Tilskud, ansøgning og afregning

Find information om tilskud til voksenundervisning - samt om afregning ved opnået tilskud.

Ansøgning om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning til et kalenderår indgives til Folkeoplysningsudvalget senest den 1. oktober året før.

Retningslinjer for folkeoplysende tilskud til aftenskoler

Kontakt Kultur og Fritid  på kulturogfritid@herlev.dk for at få tilsendt ansøgning- og afregningsskemaer.  

Tilskud til pensionister og efterlønsmodtageres deltagelse i undervisning ydes med 30 % af kursusafgiften under forudsætning af, at undervisningen forestås af en forening, der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og at tilskudsmodtageren er bosat i Herlev Kommune. Tilskud til efterlønsmodtagere ydes med 30 % af kursusprisen dog kun til ét hold pr. sæson. Tilskud til pensionister ydes til folke- og førtidspensionister samt andre pensionister, der oppebærer en tjenestemands- eller egen kapitalpension.

Kommunens tilskud udbetales snarest efter modtagelse af fortegnelse over den enkelte deltager med angivelse af: Navn, adresse, timetal, holdnr. og fødselsdag samt kursuspris og tilskuddets størrelse.

Søg PEA-tilskud online 

Aftenskoler, der modtager tilskud til undervisning m.v., fremsender snarest efter undervisningens start følgende oplysninger. 

Oplysningerne vedrører deltagere i undervisning og studiekredsvirksomhed samt fleksible tilrettelæggelsesformer, der ikke er bosiddende i kommunen.

  • Navn og Cpr. nr.
  • Adresse og bopælskommune ved undervisningens start
  • Holdnavn og start og slutdato for undervisningen
  • Antal timer samt type af undervisning (Alment, handicap eller instrumental)

Listerne skal være delt op, så de er opdelt efter år. Det vil sige én liste for f.eks. efterår 2022 og én liste for forår 2023. Løber et hold ind i to kalenderår, skal timeantal for de to år være opdelt, da taksterne er forskellige hvert år.

Når der er indgået aftale med andre kommuner vedr. mellemkommunal refusion, skal der ikke sendes deltageroplysninger.

Pt. er der indgået aftale med følgende kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk.

Send lister til Mellemkommunal refusion

Er du offentlig myndighed?

Er du offentlig myndighed, kan du sende listerne til mellemkommunal refusion via 'Digital post til Kultur og Fritid', som du finder i den røde kontaktboks eller via mail sikkerpost@herlev.dk.  

Kontakt

Idræt og folkeoplysning

Skinderskovvej 31
2730 Herlev
44 52 70 00
kulturogfritid@herlev.dk

 
 
Åbningstider
Mandag 8-15
Tirsdag 8-15
Onsdag 8-15
Torsdag 8-17
Fredag 8-14

Nyhedsbrev fra Kultur og fritid

Kultur og fritid udsender nyhedsbrev flere gange årligt. Nyhedsbrevet er målrettet personer der er aktive i foreningslivet ex. i bestyrelsen, som instruktører, frivillige etc.  

Tilmeld dig nyhedsbrevet