Specialrådgivningen for børn med funktionsnedsættelse

Specialrådgivningen er målrettet familier, der har børn under 18 år med nedsat funktionsevne - hvilket vil sige børn og unge under 18 år med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Familier med et barn med nedsat funktionsevne vil ofte have behov for rådgivning og vejledning. Eksempelvis om hvilken betydning den nedsatte funktionsevne har i dagligdagen for både familien og barnet. I Herlev Kommune tilbyder børne- og ungehandicaprådgiverne i Specialrådgivningen råd og vejledning angående familiens situation samt kommunens forskellige serviceydelser og støttetilbud.

Det er målet, at forældre får den nødvendige rådgivning på det rigtige tidspunkt. Herunder er der fokus på overgangen til voksenlivet ved det fyldte 18. år.

Børnehandicaprådgiverne varetager blandt andet sagsbehandling af:

  • Dækning af nødvendige merudgifter jf. Barnets Lov § 86
  • Dækning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Barnets Lov § 87
  • Ledsageordninger jf. Barnets Lov § 89
  • Aflastning til forældre jf. servicelovens § 84 jf. § 44

Herlev Kommune har pligt til at rådgive og vejlede. Sammen kan du, din familie og kommunens rådgiver se på hele jeres samlede situation og måske finde andre former for hjælp end de nævnte ovenfor.

Du er velkommen at kontakte Specialrådgivningen på mail eller tlf. 21 58 27 61.

Guide til hjælp og støtte. Forældre til børn med funktionsnedsættelse

Kontakt

Børne- og ungerådgivningen

Dildhaven 43
2730 Herlev
21 58 27 61

Send Digital Post

Telefontider
Man - fre 9-14