Tilbud i beskæftigelsesindsatsen

Der er mange muligheder for at lave et individuelt forløb til ledige, som skal have hjælp til at komme tilbage i job

En uddannelse kan give dig nye kompetencer, som kan øge dine muligheder for at få et job. 

Du kan finde en kort introduktion til forskellige uddannelsesmuligheder på jobnet.dk 

Tal med din rådgiver i jobcenteret om dine muligheder.

På UddannelsesGuiden kan du finde en oversigt over uddannelsesmuligheder

Her kan du også se hvilke jobtyper, de forskellige uddannelser kan føre til.

findUddannelse.dk

Her kan du se, hvilke muligheder du har som dagpengemodtager, hvis du ønsker at efter- eller videreuddanne dig. 

Et kort eller længere varigt kursus kan supplere dine kompetencer eller give dig nye. Her kan du finde en kort introduktion til kursusmuligheder.

Hvis du får dagpenge, kan du have mulighed for at få 6-ugers jobrettet uddannelse. Tal med din a-kasse om regler og muligheder.

Du har mulighed for at søge om jobrettede kurser i jobcenteret. Du kan se en oversigt over målrettede og erhvervsrettede uddannelsesforløb inden for områder, som det forventes, at arbejdsmarkedet vil efterspørge i den nærmeste fremtid på positivlisten for den regionale uddannelsespulje. Tal med dit jobcenter om denne mulighed.

Læs mere om dine muligheder

Jobnet.dk om kursusmuligheder

UddannelsesGuiden om korterevarende kursusforløb, kaldet Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Voksenlærling er en mulighed for dig, der er ledig eller arbejder som ufaglært. Her kan du finde information om at blive voksenlærling.

Du kan læse mere om kriterier og målgrupper her. Du kan høre din rådgiver i jobcenteret, om det kan være en mulighed for dig.

Målet med uddannelsen til voksenlærling er at give dig en konkret erhvervsuddannelse som f.eks. anlægsgartner, frisør, kontorfuldmægtig eller murer. Uddannelsen tager 2-4 år og foregår som et samarbejde mellem en virksomhed og et uddannelsessted – det vil i udgangspunktet være dig selv, der skal finde en virksomhed, som du kan indgå en uddannelsesaftale med.

Virksomheden kan søge om at få et tilskud til at ansætte dig som voksenlærling.

Læs mere på:

UddannelsesGuiden om at blive voksenlærling

Virksomhedspraktik er en mulighed for ledige til at tilbyde en virksomhed at ansætte dig for en kort periode uden større omkostninger. Dermed kan du vise virksomheden, hvad du kan. Læs mere om at blive ansat i virksomhedspraktik.

Som ledig kan du komme i virksomhedspraktik i op til 4 uger – uanset om du får dagpenge eller kontanthjælp.

Du kan f.eks. bruge en virksomhedspraktik til at lære en bestemt virksomhed at kende eller til at vise en virksomhed, hvordan de kan bruge dine kompetencer til at løfte bestemte arbejdsopgaver i virksomheden.

Du får dagpenge eller kontanthjælp, mens du er i virksomhedspraktik.

I jobcenteret vejleder vi dig om dine muligheder, og vi hjælper også virksomheden med det praktiske i forbindelse med virksomhedspraktikken.

 

Læs mere på:

Jobnet.dk om muligheder for job med støtte

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside om virksomhedspraktik

Løntilskud er en mulighed for ledige til at tilbyde en virksomhed at ansætte dig i en kortere periode uden større omkostninger. Gennem løntilskud kan du f.eks. få kompetencer inden for et nyt område, eller hvis du har været ledig i længere tid, så kan du få kvalifikationer til at vende tilbage til arbejdsmarkedet igen.

Som ledig kan du blive ansat i en virksomhed i løntilskud – uanset om du får dagpenge eller kontanthjælp. Det er en ansættelse med henblik på, at du får kvalifikationer til at kunne varetage bestemte arbejdsopgaver. Du kan ofte supplere en virksomhedspraktik med et løntilskud, hvis der er behov for en længere periode til at opkvalificere dine kompetencer.

Du vil blive ansat til overenskomstmæssig løn, hvor jobcenteret giver et tilskud til din løn til virksomheden. Der skelnes mellem løntilskudsansættelse i private og offentlige virksomheder.

I jobcenteret vejleder vi dig om dine muligheder. Vi tilbyder også at hjælpe virksomhederne med det praktiske.

Læs mere på:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside om job med løntilskud

Du kan blive pålagt at udføre en nytteindsats for at have ret til din ydelse.

En nytteindsats er en praktisk opgave, som du udfører for en offentlig arbejdsgiver. Det er vigtigt, at opgaven ikke kræver specifikke kompetencer og ikke allerede bliver udført i virksomheden. En nytteindsats kan vare op til 13 uger.

Læs mere på:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside om nytteindsats

Kontakt

Borgerservice

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev
44 52 70 60

Åbningstider
Mandag 9-14
Tirsdag 9-14
Onsdag 9-14
Torsdag 13-18
Fredag 9-14