Når børn og unge begår kriminalitet

Sådan handler kommunen, når børn og unge begår kriminalitet.

Hvis et barn eller en ung under 18 år begår kriminalitet, skal en repræsentant fra kommunen deltage i afhøringen. Der vil som regel være tale om en sagsbehandler, som politiet kontakter hos kommunen.

I rådhusets åbningstid er det en sagsbehandler fra Børne- og Familierådgivningen, der deltager som kommunens repræsentant. Uden for almindelig kontortid er det Rådighedsvagten, der deltager.

Under afhøringen hos politiet skal sagsbehandleren støtte barnet eller den unge og sikre, at afhøringen foregår med skånsomhed under hensyntagen til både sagens karakter og barnets eller den unges alder.  Kommunen skal endvidere sikre sig, at barnet eller den unges forældre er orienteret om afhøringen. Efter afhøring følger sagsbehandleren op på sagen.

Efter afhøringen vil der for det meste blive holdt et møde, hvor barnet eller den unge og forældrene deltager sammen med sagsbehandleren fra Børne- og Familierådgivningen. Formålet med mødet er at drøfte, om der er behov for at sætte ind med støtte til barnet eller den unge eller til familien.

Børne- og ungerådgivningen

Send Digital Post

Du kan ringe til os mandag-fredag mellem kl. 9.00-14.00. Du skal bestille tid, hvis du vil have et fysisk møde.

 

 

Dildhaven 43
2730 Herlev
21 58 27 61