maj 2024 kl. 17-20, for ungdomsudøvere under 18 år
 • Idrætsfesten afholdes den 29. maj 2024, for seniorudøvere over 18 år

Frist for indstilling og kriterier for indstilling

Indstil kvalificerede udøvere til Burgerparty, Idrætsfest og Årets Idrætsleder 202. Kriterierne for indstilling af sportsudøvere kan ses i indstillingslinket.

Sidste frist for indstilling af udøvere og årets idrætsleder - frist for indstilling er den 17. marts 2024. Se kriterier for indstilling i indstillingslinket. 

Har I spørgsmål til Idrætsfest og Burgerparty, kan I kontakte Emma Cecilia Dyreborg på telefon 23 66 93 13. 

 

Indstil kandidater til Idrætsfest og/eller Burgerparty

Indstil kandidater til årets idrætsleder 

Årshjul for folkeoplysende foreninger 2024

I årshjulet finder I de vigtigste datoer, som godkendte folkeoplysende foreninger I Herlev Kommune bør kende til.

 
Kontakt

Idræt og folkeoplysning

Skinderskovvej 31
2730 Herlev
44 52 70 00
kulturogfritid@herlev.dk

 
 
Åbningstider
Mandag 8-15
Tirsdag 8-15
Onsdag 8-15
Torsdag 8-17
Fredag 8-14

Nyhedsbrev fra Kultur og fritid

Kultur og fritid udsender nyhedsbrev flere gange årligt. Nyhedsbrevet er målrettet personer der er aktive i foreningslivet ex. i bestyrelsen, som instruktører, frivillige etc.  

Tilmeld dig nyhedsbrevet